Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2013 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Радіофізика та електроніка [Журнал] = Радиофизика и электроника = Radiophysics and electronics : щоквартальний науковий журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова. – Харків, 2010-. – ISSN 1028-821Х
752.
Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков І.В.; Левко Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
753.
Левков І.В. Реакційна здатність 1-аміноізоіндолу, його похідних та аналогів в умовах реакцій з дієнофілами в гомогенному та структурованому середовищах [Дисертація] : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.03 / Левков Ігор Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
754.
Кравченко М.Г. Реалізація закону в Україні: загальні закономірності і особливості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кравченко Михайло Георгійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
755.
Регіональна економіка [Журнал] = Региональная экономика=Regional economy : науково-практичний журнал / НАН України ; М-во економіки України ; Ін-т регіональних досліджень НАН України ; Ін-т економіки промисловості НАНУ ; Українська асоц. регіональних наук. – Львів, 1996-. – ISSN 1562-0905
756.
Регіональна міграційна політика та механізми її реалізації [Книга] : монографія / Нац. акад. наук України, Ін-т регіонал. дослідж. ; [наук. ред. У.Я. Садова]. – Львів : ІРД, 2011. – 526, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – (Серія "Проблеми регіонального розвитку"). – ISBN 978-966-02-6029-0
757.
Борисюк О.А. Регіональні авіатранспортні системи України (суспільно-географічне дослідження) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Борисюк Оксана Анатоліївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
758.
Грицюта Н.М. Рекламна етика: принципи, чинники, реалії, тенденції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.01 / Грицюта Наталія Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
759.
Балабанова Л.В. Рекламний менеджмент [Книга] : підручник для студентів ВНЗ / Л.В. Балабанова, Л.О. Юзик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, Ін-т економіки і управління, Каф. маркетинг. менеджменту. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 391, [1] с. : табл. – Предм. покажч.: с. 358-362. - Імен. покажч.: с. 363. – Бібліогр.: с. 351-357. – (Школа маркетингового менеджменту). – ISBN 978-611-01-0396-1
760.
Скрипник Н.Я. Рекреаційна географія [Книга] : навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів / Н.Я. Скрипник, А.М. Сердюк. – Київ : Центр учбової літератури, 2013. – 294, [1] с. : іл. – Термінол. слов.: с. 286-294. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-617-673-149-8
761.
Религиозные традиции мира [Книга] = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00312-7
762.
Религиозные традиции мира [Книга] = Religious traditions of the world : [в 2 т. : пер. с англ.]. – Москва : КРОН-ПРЕСС. – (Академия). – ISBN 5-232-00313-5
763.
Полякова А.І. Релігійна тематика в суспільно-політичних часописах (на матеріалі тижневиків "Кореспондент", "Український тиждень", "Фокус", "Главред") [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Полякова Анастасія Ігорівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка, Ін-т журналістики. – Київ, 2013
764.
Ренессанс [Журнал] : международный литературно-художественный журнал Киевского молодёжного центра "Поэзия". – Киев, 1992-
765.
Ринок праці та зайнятість населення [Журнал] : виробничо-практичний науковий журнал / Ін-т підгот. кадрів держ. служби зайнятості України. – Київ, 2002-
766.
Рідний край [Журнал] : альманах Полтавського державного педагогічного університету / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г. Короленка. – Полтава, 1999-. – ISSN 2075-1222
767.
Рішення Конституційного Суду України [Книга] : збірник станом на 3 груд. 2012 р. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 569, [1] с. – (Законодавство України). – ISBN 978-611-01-0409-8
768.
Андросович О.Г. Розвиток гендерних відносин у мусульманському середовищі на Близькому та Cередньому Сході у XX- початку XXI ст. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Андросович Олександр Григорович ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
769.
Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції [Дисертація] : дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
770.
Уманців Ю.М. Розвиток корпоративних структур в умовах глобальної конкуренції [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Уманців Юрій Миколайович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
771.
Кулага А.А. Розробка білінійних протоколів захисту інформації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Кулага Анатолій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2013
772.
Хоскинг Дж. Россия: народ и империя (1552-1917) [Книга] / Джеффри Хоскинг ; [пер. с англ. С.Н. Самуйлова]. – Смоленск : Русич, 2000. – 510, [2] с. – Сер. осн. в 2000 г. – (Популярная историческая библиотека). – ISBN 5-8138-0134-0
773.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
774.
Русский век [Журнал] : журнал о России и русском мире / МИД России. – Москва, 2007-. – ISSN 1997-4760
775.
Русский Мир. ru [Журнал] : журнал о России и русской цивилизации / Фонд "Русский мир". – Москва, 2007-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex