Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
802.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
803.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
804.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
805.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
806.
Палант О.Ю. Формування економічно обгрунтованих тарифів на послуги підприємств міського електричного транспорту [Книга] / О.Ю. Палант. – Київ : Хімджест, 2014. – 172, [1] с. : іл., табл. – Глосарій: с. 94-96. – Бібліогр.: с. 97-105. – ISBN 978-966-8537-97-4
807.
Гомозова Т.В. Формування естетичного ставлення до етномузичних цінностей у студентів педагогічного коледжу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Гомозова Тетяна Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2015
808.
Філатов А.С. Формування крос-функціональної команди для управління соціальними проектами в швидкозростаючій організації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Філатов Антон Сергійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
809.
Краснова Н.М. Формування світовідображення в учнів 5-7 класів спеціалізованих загальноосвітніх шкіл художнього профілю у процесі образотворчої діяльності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Краснова Наталія Миколаївна ; Ін-т проблем виховання НАПН України. – Київ, 2015
810.
Судомир С.М. Формування системи управління розвитком сільськогосподарських підприємств: теорія, методологія [Книга] : монографія / Судомир Світлана Михайлівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – Київ : Компринт, 2015. – 469 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 369-393. – ISBN 978-617-7202-78-2
811.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал. – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
812.
Химия и жизнь - ХХI век [Журнал] : ежемесячный научно-популярный журнал. – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
813.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
814.
Хімія [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Видавнича група "Основа". – Харків, 2002-
815.
Холодильна техніка та технологія [Журнал] : науково-технічний журнал / Одеська нац. акад. харчових технологій ; Укр. філія Міжнародної акад. холоду. – Одеса, 1964-. – ISSN 0453-8307
816.
Степовик Д. Християнство Тараса Шевченка [Книга] = Taras Shevchenko"s christianity / Дмитро Степовик. – Жовква : Місіонер, 2014. – 389, [3] с. : іл., фот. – Присвячується 200-літтю від дня народження Тараса Шевченка. - Парал. тит. арк. англ. – Бібліогр. в прим.: с. 374-381, с. 382-384 та с. 388-389. – ISBN 978-966-658-307-2
У пр. №1697077 надпис: Дар бібліотеці Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка - моїй ALMA MATER. Від автора книжки - Дмитра Степовика. Д. Степовик, 21.05.2015 р.
817.
Мизрахи В.М. Цвет и биологическая гравиэлектроника [Книга] = Колір та біологічна гравіелектроніка : (сб. статей) / В.М. Мизрахи, В.П. Титарь ; М-во образования и науки, Харьк. нац. ун-т им. В.Н. Каразина, Акад. наук прикладной радиоэлектроники, Ин-т голографии. – Харьков : ХНУ им. В.Н. Каразина, 2014. – 163 с. : ил., табл. – Доп. тит. л. укр. – Библиогр. в конце ст.
818.
Цветная металлургия Украины [Книга] : монография / М-во образования и науки Украины, Запорож. гос. инженер. акад. – Запорожье : ЗГИА. – ISBN 978-617-685-000-7
819.
Цветники в саду [Журнал] : ежемесячный журнал / ЗАО "ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА". – Москва, 2003-
820.
Цивільний кодекс України [Книга] : із змінами і допов. станом на 07 верес. 2012 року : (відповідає офіц. текстові). – Київ : Правова єдність, 2012. – 344 с. – (Законодавство України). – ISBN 978-617-566-085-0
821.
Часопис цивільного і кримінального судочинства [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ. – Київ, 2011-. – ISSN 2310-6166
822.
Омар Хайям Чаша мудрости [Книга] / Омар Хайям ; [сост. Е.М. Литвинова]. – Симферополь : Реноме, 1998. – 366, [2] с. : ил. – Пояснит. слов.: с. 361-365. – Библиогр.: с. 366. – ISBN 966-7198-09-Х
823.
Человек и Вселенная [Книга] : сб. конспектов извест. ученых "Человек и Вселенная" / сост. канд. биол. наук З.А. Сарычевой. – Киев : [б. и.], 2011. – 244 с. : ил.
824.
Сарычева З.А. Человек и природа [Книга] : (наука и воспоминания) / Сарычева З.А. – Киев : Фитосоциоцентр, 2002. – 155, [1] с. : ил. – Библиогр.: с. 154-155. – ISBN 966-7938-72-7
825.
Чернігівський науковий часопис Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 "Економіка і управління" [Журнал] : електронний збірник наукових праць / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Чернігів : ЧДІЕУ
  Вип. 1 (6). – 2015. – 119 c. – Резюме укр., рос., англ. мовами
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex