Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
751.
Олексійчук А.М. Теоретичні основи синтезу та обгрунтування стійкості рандомізованих симетричних систем шифрування і протоколів передачі та розподілу ключів [Автореферат] : Автореф. дис. ... д-ра техн. наук : спец.: 05.13.21. - системи захисту інформації / Олексійчук А.М. ; Нац. техн. ун-т України "Київський політехн. ін-т". – Київ, 2009
752.
Кунтий О.І. Теоретичні основи технологій електрохімічного одержання дисперсних металів [Автореферат] : Автореф. дис. ... доктора технічних наук. Спец. 05.17.03 технічна електрохімія / Кунтий О.І.; Кунтій О.І.; Національний технічний ун-т " Харківський політехнічний інститут". – Харків, 2008
753.
Тулякова Н.О. Теорія інформації [Книга] : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Тулякова Н.О. ; МОНУ ; Сумський державний ун-т. – Суми : Сумський державний університет, 2008. – 212 с. – ISBN 978-966-657-199-4
754.
Руденко-Моргун Тесты по орфографии [Електронний ресурс] : контроль и диагностика знаний, вся орфография в тестах; для старшеклассников, абитуриентов и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е., Дунаева Л. А.; ЗАО "1 С". – Москва : 1 С, 2001. – 1CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки. – (1С: Репетитор)
Работая с тестами, Вы узнаете: грамотно ли Вы пишете, знаете ли Вы правила, почему Вы делаете ошибки, умеете ли Вы применять правила на практике, сможете самостоятельно проконтролировать освоение темы, Вы получите подробную диагностику знания темы, узнаете, что делать , чтобы писать грамотно, сможете получить комментарии к ошибкам и подать на апелляцию
755.
Руденко-Моргун Тесты по пунктуации [Електронний ресурс] : для абитуриентов, старшеклассников и учителей / Руденко-Моргун О. И., Щеголева А. Е. ; АОЗТ "1С". – Москва : 1С, 2000. – 1 CD. – Систем. требования : Windows 95/98/ME/NT/2000, Pentium, RAM 32 Мб, HDD 45 Mb, SVGA, 1 Мб видеопамяти, CD-ROM, звуковая карта, мышь.-Загл. с этикетки диска. – (1С : Репетитор). – ISBN 5952100017-1
Точная диагностика знаний
330 тестовых заданий на 157 правил русского языка

756.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
757.
Чурилов Н. Типология и проектирование выборочного социологического исследования [Книга] : (история и современность) / Николай Чурилов ; Институт социологии НАНУ. – Киев : Факт, 2008. – 366с. – ISBN 978-966-359-317-3
758.
Коцюбинський М.М. Тіні забутих предків [Книга] : повісті, оповідання, етюди, нариси, казки / Михайло Коцюбинський. – Харків : Фоліо, 2009. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4083-1
759.
Сухомлин О.Ю. Толерантність як орієнтир професійної діяльності журналіста в українській пресі мультикультурного суспільства [Дисертація] : дис. ... канд. наук із соціальних комунікацій: 27.00.04 / Сухомлин О.Ю. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2009
760.
Шекспір В. Трагедії [Книга] : пер. с англ. / Вільям Шекспір ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ ; [ передмова і примітки Н.М. Торкут ]. – Харків : Фоліо, 2008. – 464с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 978-966-03-4370-2
761.
Відякіна М.М. Трансформація міграційної політики країн Західної Європи в умовах розширення ЄС [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. економ. наук : спец.: 08.00.02. - світове гос-во і міжнар. економ. відносини / Відякіна Марія Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2009
762.
Вовчок Марко Три долі [Книга] : повісті та оповідання / Марко Вовчок. – Харків : Фоліо, 2008. – 352 с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-4326-9
763.
Ремарк Е.М. Три товариші [Книга] : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. Д. Радієнко. – Харків : Фоліо, 2008. – 432 с. – (Зарубіжна класика). – ISBN 978-966-03-4121-0
764.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
765.
Трибуна [Журнал] : всеукраїнський громадсько-політичний і теоретичний журнал тов-ва "Знання" України і спілки журналістів України. – Київ, 1965-. – ISSN 0868-8117
766.
Ремарк Е.М. Тріумфальна арка [Книга] : роман / Еріх Марія Ремарк ; пер. з нім. Є. Поповича ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ. – Харків : Фоліо, 2006. – 416 с. – (Бібліотека світової літератури). – ISBN 966-03-3051-0
767.
Пирожков С.И. Трудовой потенциал в демографическом измерение [Книга] / С.И. Пирожков ; Академия наук Украины, Ин-т экономики ; отв. ред.И. И. Лукинов. – Киев : Наукова думка, 1992. – 180с. – ISBN 5-12-003035-1
768.
Ты пришел в музей [Електронний ресурс] : из коллекции Русского музея. – Москва : Квадрат фильм : Государственный Русский Музей : Кордис & Медиа. – (Русский музей - детям)
Образовательная видеопрограмма для эстетического и художественного развития детей от 6 до 14 лет, рекомендовано Российской Акадмией Обрзования для занятий с детьми во внеурочное время.
Для воспроизведения на ПК (CD-ROM или DVD-ROM), а также на Video-CDили DVD-проигрывателе
Русский музей - самое большое в мире собрание национального изобразительного искусства. Здесь хранится более 40 000 экспонатов. Его художественная коллекция богата и разнообразна. В ней представлены древнерусское искусство, живоптсь, скульптура, нумизматика, народное и декоративно-прикладное искусство.
Фильм знакомит с историей Михайловского дворца, в здании которого вот уже более ста лет располагается музей, коллекцией живописи Русского музея - произведениями художников, чьи имена составляют славу русского искусства
769.
Набока С. Увага №0 [Книга] : [ збірка віршів. 1982-1988 ] / Сергій Набока. – Київ : Книжник-Review, 2003. – 170 c. – ISBN 966-96327-0-6
770.
Бакуліна Г.М. Удосконалення нормативної бази оцінювання ефективності та конкурентоздатності освітніх послуг вищих навчальних закладів України [Автореферат] : Автореф. дис. ... канд. техн. наук : спец.: 05.01.02. - стандарт., сертифікація і метрол. забезпеч. / Бакуліна Г.М. ; Севастопольський нац. ун-т ядерної енергії та промисловості. – Севастополь, 2009
771.
Рубан Ю.Д. Украина. Времена испытаний [Книга] / Ю.Д. Рубан. – Киев : Аграрная наука, 2009. – 262с. – ISBN 978-966-540-259-5
772.
Україна - 2015: національна стратегія розвитку [Книга] / Александровська А.О. [та ін.] ; Громадсько-політичне об"єднання "Український форум". – Київ, 2008. – 118 с.
773.
Україна - НАТО [Журнал] = Ukraine - NATO : науковий журнал / ДП "НВЦ" "Євроатлантикінформ". – Київ, 2004-
774.
Україна багатоетнічна [Книга] = Multiethnic Ukraine / Держ. комітет України у справах національностей та релігій ; [ упоряд. : Саган О.Н., Пилипенко Т.І. ]. – Київ : Світ Знань, 2008. – 156 с. : іл.
775.
Україна в 2008 році : процеси, результати, перспективи. Біла книга державної політики [Книга] / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [ за заг. ред. Ю.Г. Рубана ]. – Київ : НІСД, 2008. – 192 с. – ISBN 966-554-140-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex