Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
777.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
778.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киев. нац. ут-т им. Тараса Шевченко. – Киев, 2005-. – ISSN 2305-7319
779.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
780.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
781.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
782.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
783.
Русско-испанский разговорник [Книга]. – Минск : Книжный дом, 2005. – 255, [1] с. : ил., табл. – ISBN 985-489-077-5
784.
Садовник [Журнал] / Бонниер Пабликейшенз. – Москва, 2005-. – ISSN 1812-1934
785.
Васильченко Ю.Л. Самоучитель по организации времени [Книга] / Ю.Л. Васильченко. – Киев : Триумф, 2005. – 176 с. : табл., ил. – Глоссарий: с. 170-174. – Библиогр.: с. 175. – ISBN 966-7237-19-2
786.
Світ соціальних комунікацій [Журнал] : наук. журнал / Київський міжнар. ун-т ; Донецький нац. ун-т ; Класичний приватний ун-т. – Київ. – ISSN 2307-6194
787.
Греченко В.А. Світова та українська культура з тестовими завданнями [Книга] : [довідник для школярів та студентів] / В.А. Греченко, І.В. Чорний. – Київ : Літера, 2009. – 414, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2032-70-3
788.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / Нац. акад. України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
789.
Ардонсо В.А. Семантика і синтаксична структура безособових речень у новогрецькій мові [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Ардонсо Валентина Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
790.
Кувшинова Н.М. Семантическая адаптация немецкоязычных лексических заимствований в русском языке XVII - XVIII вв. [Дисертація] : дис. ... канд. филол. наук : 10.02.02 / Кувшинова Наталия Мефодьевна ; Нац. пед. ун-т им. М.П. Драгоманова. – Киев, 2013
791.
Гридчина В.В. Семіотичні методи дослідження візуальної інформації в науці про соціальні комунікації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Гридчина Вікторія Віталіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
792.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
793.
Сенсорна електроніка і мікросистемні технології [Журнал] = Sensor electronics and microsystem technologies : науково-технічний журнал / М-во освіти і науки України ., Одес. нац. ун-т. ім. І.І. Мечникова. – Одеса, 2003-. – ISSN 1815-7459
794.
Сергей Борисович Сорочан - профессор Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина [Книга] : биобиблиогр. указ. / М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Ист. фак., Центр. науч. б-ка ; [сост., вступ. ст. А.Н. Домановский ; библиогр. ред. С.Р. Марченко]. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2013. – 91, [1] с., [4] л. фотогр. : фотогр. – Имен. указ.: с. 67-70
795.
Середньовічні латинськомовні джерела [Книга] : хрестоматія, іст.-лінгвіст. коментар, словник / [упоряд. В.М. Миронова] ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 199, [1] с. – Лат.-укр. словник: с. 91-197. – ISBN 978-966-439-594-3
796.
Довга Л.М. Система цінностей в українській культурі другої половини XVII століття (на матеріалі теоретичної спадщини Інокентія Гізеля) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філос. наук : 26.00.01 / Довга Лариса Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
797.
Сковорода Григорій: ідейна спадщина і сучасність [Книга] : [зб. наук.-теорет. праць] / І. Береза, А. Бичко, І. Бичко, Т. Біленко, В. [та ін.] Білодід; [Береза І. та ін. ; упоряд.: Йосипенко С.Л., Стратій Я.М. ; редкол. Попович М.В. та ін.] ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди Нац. акад. наук України, Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. – Київ : Ін-т філософії НАН України, 2003. – 714, [1] с. : фотогр. – Авт. зазнач. в копірайті. – Бібліогр.: в кінці статей. – ISBN 966-7053-XX-01
798.
Славяноведение [Журнал] / Росс. акад. наук, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
799.
Службові відрядження [Книга] : практ. посібник / [упоряд. Лівшиц Д.М.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 274, [1] с. – ISBN 978-611-01-0472-2
800.
Современная библиотека [Журнал] : научно-практический журнал о библиотеках, чтении и книге / Информ. центр сотрудничества "ЛИТЕРА"; Изд. центр "Литера-Пресс". – Москва, 2008-. – ISSN 2072-3849
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,