Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія : Філософські науки [Журнал]. – Луцьк
  № 11 (260). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
752.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 1 (250). – 2013. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
753.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 25 (274). – 2013. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
754.
Східноєвропейський Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: Філологічні науки [Журнал]. – Луцьк
  № 22 (271). – 2013. – 236 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами. – (Мовознавство)
755.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Філологія. Соціальні комунікації [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Ужгород
  вип. 2 (30). – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
756.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія" [Журнал] : збірник наукових праць. – Ужгород
  Вип. 2 (30). – 2013. – Резюме англ. мовою
757.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Хімія" [Журнал] : збірник наукових праць. – Ужгород
  Вип. 1 (29). – 2013. – Резюме англ. мовою
758.
Науковий вісник Ужгородського університету. Серія "Географія. Землеустрій. Природокористування" [Журнал] = Uzhhorod university scientific herald : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Закарпатський відділ Укр. геогр. т-ва. – Ужгород
  вип. 1. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
759.
Науковий вісник Чернігівського державного інституту економіки і управління. Серія 1 "Економіка" [Журнал] = Scientific journal Chernihiv state institute of economics and management : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Чернігів
  вип. 3 (19). – 2013. – 174 с. – Резюме укр., рос., англ. мовами
760.
Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України [Журнал]. – Київ, 1997-
761.
Наукові записки Українського науково-дослідного інституту зв"язку [Журнал] = Научные записки Украинского научно-исследовательского института связи = Scientific proceeding of Ukrainian research institute of communication : науково-виробничий збірник / Держ. підприємство "Український н.-д. ін-т зв"язку". – Київ
762.
Наукові записки Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. Літературознавство [Журнал]. – Харків : Нове слово
  вип. 3 (75), ч. 2. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
763.
Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету [Журнал]. – Запоріжжя. – ISSN 2076-8982
764.
Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України. – Кіровоград : КНТУ
  вип. 24. – 2013. – Резюме укр., рос., англ. мовами
765.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник / М-во фінансів України ; Акад. фінансового управління ; Н.-д. фінансовий ін-т. – Київ, 1996-
766.
Одеська Наукові праці ОНАЗ ім. О.С. Попова [Журнал]. – Одеса, 1933-. – ISSN 0131-8675
767.
Наукові розвідки з державного муніципального управління [Журнал] : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2011-
768.
Наукові розвідки з державного муніципального управління [Журнал] : збірник наукових праць / Академія муніципального управління. – Київ, 2011-
769.
Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Журнал] = Scientific studies (culture, education- anthropocentric paradigms and the modern world) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
770.
Наукові студії (культура, освіта - антропоцентричні парадигми і сучасний світ) [Журнал] = cation- anthropocentric paradigms and the modern world) : філософія, філологія, педагогіка, економіка / Український гуманітарний ін-т. – Київ ; Буча : Міленіум. – ISBN 978-966-8063-97-14. – ISSN 2307-6070
771.
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького [Журнал] : право, економіка / М-во освіти і науки України. – Івано-Франківськ, 2007-. – ISSN 2078-6670
772.
Крайнюков О.М. Науково-методичні основи нормування антропогенного забруднення аквальних ландшафтів [Книга] / О.М. Крайнюков ; за ред. Гриценка А.В., Крайнюкової А.М. ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : Екограф, 2013. – 257, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 229-251. – ISBN 978-966-7655-66-2
773.
Гребеніков В.В. Науково-технічні основи удосконалення електричних машин з постійними магнітами [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Гребеніков Віктор Володимирович ; Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 2013
774.
Научное обозрение. Серия 2. Серия 2 "Гуманитарные науки" [Журнал] : научно-аналитический журнал / ЗАО "Изд-во "Экономическое образование". – Москва
  № 5. – 2013. – Резюме на рус., англ. яз.
775.
Научное обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки [Журнал] : научно-аналитический журнал / ЗАО "Издательство "Экономическое образование". – Москва
  № 6. – 2012. – Резюме на рус., англ. яз.
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex