Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Про результати аудиту залучення до спеціального фонду державного бюджету та ефективності використання плати за адміністративні послуги, що надаються органами і підрозділами МВС України [Брошура] / Рахункова палата України ; [ відп. за вип.] Невідомий В.І., Шах Г.А. – Київ : Рахункова палата України, 2008. – 35с.
627.
Гаврилюк В.А. Проблема логического выведения системы категорий теории развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 3)
628.
Гаврилюк В.А. Проблема начала системы категорий теории развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 4)
629.
Проблеми і перспективи розвитку музеїв вищих навчальних закладів України [Книга] : матеріали 2-го круглого столу, Київ, 23-24 листопада 2007 р. – Київ : Політехніка, 2007. – 92 с. – ISBN 996-96213-8-0
630.
Проблеми подальшої інституціоналізації коаліції та опозиції у Верховній Раді України [Книга] : матеріали круглого столу, 12 червня 2008 року / Програма сприяння парламенту України ІІ ; [ заг. ред. : Крижанівський В.П., Рахімкулов Е.Р. ]. – Київ : К.І.С., 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-7048-99-0
631.
Проблемы историографии, источниковедения и истории Востока [Книга] : сборник научных статей памяти проф. В.М. Бейлиса / Гос. учрежд. "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко" ; Ин-т Востоковед. РАН ; Ин-т Востоковед. им. А.Ю. Крымского НАНУ ; Науч.-исслед. центр им. В.М. Бейлиса... ; [ ред. кол. : М.С. Бурьян, В.В. Савенков, З.А. Саидов ]. – Луганск : ЛНУ имени Тараса Шевченко, 2008. – 255 с.
632.
Алешин Л.И. Проектирование библиотечных АИС [Книга] : учебно-метод. пособие / Л.И. Алешин. – Москва : Либерея-Бибинформ, 2008. – 352 с. – (Библиотекарь и время XXI век : 100 выпусков / отв. ред. О.Р. Бородин ; № 97). – ISBN 978-5-8167-0012-2
633.
Бегбеде Ф. Простіть і відпустіть [Книга] : роман / Фредерік Бегбеде ; пер. з франц. [ М.В. Луцюка ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 256 с. – (Література). – ISBN 978-966-03-4277-4
634.
Мороз Р. Проти вітру. Спогади дружини українського політв"язня [Книга] / Раїса Мороз. – Львів : Свічадо, 2005. – 216с. – ISBN 966-8744-24-1
635.
Жукова В.П. Професійно-діяльнісне середовище бібліотеки: чинники формування, структура й управління [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. наук з соц. комунікацій : спец.: 27.00.03 -книгознавство, бібліотекозн., біібліографозн. / Жукова В.П. ; Харківська держ. акад. культури. – Харків, 2009
636.
Професори Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. 1918-2008 [Книга] / МОНУ ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. Олеся Гончара ; [ редкол. : М.В. Поляков, М.М. Дронь, В.В. Іваненко ; упоряд.: С.І. Світленко, І.М. Барг, А.І. Вінніков та ін. ; наук. ред. С.І. Світленко ]. – 2-ге вид., переробл. і доп. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний університет, 2008. – 596 с. – ISBN 978-966-551-258-5
637.
Франко І.Я. Профілі й маски [Книга] / І. Франко ; Ін-т літ. ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2008. – 640 с. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4205-7
638.
Гасиджак Л.І. Процеси трансформації етнокультури українців Донеччини (кінець 20 - початок 21 ст.) [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.05 - етнологія / Гасиджак Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
639.
Гурджи Ю.А. Процессуальное обеспечение прав личности: вопросы теории [Книга] : монография / Ю.А. Гурджи. – Одесса : Пальмира, 2006. – 173с. – ISBN 966-8945-09-3
640.
Андрійчук О.В. Процесуальні строки у цивільному процесі України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. юридичних наук. Спец. 12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право / Андрійчук О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
641.
Безніщенко А.О. Прямий синтез, будова та властивості діамінних гетерометалічних Мn/М (М= Сu, Со) комплексів [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. хімічних наук. Спец. 02.00.01 - неорганічна хімія / Безніщенко А.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
642.
Психология и соционика межличностных отношений [Журнал] = Psychology and socionics of interpersonal relations : международный научно-практический журнал / Международный институт соционики. – Киев, 2002-
643.
Волошко Н.І. Психологічна культура здоров"я [Книга] : навчально-методичний посібник / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2008. – 164 с. – ISBN 978-966-675-545-5
644.
Волошко Н.І. Психологічні особливості внутрішньоособистісних конфліктів у хворих на артеріальну гіпертензію [Книга] : монографія / Н.І. Волошко ; Академія пед. наук України ; Ін-т педагогічної освіти і освіти дорослих. – Київ : Науковий світ, 2009. – 193 с. – ISBN 978-966-675-575-2
645.
Максименко С.Д. Психологія в соціальній та педагогічній практиці : методологія, методи, програми, процедури [Книга] : навч. посібник для вищої школи / С.Д. Максименко. – Київ : Наукова думка, 1999. – 216 с. – ISBN 966-00-0105-3
646.
Путеви конституисаньа Србиjе као модерне правне државе [Книга] : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 8. септембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 209 с. – ISBN 86-80769-31-2
647.
Жиффар К. Пытки [Книга] = The torture reporting handbook : руководство по составлению сообщений : процедуры документирования и составления заявлений о пытках в контексте международной системы защиты прав человека / Камиль Жиффар ; Центр прав человека ; Эссекский университет. – Изд. 2-е, стереотипное. – Киев : Факт, 2008. – 18 с., 182 с. – ISBN 978-966-359-268-8
648.
Немцев В.П. Разработка методики и исследование записи информации электронным лучом на некоторых термопластических материалах [Дисертація] : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Немцев В.П. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968
649.
Ракети-носії і космічні ступені ракет як об"єкти керування [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів напрямку "Авіація та космонавтика" / Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун; Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун ; під ред. С.М. Конюхова. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т, 2007. – 564 с. – Присвячується 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 978-966-551-230-1
650.
Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,