Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за вересень місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Управління проектами та розвиток виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
777.
Управління проектами та розвиток виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
778.
Управління проектами та розвиток виробництва [Журнал] : збірник наукових праць / Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля, Укр. асоц. упр. проектами, Ун-т екон. та права "Крок". – Сєверодонецьк, 2000-. – ISSN 2222-8810
779.
Рач Д.В. Управління ризиками в проектах в умовах контекстної та поведінкової невизначеності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Рач Денис Валентинович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. – Київ, 2015
780.
Успехи химии [Журнал] : обзорный журнал по химии / Росс. акад. наук, Ин-т органич. химии им. Н.Д. Зелинского. – Москва, 1932-. – ISSN 0042-1308
781.
Фармакологія - Cito! (фармакологічна логіка) [Книга] : підручник / М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т ; за ред. С.М. Дроговоз. – Харків : Тітул, 2015. – 231, [1] с. : рис., табл. – На обкл. ред. зазнач. як авт. – ISBN 978-617-7127-08-5
782.
Фармакологія - наочно [Книга] : (фармакологія в таблицях, схемах і малюнках) : [атлас] : [навч. посіб.] / [С.М. Дроговоз та ін.] ; під. ред. С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України ; М-во освіти і науки України ; Нац. фармацевт. ун-т [та ін.]. – Харків : Тітул, 2015. – 204 с. : іл., табл. – Авт. зазнач. в кінці кн. – Бібліогр.: с. 202. – ISBN 978-617-7127-05-4
783.
Дроговоз С.М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту [Книга] : (підручник-довідник) : для студентів ВНЗ / С.М. Дроговоз ; М-во охорони здоров"я України, Нац. фармацевт. ун-т. – Харків : Тітул, 2015. – 479, [1] с. : рис., табл. – Предм. покажч.: с. 454-479. – ISBN 978-617-7127-07-8
784.
Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика [Книга] = Специальный и художественный перевод: теория, методология, практика = General and specialist translation / interpretation: theory, methods, practice : зб. наук. праць : [статті учасників VIII Міжнар. наук.-практ. конф. з питань теорії та практики перекладу, що відбулась 17-18 квіт. 2015 р.] / Нац. авіац. ун-т, Гуманіт. ін-т, Каф. англ. філології і перекладу [та ін.] ; [під заг. ред. А.Г. Гудманяна, С.І. Сидоренка]. – Київ : Аграр Медіа Груп, 2015. – 375, [1] с. : табл. – Обкл. англ. - Ст. укр., рос. та англ. – Бібліогр. наприкінці ст. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-646-299-6
785.
Физиология растений и генетика [Журнал] = Фізіологія рослин і генетика = Plant physiology and genetics : научный журнал / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 2308-7099
786.
Физические и компьютерные технологии [Книга] : труды 20-й Междунар. науч.-практ. конф., [23-24 дек. 2014 г.] / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца [и др.] ; [сост.: Ф.В. Новиков, В.А. Фатеев ; отв. за вып. В.А. Жовтобрюх]. – Харьков : ЛИРА, 2014. – 277, [1] с. : ил., табл. – Текст укр., рус. – Библиогр.: с. 273. – ISBN 978-966-383-582-2
787.
Полька Н.С. Физическое развитие школьников Украины. Пространственно-временные и морфофункциональные особенности [Книга] : монография / Н.С. Полька, А.Г. Платонова. – Киев : Генеза, 2015. – 269, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 199-225. – ISBN 978-966-11-0554-5
788.
Финансовые услуги [Журнал] : всеукраинский научно-аналитический журнал / ООО Изд. Дом "Украина Бизнес". – Киев, 1997-
789.
Фізичні основи функціонування медичного обладнання [Книга] : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / В.Д. Дідух, Ю.А. Рудяк, Р.Б. Ладика [та ін.]. – Тернопіль : ТДМУ ; Уркмедкнига, 2015. – 283,[1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 281-283. – ISBN 978-966-673-244-9
790.
Базалук О.О. Філософія освіти [Книга] : навч.- метод. посібник / Базалук О.О., Юхименко Н.Ф. ; М-во освіти і науки України, Держ ВНЗ "Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". – Київ : Кондор, 2011. – 161, [2] с. – Предм. покажч.: с. 156-158. - Імен. покажч.: с. 159-161. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-381-306-5
791.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
792.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал / М-во фінансів України. – Київ, 1995-. – ISSN 2305-7645
793.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
794.
Фінансовий контроль [Журнал] : всеукраїнський науково-практичний журнал / Держ. фінансова інспекція України ; Нац. акад. держ. податкової служби України ; Київ. нац. торговельно-екон. ун-т [та ін.]. – Київ, 1999-
795.
Клименко В.В. Фінансовий ринок [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / В.В. Клименко, Л.М. Акімова, Л.М. Докієнко ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. – Київ : Центр учбової літератури, 2015. – 357, [3] с. : іл., табл. – Термінол. слов.: с. 348-353. – Бібліогр.: с. 354-357. – ISBN 978-617-673-341-6
796.
Корнєєв М.В. Фінансовий сектор в умовах фінансіалізації економіки: теоретичні засади та світовий досвід [Книга] : монографія / М.В. Корнєєв. – Дніпропетровськ : Акцент ПП, 2014. – 475, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 382-441. – ISBN 978-617-7109-49-4
797.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
798.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
799.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
800.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Фокус Медиа". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,