Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
801.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-319-9

802.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-320-5

803.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-321-2

804.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-322-9
805.
Павличко Д.В. Твори [Книга] : [в 10-ти т.] / Дмитро Павличко ; [уклад. Д. Пилипчук]. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-323-6
806.
Творчество народов мира [Журнал] / Изд-во "ТиО". – Москва, 2005-
807.
Гаврилюк Р.Б. Теоретичні основи симетричних двошарових схем обмоток електричних машин змінного струму [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гаврилюк Роман Богданович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
808.
Теорія і методика професійної освіти [Книга] : навч. посібник / [З.Н. Курлянд та ін.] ; за ред. З.Н. Курлянд. – Київ : Знання, 2012. – 390, [2] с. – Бібліогр.: с. 361-376. – ISBN 978-966-346-908-9
809.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності ; Акад. правових наук України. – Київ, 2002-
810.
Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія [Журнал] : науково-практичний журнал / Нац. техн. ун-т "Харк. політехнічний ін-т" ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди ; Українська інжинерно-педагогічна акад. – Харків, 2000-. – ISSN 2078-7782
811.
Теорія інмутації суспільства: pro et contra [Книга] : колективна монографія / [Борисенко Д.О. та ін. ; за ред. О.М. Холода] ; Київський міжнар. ун-т, Ін-т журналістики. – Київ : КиМУ, 2011. – 234 с. – Бібліогр.: с. 223-228 та в кінці розд. – ISBN 978-966-8299-78-2
812.
Левитський С.М. Теорія радіотехнічних кіл [Книга] : посібник для студентів радіофізичного факультету Київського Національного університету / С.М. Левитський. – Київ, 2012. – 152 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 152
813.
Яцевський В.А. Теплообмін і гідродинаміка в маслонаповненому трансформаторному обладнанні з зовнішнім охолодженням [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Яцевський Віталій Аркадійович ; НАН України ; Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2011
814.
Савченко В.А. Теплопередача пластинчастого теплообмінника, що роботає, при зарбудненні теплопередаючої поверхні [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. техн. наук : 05.17.08 / Савченко Володимир Анатолійович ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2012
815.
Пацюк В.С. Територіальна організація індустріального туризму Криворіжжя [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Пацюк Вікторія Сергіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
816.
Асадчих О.В. Тестові завдання до курсу "Методика навчання іноземних мов" [Книга] : (для студентів-сходознавців) : навч.-метод, посібник для студентів ВНЗ (за спеціальністю "Викладач східної мови та літератури") / О.В. Асадчих, Л.Г. Смовженко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. – Київ : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2011. – 269, [2] с. : табл. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-489-105-6
817.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал / ЗАО "Корпорация ВЕСТ". – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
818.
Лукина М.М. Технология интервью [Книга] : учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений, обучающихся по направлению и спец. "Журналистика" / Мария Лукина. – Москва : Аспект Пресс, 2003. – 191 с. – ISBN 5-7567-0283-0
819.
Задонцев Ю.В. Технологія інформаційної підтримки процесів професійного навчання фахівців промислових підприємств [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Задонцев Юрій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
820.
Братик М.В. Точні формули, ймовірнісні оцінки та функціональні граничні теореми у застосуванні до фінансового інвестування у ризикові активи [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Братик Михайло Васильович ; КНУТШ. – Київ, 2011
821.
Чайка Я.М. Трансдисциплінарність як умова розв"язання складних комплексних проблем (філософсько-методологічний аспект) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.02 / Чайка Яна Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
822.
Клименко І.В. Три роки членства у СОТ: тенденції зовнішньої торгівлі України у посткризовий період [Книга] : аналітична доповідь / Клименко І.В., Федірко О.А., Ус І.В. ; Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2011. – 120 с. : іл., табл. – ISBN 978-966-554-140-0
823.
Литовченко Д.М. Удосконалення методу визначення координат малорозмірних повітряних об"єктів у радіотехнічних системах з урахуванням просторово-часових характеристик надширокосмугових антенних решіток [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Литовченко Дмитро Михайлович ; Харків. нац. ун.-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
824.
Павлюх Л.І. Удосконалення технології очищення нафтовмісних стічних вод сорбентами рослинного походження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Павлюх Леся Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2012
825.
Янків М.Д. Україна і Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат [Книга] : політико-економічний та секторальний аналіз : монографія / Мирон Янків. – Львів : Світ, 2011. – 397, [5] с. : табл., іл. – Бібліогр.: с. 372-392. – ISBN 978-966-603-693-6
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex