Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Путеви конституисаньа Србиjе као модерне правне државе [Книга] : научни скуп одржан на Правном факултету у Новом Саду 8. септембра 1995. године. – Нови Сад : Правни факултет, Центар за издавачку делатност, 1995. – 209 с. – ISBN 86-80769-31-2
652.
Жиффар К. Пытки [Книга] = The torture reporting handbook : руководство по составлению сообщений : процедуры документирования и составления заявлений о пытках в контексте международной системы защиты прав человека / Камиль Жиффар ; Центр прав человека ; Эссекский университет. – Изд. 2-е, стереотипное. – Киев : Факт, 2008. – 18 с., 182 с. – ISBN 978-966-359-268-8
653.
Немцев В.П. Разработка методики и исследование записи информации электронным лучом на некоторых термопластических материалах [Дисертація] : Дисс. ... канд. физ.-мат. наук / Немцев В.П. ; МВ и ССО УССР ; КГУ им. Т.Г. Шевченко. – Киев, 1968
654.
Ракети-носії і космічні ступені ракет як об"єкти керування [Книга] : підручник для студ. вищих навчальних закладів напрямку "Авіація та космонавтика" / Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун; Й.М. Ігдалов, Л.Д. Кучма, М.В. Поляков, Ю.Д. Шептун ; під ред. С.М. Конюхова. – Дніпропетровськ : Дніпропетровський національний ун-т, 2007. – 564 с. – Присвячується 90-річчю Дніпропетровського національного університету. – ISBN 978-966-551-230-1
655.
Гаврилюк В.А. Реальное бытие - четвертая ступень развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европейский университет. – Киев : Европейский университет, 2008. – 32с. – (Библиотечка молодого философа. Серия "Теория развития" ; Вып. 9)
656.
Любкер Ф. Реальный словарь классических древностей [Електронний ресурс] / Фридрих Любкер ; ООО "Директмедиа Паблишинг". – Москва : Директмедиа Паблишинг, 2007. – 1 DVD. – Систем. требования : IBM PC 486 и выше, 16 Mb RAM, SVGA, CD-ROM, Windows 95/98/ME/NT/2000/XP.-Загл. с этикетки видеодиска. – (Электронная библиотека ДМ). – ISBN 978-5-94865-171-2
Самый знаменитый словарь имен, терминов и понятий античности.
Фридрих Любкер - выдающийся немецкий филолог и педагог.
Статьи расположены в алфавитном порядке по русским написаниям названий статей. Возможно также осуществлять поиск по латинским и греческим написаниям.
Издание представляет интерес для учащихся и преподавателей, а также для самого широкого круга читателей, интересующихся древней культурой и искусством.

Свыше 11700 страниц
Около 8100 статей
657.
Регулювання правовідносин у сфері контролю за концентраціями у законодавстві Європейського Союзу та в Україні [Книга] / В.Б. Смелік, С.А. Старосвіт, І.О. Макарчук, О.О. Мережка; Смелік В.Б., Старосвіт С.А., Макарчук І.О., Мережка О.О. ; Мін-во юстиції України ; Держ. департамент з питань адаптації законодавства ; [ за ред. Мережка О.О. ]. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 120 с. – ISBN 978-966-364-638-1
658.
Резолюції XVII з"їзду ВКП(б) 26- січня - 10 лютого 1934 р. [Книга]. – Київ : Партвидав, 1934. – 80 с.
659.
Резолюції пленуму Центрального Комітету КП(б)У 20-23 травня 1936 року. [Книга]. – Київ : Партвидав, 1936. – 32 с.
660.
Козьменко О.В. Рейтингування страхових компаній і розрахунок страхових тарифів на базі використання економіко-математичних методів [Книга] : монографія / О.В. Козьменко. – Суми : УАБС НБУ, 2008. – 95с. – ISBN 978-966-8958-37-3
661.
Іванілов А.О. Реляційні засоби побудови моделей логічних мереж та їх застосування в штучному інтелекті [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.13.23. - системи та засоби штучного інтелекту / Іванілов А.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
662.
Хачатрян А.Е. Республіка Вірменія в міжнародних відносинах 1918-1920 рр. [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : спец.: 07.00.02 - всесвітня історія / Хачатрян А.Е. ; КНУТШ. – Київ, 2009
663.
Землячов С.В. Ресурсна база комерційних банків та особливості її формування в Україні [Книга] : монографія / С.В. Землячов ; МОНУ, Національна академія природоохоронного та курортного будівництва. – Сімферополь : Національна академія природоохоронного та курортного будівництва, 2008. – 185с. – ISBN 966-7711-50-1
664.
Байдарова О.О. Рефлексивне забезпечення соціального втручання в соціальній роботі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. психол. наук. Спец. 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи / Байдарова О.О.; КНУТШ. – Київ, 2009
665.
Ярмола О.В. Рецепція деміургічного принципу Платона в релігійно-філософських поглядах мислителів Київської Русі [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. філос. наук : спец.: 09.00.11 - релігієзнавство / Ярмола О.В.; КНУТШ. – Київ, 2009
666.
Письменна У.Є. Ринки електричної і теплової енергії в Україні : структура, ціноутворення і регулювання [Книга] / У.Є. Письменна ; НАНУ ; Ін-т економіки та прогнозування. – Київ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-02-5102-1
667.
Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Представлено все многообразие рисовальных материалов и инструментов. На примерах произведений известных мастеров рассказывается о различных техниках рисования : пером, карандашом, сепией, соусом.
Представлены работы прославленных мастеров живописи : Шишкина, Саврасоыва, Врубеля, Серова, Васильева.
668.
Рисунок [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Своеобразие и выіразительность рисунка зависят от особенностей материала, которыми он выполняется - карандаш, уголь, перо, тушь или пастель. Но уникальность рисунка выражается не только в технике исполнения.Особый колорит ему придает время, в которое жил художник, характер и темперамент самого мастера, и те задачи, которые он перед собой ставил
669.
Родина [Журнал] : российский исторический иллюстрированный журнал / Правительство Российской Федерации; Администрация Президента Российской Федерации. – Москва, 1879-. – ISSN 0235-7089
670.
Рождение картины [Електронний ресурс] : от натуры к художественному образу : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки диска. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Заключительный фильм из цикла продуктов, рассказывающих об искусстве создания картины.
В отличие от этюда и наброска с натуры, картина - это всегда сочинение, итог длительного пути, включающего жизненный опыт, знания и мастерство художника.
671.
Рождение картины [Електронний ресурс] : от замысла к воплощению : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2005. – 1 VIDEO CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр.- Загл. с этикетки видеодиска. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Заключительный фильм из цикла продуктов, рассказывающих об искусстве создания картины.
В отличие от этюда и наброска с натуры, картина - это всегда сочинение, итог длительного пути, включающего жизненный опыт, знания и мастерство художника.
672.
Рождение картины [Електронний ресурс] : от замысла к воплощению : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм, 2005. – 1 CD. – Сист. требования: Windows 98/ME/2000/XP, Pentium 500, 64 Mb ОЗУ, объем видеопамяти 8Мб, 16-скоростной CD-ROM, звук. карта, мышь или Video-CD/DVD-проигр. - Загл. с этикетки диска. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Заключительный фильм из цикла продуктов, рассказывающих об искусстве создания картины.
В отличие от этюда и наброска с натуры, картина - это всегда сочинение, итог длительного пути, включающего жизненный опыт, знания и мастерство художника.
673.
Рождение картины [Електронний ресурс]. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа, 2006. – 1DVD. – системные требования : предназначен для воспроизведения на ПК (при наличии CD-ROM и/или DVD-ROM-привода), а так же на домашнем DVD или VCD-проигрывателе.-Заглавие с этикетки видеодиска.-Сведения об издании с контейнера. – (Прекрасному навстречу. Русский музей - детям)
674.
Кравчук О.І. Розроблення інформаційно-довідкової системи підтримки прийняття рішень про стан радіоелектронних засобів під час багаторежимного утримання [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. технічних наук. Спец. 05.13.06 - інформаційні технології / Кравчук О.І.; Національний ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
675.
Терлецький В.М. Рок-н-рол, стакан, кохання [Книга] / Валентин Терлецький. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Графіті). – ISBN 978-966-03-3992-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex