Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
752.
Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования [Книга] : (история и современность) / Николай Чурилов ; Институт социологии НАНУ. – Киев : Факт, 2008. – 366с. – ISBN 978-966-359-317-3
753.
Коцюбинський М.М. Тіні забутих предків [Книга] : повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / Михайло Коцюбинський. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4083-1
754.
Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
755.
Шекспір В. Трагедії [Книга] : пер. с англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова і примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 464с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4370-2
756.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.02. - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Відякіна Марія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2009
757.
Вовчок Марко Три долі [Книга] : повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4326-9
758.
Ремарк Е.М. Три товариші [Книга] : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Д. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2008. – 432 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4121-0
759.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
760.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
761.
Ремарк Е.М. Тріумфальна арка [Книга] : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Є. Поповича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3051-0
762.
Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение [Книга] / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
763.
Ты пришел в музей [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Русский музей - самое большое в мире собрание национального изобразительного искусства. Здесь хранится более 40 000 экспонатов. Его художественная коллекция богата и разнообразна. В ней представлены древнерусское искусство, живоптсь, скульптура, нумизматика, народное и декоративно-прикладное искусство.
Фильм знакомит с историей Михайловского дворца, в здании которого вот уже более ста лет располагается музей, коллекцией живописи Русского музея - произведениями художников, чьи имена составляют славу русского искусства
764.
Набока С. Увага №0 [Книга] : [ збірка віршів. 1982-1988 ] / Сергій Набока. – Київ : Книжник-Review, 2003. – 170 c. – ISBN 966-96327-0-6
765.
Бакуліна Г.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація і метрол. забезпеч. / Бакуліна Г.М. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2009
766.
Рубан Ю.Д. Украина. Времена испытаний [Книга] / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-540-259-5
767.
Україна - 2015: національна стратегія розвитку [Книга] / Александровська А.О. [та ін.] ; Громадсько-політичне об"єднання "Український форум". – Київ, 2008. – 118 с.
768.
Україна - НАТО [Журнал] = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
769.
Україна багатоетнічна [Книга] = Multiethnic Ukraine / Держ. комітет України у справах національностей та релігій ; [ упоряд. : Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ : Світ Знань, 2008. – 156 с. : іл.
770.
Україна в 2008 році : процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики [Книга] / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2008. – 192 с. – ISBN 966-554-140-4
771.
Україна в перехідному періоді [Книга] : досвід і стратегія : матеріали міжнародного семінару з питань макроекономічної політики, що відбувся 6-13 грудня 1998 р.в м . Пултуську, Польща. – Київ : Альтерпрес, 2000. – 214 с. – ISBN 966-542-087-9
772.
Іванова Л.Г. Україна між Сходом і Заходом: українська національна ідея в суспільно-політичній думці 50-60-х рр. 19 ст. [Книга] : монографічне дослідження / Л.Г. Іванова. – Київ : Дніпро, 2008. – 304с. – ISBN 966-578-193-6
773.
Україна як соціальна держава: гасло для політичної конкуренції чи шлях до солідаризації суспільства? [Книга] / Піщуліна О.М. [ та ін. ] ; Національний ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. В.Є. Воротіна ]. – Київ : НІСД, 2009. – 108 с. – ISBN 966-554-093-9
774.
Українська драматургiя [Книга] : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4498-3
775.
Українська драматургiя [Книга] : антологія : у 2 т. : [ навч. посібник для студентів вищих навч. закладів ] / [ авт.-упор. : Т.Є. Назарова, Р.Г. Коломієць ; за заг. ред. О.І. Безгіна ]. – Харків : Фоліо. – (Українська література. Колекція). – ISBN 978-966-03-4500-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,