Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за березень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
627.
Международно-правовое и национальное регулирование экологической сферы общества [Книга] = International legal and national regulation environmental sectors of society : сб. статей : науч. издание / Ин-т законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве Российской Федерации ; Ин-т государства и права им. В.М. Корецкого Нац. Акад. Наук Украины ; [сост. Ю.С. Шемшученко, С.А. Боголюбов]. – Москва : Новости, 2011. – 318, [2] с. – Дополнит. тит. л. англ. - Аннот. парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-5-9516-0569-6
628.
Международное право и международные организации [Журнал] = International law and international organizations / ООО НБ-Медиа. – Москва, 2012-. – ISSN 2226-6305
629.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
630.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
631.
Металлофизика и новейшие технологии [Журнал] : міжнародний науково-технічний журнал / Нац. акад. наук України, Ін-т металофізики ім. Г.В. Курдюмова. – Київ, 1979-. – ISSN 1024-1809
632.
Кравцова Ю.В. Метафоричне моделювання світу в художньому тексті (на матеріалі творів російських поетів-прозаїків першої половини XX ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.02 / Кравцова Юлія Валентинівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
633.
Молоковський І.О. Метод визначення місцеположення мобільних об"єктів у телекомунікаційних мережах спеціального призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Молоковський Ігор Олексійович ; М-во освіти і науки України, Укр. держ. акад. залізн. транспорту. – Харків, 2013
634.
Малик О.В. Метод контролю якості молока за електричними параметрами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Малик Ольга Володимирівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
635.
Завгородній В.В. Метод, моделі та інформаційна технологія розробки спеціалізованих систем підтримки прийняття рішень на основі зв"язаних даних [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Завгородній Валерій Вікторович ; М-во освіти і науки України, Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського. – Кременчук, 2013
636.
Переверзев О.А. Методи вибору світлових шляхів і призначення довжин хвиль у мережах WDM з урахуванням явища чотирьоххвильового змішування [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Переверзев Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
637.
Саід Халава Фауаз Методи діагностування та управління надійністю послуг в мультисервісних мережах [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Саід Халава Фауаз ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
638.
Мельничук Є.Д. Методи оцінки криптографічної придатності вузлів нелінійних замін блокових симетричних шифрів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельничук Євген Дмитрович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
639.
Іваненко Д.В. Методи підвищення стійкості схем направленого шифрування в кільцях зрізаних поліномів до атак спеціального виду на реалізацію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Іваненко Дмитро Вікторович ; М-во освіти і науки України, Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2013
640.
Волинський О.І. Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Волинський Орест Ігорович ; М-во освіти і науки України, Терноп. нац. економ. ун-т. – Тернопіль, 2013
641.
Білецький О.А. Методи побудови симетричних алгоритмів криптографічного захисту інформації з динамічно керованими примітивами [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.05.01 / Білецький Олександр Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
642.
Яровий А.А. Методи та засоби організації високопродуктивних паралельно-ієрархічних обчислювальних систем із рекурсивною архітектурою [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.05 / Яровий Андрій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2013
643.
Вовк О.Б. Методи та засоби підвищення життєздатності веб-сайту як інформаційного продукту [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вовк Олена Борисівна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
644.
Ришковець Ю.В. Методи та засоби побудови Веб-галерей з урахуванням інтересів користувача [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Ришковець Юрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
645.
Мельник Р.П. Методи та засоби синтезу операцій розширеного матричного криптографічного перетворення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мельник Руслан Павлович ; М-во освіти і науки України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2013
646.
Смірнов О.А. Методи та засоби цифрової стеганографії з використанням складних дискретних сигналів для захисту інформаційних ресурсів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.05.01 / Смірнов Олексій Анатолійович ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2013
647.
Клювак А.В. Методи усунення локальних спотворень зображень [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Клювак Андрій Володимирович ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
648.
Вербицький Ю.Т. Методичні та прикладні аспекти комплексного банку геофізичної інформації Карпатського регіону [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 04.00.22 / Вербицький Юрій Тарасович ; Нац. акад. наук України, Ін-т геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. – Київ, 2013
649.
Кернес Г.А. Механізми впливу регіональної еліти на державне управління України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. наук з держ. управління : 25.00.02 / Кернес Геннадій Адольфович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. управління. – Харків, 2013
650.
Мир библиографии [Журнал] : научно-практический и культурно-просветительский журнал / ООО БИИЦ "Либерея-бибинформ". – Москва, 1998-. – ISSN 1560-7968
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex