Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Буяшенко В.В. Соціальне піклування: сутність, структура, функції (соціально-філософський аналіз) [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Буяшенко В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
852.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / М-во праці та соц. політики України ; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
853.
Саплін Ю.Ю. Соціальні аспекти лексичної семантики [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Саплін Ю.Ю. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2011
854.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології НАН України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
855.
Кухарєв О.Є. Спадкове право України [Книга] : навчально-практичний посібник / Кухарєв О.Є. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 222 с. – Бібліогр.: c. 220-221. – ISBN 978-617-566-029-4; 978-611-01-0155-4
856.
Клименко М.В. Спектральні оптичні характеристики InGaN/GaN напівпровідникових гетероструктур з квантовими ямами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Клименко М.В. ; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків, 2011
857.
Кислюк К.В. Спеціальне документознавство [Книга] : модульний курс : [навч. посібник для студ. вищих навч. закладів] / Кислюк К.В. – Київ : Кондор, 2011. – 192 с. – Бібліогр.: с. 190-191. – ISBN 978-966-351-357-7
858.
Гнатюк В.В. Стан екосистем рекреаційної зони національного природного парку "Подільські Товтри" за умов антропогенного навантаження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біолог. наук : 03.00.16 / Гнатюк В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
859.
Подоляка Н.С. Становлення та розвиток видавничої справи Сумського краю (1861-1917 рр.): осередки, репертуар, розповсюдження [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій : 27.00.05 / Подоляка Н.С. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
860.
Школяренко В.І. Становлення фразеологічної картини світу німецької мови [Книга] : (на матеріалі писемних пам"яток VIII-XVII століть) : монографія / В.І. Школяренко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Суми : СумДПУ ім. А.С. Макаренка, 2008. – 316 с. – Бібліогр.: с. 301-314. – ISBN 978-966-698-112-0
861.
Березін О.В. Стратегія підприємства [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / О.В. Березін, М.Г. Безпарточний. – Київ : Ліра-К, 2010. – 221, [3] с. : іл. – ISBN 978-966-2174-02-1
862.
Клименюк М.М. Стратегія управління вищим навчальним закладом в сучасних умовах [Книга] / М.М. Клименюк, І.С. Кочарян. – Київ : Освіта України, 2011. – 192 с. : іл., табл. – Бібліогр. : с. 152-163. – ISBN 978-966-188-188-3
863.
Говорушко Т.А. Страхові послуги [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Т.А. Говорушко ; МОНУ ; Нац. ун-т харчових технологій. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 376 с. : табл. – Бібліогр.: с. 348-351. – ISBN 978-611-01-0194-3
864.
Чернишова Н.В. Судова влада в Україні [Книга] : навч. посібник / Н.В. Чернишова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 104 с. – ISBN 978-611-01-0239-1
Підручник є одним з перших видань, що підготовлено для вітчизняного читача і прис- вячено розгляду та аналізу інвестиційної діяльності. Книга містить відповіді на багато запитань, що можуть виникнути у спеціалістів, які планують розширити діяльність фірм, корпорацій, банків на міжнародні фондові, фінансові та товарні ринки. У роботі розглянуто засади інвестиційної діяльності, міжнародна діяльність на ринку фінансових інвестицій, інструментарій аналізу інвестиційного ринку, інвестори які діють на інвестиційному ринку, регулювання інвестиційної діяльності підприємств, установ та банків на інвестиційному ринку. Логіка побудови матеріалу відповідає стандартам, прийнятим у ряді університетів країн Західної Європи. Підручник може бути корисним для всіх, хтоцікавиться або займається питаннями інвестування, інвестиційного менеджменту, ринку цінних паперів. Для студентів та аспірантів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів
865.
Молдован В.В. Судоустрій України [Книга] : навчальний посібник [для студ. вищих навч. закладів] / В.В. Молдован, С.М. Мельник ; КНУТШ. – 3-те вид., переробл. та допов. – Київ : Алерта, 2011. – 284 с. – ISBN 978-617-566-075-1
866.
Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
867.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
868.
Редько Т.В. Суспільно-географічний вимір сприйняття туристичної привабливості регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Редько Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
869.
Єрко І.В. Суспільно-георафічне дослідження туристичної інфраструктури Волинської області [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Єрко І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
870.
Счастливая [Журнал] / Издательский дом "Фактор". – Харьков
871.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
872.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
873.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
874.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
875.
Съпоставително езикознание [Журнал] = Сопоставительное языкознание = Contrastive linguistics / Университетеско издателство "Св. Климент Охридски". – София. – ISSN 0204-8701
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex