Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Назаров І.В. Принципи побудови судової системи [Книга] : монографія / І.В. Назаров. – Харків : ФІНН, 2009. – 144с. – ISBN 978-966-8030-25-3
627.
Чорногор Л.Ф. Природознавство. Інтегруючий курс [Книга] : [ навчальний посібник ] : переклад з російського другого доп. видання / Л.Ф. Чорногор ; МОНУ ; Харківський нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. – Харків : ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008. – 524 с., [ 24 ] с. іл. – ISBN 966-623-431-9
628.
Коломієць Р. Пристрасті за Богданом [Книга] / Р. Коломієць; Ростислав Коломіець. – Київ : Факт, 2006. – 416с. – ISBN 966-359-138-2
629.
Про результати аналізу упорядкування умов оплати праці працівників бюджетної сфери на основі єдиної тарифної сітки [Брошура] / Рахункова палата України : [ відп. за вип. Вітковська Л.В., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 36с.
630.
Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету України, виділених Міністерству освіти і науки України на здійснення зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип. Фліссак Я.А., Шах Г.А. ]. – Київ : Рахункова палата, 2009. – 43с.
631.
Про результати аудиту залучення до спеціального фонду державного бюджету та ефективності використання плати за адміністративні послуги, що надаються органами і підрозділами МВС України [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип.] Невідомий В.І., Шах Г.А. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 35с.
632.
Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 3)
633.
Гаврилюк В.А. Проблема начала системы категорий теории развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 4)
634.
Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України [Книга] : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
635.
Проблеми подальшої інституціоналізації коаліції та опозиції у Верховній Раді України [Книга] : матеріали круглого столу, 12 червня 2008 року / Програма сприяння парламенту України ІІ ; [ заг. ред. : Крижанівський В.П., Рахімкулов Е.Р. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-7048-99-0
636.
Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока [Книга] : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – 255 с.
637.
Алешин Л.И. Проектирование библиотечных АИС [Книга] : учебно-метод. пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 352 с. – (Библиотекарь и время XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 97). – ISBN 978-5-8167-0012-2
638.
Бегбедер Ф. Простіть і відпустіть [Книга] : роман / Фредерік Бегбедер ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
639.
Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня [Книга] / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
640.
Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009
641.
Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918-2008 [Книга] / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол. : М.В. Поляков, М.М. Дронь, В.В. Іваненко ; упоряд.: С.І. Світленко, І.М. Барг, А.І. Вінніков та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко ]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 596 с. – ISBN 978-966-551-258-5
642.
Франко І.Я. Профілі й маски [Книга] / І. Франко ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 640 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4205-7
643.
Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
644.
Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории [Книга] : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
645.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
646.
Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Мn/М (М= Сu, Со) комплексів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
647.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
648.
Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я [Книга] : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
649.
Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію [Книга] : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
650.
Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури [Книга] : навч. посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 216 с. – ISBN 966-00-0105-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex