Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
802.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
803.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
804.
Россия и мусульманский мир [Журнал] : научно-информационный бюллетень / РАН, Ин-т научной информации по общественным наукам, Ин-т востоковедения. – Москва, 1992-. – ISSN 1998-1813
805.
Россия и современный мир [Журнал] : проблемы, мнения, дискуссии, события / РАН, ИНИОН. – Москва, 1993-. – ISSN 1726-5223
806.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ ; Киевский нац. ун-т им. Т. Шевченка. – Киев, 2005-
807.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
808.
Русское слово [Журнал] : литературно-художественный и общественно-политический журнал / Движение Владимира Мономаха "Русь". – Красный Луч, 1996-
809.
Зайцев Є.О. Самокоректуючі електричні перетворювачі для лазерних вимірювачів переміщень і вібрацій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.11.05 / Зайцев Є.О. ; НАНУ, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2011
810.
Хвильовий М. Санаторійна зона [Книга] : повісті, оповідання, роман / М. Хвильовий ; [худож.-оформ. Б.П. Бублик ; передм., прим. М.Г. Жулинського] ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАН України. – Харків : Фоліо, 2010. – 506, [5] с. : іл. – (Українська лiтература. Колекцiя / редкол. : С.А. Гальченко та ін.). – ISBN 978-966-03-4688-8
811.
Гордер Юстейн Світ Софії [Книга] = Sofies Verden : роман про історію філософії / Юстейн Гордер ; з норвезької пер. Н. Іваничук. – Львів : Літопис, 2007. – 548 с. – ISBN 966-7007-03-0
“СВІТ СОФІЇ” – це роман про історію філософії. Головна героїня роману – 14-річна Софія знаходить у поштовій скриньці листа від загадкового філософа, в якому лише два запитання “Хто ти?” і “Звідки взявся Світ?” З цих запитань починається мандрівка Софіїу світ філософії, починаючи від мислителів Стародавньої Греції до доби екзистенціалізму. Захоплююча мандрівка інтелекту і уяви дає нагоду читачеві різного віку подорожувати слідами великих мислителів, відкриваючи таємниці загадкового та багатозначного cвіту. “Світ Софії” став світовим бестселером в 1995 та 1996 роках. 1999 року у Норвегії за мотивами книжки Юстейн Ґордера був знятий фільм "Світ Софії".
812.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
813.
Сокирко А.М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Сокирко А.М. ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2011
814.
Козачук М.О. Свобода підприємницької діяльності та її обмеження в законодавстві України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Козачук М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2011
815.
Мільченко О.С. Семантичні девіації в нормативно-правових текстах [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.01 / Мільченко О.С. ; Український мовно-інформ. фонд Нац. акад. наук України. – Київ, 2011
816.
Буаклін Мохамед Алі Синтез робастної електромеханічної системи із розподіленими параметрами механічної частини об"єкту регулювання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Буаклін Мохамед Алі ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехнічний ін-т". – Харків, 2011
817.
Сквирська І.В. Система ідейно-художніх домінант у творчості Юрія Косача [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Сквирська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011
818.
Катренко А.В. Системний аналіз [Книга] : підручник / А.В. Катренко ; за наук. ред. В.В. Пасічника ; МОНУ. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 396 с. : іл. – Бібліогр.: с. 392-395. – (Серія "Комп"ютинг"). – ISBN 978-966-418-102-7
Викладені основні поняття та методології системного аналізу, методи системного аналізу, як метод аналізу ієрархій. Для бакалаврів, спеціалістів та магістрів
819.
Апопій І.В. Сімейне право України [Книга] : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / І.В. Апопій. – 2-ге вид., переробл. та допов. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с. – ISBN 978-611-01-0072-4
820.
Олійник А.С. Скінченно автоматні зображення груп і напівгруп [Дисертація] : дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Олійник А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2011
821.
Словник з аграрного права [Книга] : 600 понять і термінів / [уклад. : В.П. Жушман, О.О. Погрібний. В.Ю. Уркевич] ; за ред. В.П. Жушмана. – Харків : Право, 2010. – 160 с.
У словнику представлені фундаментальні поняття і терміни науки аграрного права і однойменної навчальної дисципліни. Оскільки аграрне право — комплексна галузь права і законодавства, до словника увійшли поняття і терміни суміжних галузей права.
Для юристів, економістів, викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів.

822.
Словник іспансько-український, українсько-іспанський [Книга] = Diccionario espanol-ucraniano, ucraniano-espanol : [посібник для загальноосвіт. навч. закл. та вищих навч. закл.] / [за заг. ред. В.Т. Бусела ; ред. : С.А. Коваль, В.Ф. Сахно]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2009. – [VIII], 536 с. – ISBN 966-569-095-7
Містить близько 40000 найбільш уживаних слів та словосполучень з суспільно-політичної, науково-техничної літературної та розмовної лексики українською та іспанською мовами
823.
Словник італійсько-український, українсько-італійський [Книга] = Dizionario italiano-ucraino, ucraino-italiano / [заг. ред. В.Т. Бусела ; уклад. : О.І. Кухар, Г.В. Воронка]. – Київ ; Ірпінь : Перун, 2011. – 552, [VI] с. – ISBN 966-569-110-4
Розрахований на фахівців у різноманітних галузях точних та природничих наук
824.
Словник української мови [Книга] : у 20 т. / НАНУ ; Укр. мовно-інформ. фонд ; [уклад. : Шевченко Л.Л., Чумак В.В., Ярун Г.М. та ін. ; гол. наук. ред. В.М. Русанівський ; наук ред. Н.Г. Озерова]. – Київ : Наукова думка. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-1051-2(Т.1)
Словник української мови в 20 томах охоплює загальновживану лексику сучасної української літературної мови, поширені терміни, діалектизми, усталені словосполучення. Джерела, використані в словнику, відображають лексику текстів художньої літератури, починаючи з кінця XVIII століття до наших днів, Біблії, народної творчості, публіцистики, науково-популярних і наукових праць, мови засобів масової інформації та ін. Перший том Словника містить 11530 словникових статей (літера А - 4388, літера Б - 7142).

Словник розрахований на широке коло користувачів, усіх, кого цікавить українська мова.
825.
Словник фразеологізмів української мови [Книга] / НАН України, Ін-т укр. мови, Укр. мовно-інформ. фонд ; [уклад. : В.М. Білоноженко, І.С. Гнатюк, В.В. Дятчук та ін. ; відп. ред. В.О. Винник]. – Київ : Наукова думка, 2008. – 1096, [8] с. – (Словники України). – ISBN 978-966-00-0880-5
У словнику представлені найуживаніші фразеологічні одиниці сучасної української мови, розтлумачено їх значення, подано широку дериваційну базу фразеологізмів і проілюстровано цитатним матеріалом
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex