Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
851.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
852.
Васюк А.В. Українсько-польські відносини у сфері культури (2001-2010 рр.): українознавчий аспект [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Васюк Анатолій Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
853.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
854.
Університет [Журнал] : науковий історико-філософський журнал / Київський славістичний університет. – Київ, 2004-
855.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
856.
Горбуненко Я.І. Управління інвестиційними ризиками на фондовому ринку України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Горбуненко Ярослава Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
857.
Демиденко Г.В. Уравнения и системы, не разрешенные относительно старшей производной [Книга] : к 90-летию академика Сергея Львовича Соболева / Г.В. Демиденко, С.В. Успенский ; [отв. ред. Кажихов А.В.]. – Новосибирск : Научная книга, 1998. – 438 с. : фотоил. – Библиогр.: с. 369-382. – ISBN 5-88119-018-1
858.
Петренко М.П. Ускладнені задачі теорії пружного тіла [Книга] / М.П. Петренко. – Київ : Техніка, 2011. – 160 с. : іл. – Бібліогр.: с. 158. – ISBN 978-966-575-094-7
859.
Дронова О.Л. Фактори ризику техногенних надзвичайних ситуацій в Україні [Книга] = Факторы риска техногенных чрезвычайных ситуаций в Украине = Factors of the anthropogenic emergency risks in Ukraine / О.Л. Дронова ; НАНУ, Ін-т географії. – Київ : [Інститут географії НАН України], 2011. – 269 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 249-262. – ISBN 978-966-02-6115-0
860.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
861.
Тютюнник Ю.Г. Философия географии [Книга] / Ю.Г. Тютюнник. – Киев : Университет "Украина", 2011. – 204 с. – Бібліогр.: с. 195-204. – ISBN 978-966-388-371-7
862.
Заворотько Ю.М. Фізичні основи геофізичних методів дослідження свердловин [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів I-II рівнів акредитації, які навчаються за спец. "Пошук та розвідка геофізичними методами" й спеціалізац. "Геофізичні методи дослідження у свердловинах" / Ю.М. Заворотько ; Український держ. геологорозвідувальний ін-т. – Київ : УркДГРІ, 2010. – 339 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 333-336. – ISBN 978-966-8398-20-9
863.
Шоріна Т.Г. Філософсько-релігієзнавчий аналіз міфологічної свідомості (соціокультурний контекст) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Шоріна Тетяна Геннадіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011
864.
Фінанси [Книга] : підручник / [С.І. Юрій та ін.] ; за ред. С.І. Юрія, В.М. Федосова. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2012. – 687 с. : іл., табл. – До 50-річчя Тернопільського національного економічного університету. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-346-964-5
865.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерства фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
866.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал Міністерство фінансів України / М-во фінансів України. – Київ, 1995-
867.
Хрипченко М.С. Фінітарні кільця інцидентності [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Хрипченко Микола Сергійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
868.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
869.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
870.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
871.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
872.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
873.
Формування оборонно-промислової політики України в умовах позаблоковості [Книга] : збірник матеріалів "круглого столу" / [Шеховцов В.С. та ін.] ; за заг. ред. проф. А.І. Шевцова ; Нац. ін-т стратегічних досліджень ; Регіональний філіал в м. Дніпропетровську. – Дніпропетровськ : НІСД, 2011. – 106 с. – Бібліогр. у підрядк. прим. – ISBN 978-966-554-128-8
874.
Мішин О.В. Формування регіональної системи безпеки в Африці [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 21.03.03 / Мішин Олександр Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
875.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,