Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Білинський Й.Й. Субпікселні методи обробки дискретної вимірювальної інформації в комп"ютерних оптико-електронних системах [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.13.05 - комп"ютерні системи та компоненти / Білинський Й.Й.; Вінницький національний технічний університет. – Вінниця, 2009
727.
Васильєва-Шаламова Судова експертиза в цивільному процесі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Васильєва-Шаламова Ж.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
728.
Супердетки : Тренировка быстрого чтения [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
Курс содержит набор увлекательных заданий, поможет вашему ребенку потренироваться в упражнениях, развивающих навыки чтения. Упражнения представлены в виде мини-игр, что не требует больших затрат времени.
4 вида заданий :
-быстрый поиск
- половинки слов
-поврежденный текст
-скорость и понимание
729.
Супердетки : Тренировка внимания [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, поцессор Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
730.
Супердетки : Тренировка памяти [Електронний ресурс]. – Москва : Мультисофт, 2007. – 1 CD. – Систем. требования : Microsoft Windows XP SP1/2, процес. Pentium 166 МГц, 64 Мб оперативной памяти, 30 Мб свободного места на жестк. диске, разр. экрана 800х600, 4-скорост. уст-во для чтения комп.-дисков. Детям 6-1 лет. - Загл. с этикетки видеодиска
731.
Сучасна освіта [Журнал] : всеукраїнський інформаційно-рекламний журнал / Фірма "Поіс-Плюс". – Київ, 1997-
732.
Проскуріна О.О. Сучасна політична культура України в умовах глобалізації інформаційного суспільства [Дисертація] : дис. ... д-ра політичних наук: 23.00.03 / Проскуріна О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
733.
Москаленко А.З. Сучасна українська преса [Книга] : навчальний посібник / Анатолій Москаленко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 1999. – 242 с. – ISBN 966-7181-32-4
734.
Мормуль О.Г. Сущностные аспекты функционирования культуры [Книга] / О.Г. Мормуль. – Керчь, 2008. – 160с. – ISBN 978-966-1538-06-0
735.
Сфера зв"язку та інформаційних технологій в Європейському Союзі та в Україні [Книга] : особливості правового регулювання / О.М. Музичук, О.М. Литвинов, Ю.В. Баскакова, А.Є. Голубов, М.В. та ін. Завальний; Музичук О.М. [ та ін. ] ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 156 с. – ISBN 978-966-364-637-4
736.
Провозин В.В. Счастье вдруг... [Книга] / Валерий Провозин. – Львов : Добра справа, 2009. – 320 с. : илл. – ISBN 978-966-7964-46-7
737.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
738.
Сяйво білого тіла [Книга] : антологія української еротичної поезії / упоряд. Микола Сулима. – Київ : Факт, 2008. – 424 с. – Шифр. дубл. 8узб Анто. (доп. карт. по каб.). – ISBN 978-966-359-304-3
739.
Стус В. Таборовий зошит [Книга] : вибрані твори / Василь Стус ; [ упоряд Д. Стус ]. – Київ : Факт, 2008. – 452с. – ISBN 978-966-359-299-2
740.
Андрухович Ю.І. Таємниця [Книга] : замість роману / Юрій Андрухович. – Харків : Фоліо, 2008. – 480 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4392-4
741.
Погребняк М.М. Танець "модерн" у художній культурі 20 ст. [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства. Спец. 26.00.01 - теорія й історія культури / Погребняк М.М.; КНУТШ. – Київ, 2009
742.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
743.
Тези доповідей молодих учених [Книга] : матеріали 2 міжнародної конференції молодих учених "Біологія : від молекули до біосфери", (19-21 листопада 2007 року). – Харків : Планета-Принт, 2007. – 416 с. – ISBN 978-966-2046-15-1
744.
Тезисы докладов семинара "Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании" [Книга] / Электронные учебники и учебно-методические разработки в открытом образовании; Мин-во образования РФ, Международная Академия Открытого Образования (МАОО) ; Могсковский государственный ун-т экономики, статистики и информатики (МЭСИ) ; Аветисян Д.Д. и др. – Москва : МЭСИ, 2000. – 140с. – ISBN 5-7764-0212-3
745.
Джунь В.В. Теоретико-прикладні проблеми реформування законодавства України про банкрутство [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец.: 12.00.04 - господарське право, господар.-процес. право / Джунь В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
746.
Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009
747.
Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008
748.
Тулякова Н.О. Теорія інформації [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тулякова Н.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-657-199-4
749.
Руденко-Моргун Тесты по орфографии [Електронний ресурс] : контроль и диагностика знаний, вся орфография в тестах; для старшеклассников, абитуриентов и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е., Дунаева Л. А.; ЗАО "1 С". – Москва : 1 С, 2001. – 1CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки. – (1С: Репетитор)
Работая с тестами, Вы узнаете: грамотно ли Вы пишете, знаете ли Вы правила, почему Вы делаете ошибки, умеете ли Вы применять правила на практике, сможете самостоятельно проконтролировать освоение темы, Вы получите подробную диагностику знания темы, узнаете, что делать , чтобы писать грамотно, сможете получить комментарии к ошибкам и подать на апелляцию
750.
Руденко-Моргун Тесты по пунктуации [Електронний ресурс] : для абитуриентов, старшеклассников и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е. ; АОЗТ "1С". – Москва : 1С, 2000. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки диска. – (1С : Репетитор). – ISBN 5952100017-1
Точная диагностика знаний
330 тестовых заданий на 157 правил русского языка

Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,