Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
776.
Скуріхін С.М. Статусна та компетентна правова культура військовослужбовців Збройних Сил України [Книга] : монографія / С.М. Скуріхін ; за ред. Ю.М. Оборотова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Одеська юридична акад.". – Одеса : Фенікс, 2011. – 207, [5] с. – Бібліогр.: с. 177-202. – ISBN 978-966-438-492-3
777.
Шатирко А.В. Стійкість нелінійних систем регулювання з післядією [Книга] : навчальний посіб. для студ. ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Шатирко А.В., Хусаінов Д.Я. ; Київ. нац. н.-д. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2012. – 73, [1] с. – Текст парал. укр., англ. .- Англ. ч. тексту: c. 55-69. – Бібліогр.: с. 71-72. – ISBN 978-617-571-051-7
778.
Антонюк Д. Сто п"ятдесят п"ять польських замків і резиденцій в Україні [Книга] : [путівник] / [Антонюк Д. ; автор фотогр. Д. Антонюк ; карти Р. Маленкова]. – Київ : Грані-Т. – (Серія "Путівники"). – ISBN 978-966-465-359-3
779.
Колісник О.М. Структура і типологічна характеристика новітніх медіа Великої Британії (на прикладі інтернет-газет Англії) [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Колісник Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2011
780.
Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; КНУТШ. – Київ, 2011
781.
Мацуй Д.В. Структура, електричні та магнітні властивості інтеркальованого перехідними металами графіту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.04.07 / Мацуй Денис Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
782.
Ніколаєнко Т.Ю. Структурні та енергетичні властивості канонічних 2"-дезоксирибонуклеотидів - елементарних ланок ДНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 03.00.02 / Ніколаєнко Тимофій Юрійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
783.
Космацька Н.В. Структурно-функціональні особливості мови французьких коміксів (на матеріалі серії "Asterix") [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.05 / Космацька Наталя Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2011
784.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-
785.
Когатько Ю.Л. Суспільно-географічне дослідження релігійної діяльності та сакральних просторів Чернігівської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Когатько Ю.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2011
786.
Смаль В.В. Суспільно-географічні основи дослідження постіндустріальної трансформації господарства країн Європейського Союзу [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Смаль Валентина Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
787.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / ТОВ "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
788.
Косинський В.І. Сучасні інформаційні технології [Книга] : навчальний посібник / В.І. Косинський, О.Ф. Швець. – 2-ге вид., виправл. – Київ : Знання, 2012. – 318, [2] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-346-966-9
789.
Сучасні проблеми фізики конденсованого стану [Книга] : ІІ міжнародна конференція, [6-9 жовт. 2010 р. : праці] / КНУТШ ; [програм. ком.: В. Макара (Україна), співголова та ін. ; міжнар. ком. радників: Л. Булавін (Україна), голова та ін.]. – Київ : Київський університет, 2010. – 151, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами .- Вказівник авт.: с. 149-151. – Бібліогр. в кінці ст.
790.
Сучасні проблеми фізики твердого тіла [Книга] : [тези доп. міжнар. конф., Київ, 2-4 жовт. 2007 р.]. – Київ : Логос, 2007. – 259, [1] с. : іл., табл. – Статті укр., англ. та рос. мовами. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-581-917-2
791.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т екон. промислов. НАН України ; Ін-т філософ. ім. Г.С. Сковороди НАН України ; Укр. культурологічний центр ; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
792.
Счастливая [Журнал] / Изд. дом "Фактор". – Харьков
793.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
794.
Little R. Тhе bаlanсе of power іn international relations [Книга] : metaphors, myths and models / Richard Little. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2009. – X, 317 p. : ill. – Index: p. 312-317. - First publ.: 2007. – Bibliogr.: p. 288-311. – ISBN 978-0-521-69760-6
795.
Тайваньская панорама [Журнал] : журнал о жизни Китайской Республики на Тайване. – Taipei, 1994-. – ISSN 1608-4926
1997. N 73
796.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-324-3
797.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-317-5

798.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-314-4 ; 978-966-500-318-2

799.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-314-4 ; 978-966-500-325-0
800.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-326-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex