Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
The Low Countries (TLC) [Книга] : arts and society in Flanders and the Netherlands : [a yearbook] / publ. by Flemish-Netherlands Assoc. Ons Erfdeel vzw. – Rekkem : Ons Erfdeel
52.
The Republic of Moldova on the path of transformation: socio-humanistic aspects [Книга] / Acad. of sciences of Moldova, Inst. of european integration and political sciences ; [V. Moraru (coord.), S. Ciumac, A. Rosca et al.]. – [Chisinau] : ["Tipogr.-Sirius"SRL], 2011. – 247 p. : ill. – ISBN 978-9975-57-016-9
53.
V Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького [Книга] : (збірник наукових праць) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. ун-т права НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; [редкол.: Шемшученко Ю.С., Бошицький Ю.Л., Денисов В.Н. та ін.]. – Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. – 443, [1] с. – На обкл. назва: Наукові читання, присвячені пам"яті Володимира Михайловича Корецького. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-301-200-1
54.
Viva ! Биография [Журнал] : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2008-. – ISSN 1818-3948
55.
Viva ! Биография [Журнал] : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2008-. – ISSN 1818-3948
56.
Viva ! Биография [Журнал] : Украина / ООО "ЭДИПРЕСС Украина". – Киев, 2008-. – ISSN 1818-3948
57.
De Angelis What women want men to know [Книга] / Barbara De Angelis ; [transl. Hadi Ebrahimi ; ed. Muhammad Thryrchy]. – [Tehran : The new generation sighted, 2010. – [868] p. – Кн. перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 978-964-5885-89-0
58.
Alamdari K. Why Iran lagged behind & the West moved forward [Книга] / Kazem Alamdari. – [17th ed.]. – [Tehran : Development. – [568] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. опис здійснено за допомогою Інтернету. – ISBN 964-6609-24-4
59.
Brosius M. Women in ancient Persia [Книга] / Maria Brosius ; transl.: Mahmoud Toloui. – [Tehran : s.n.], 2010. – [269] p. – Книга перською мовою .- Бібліогр. англ. мовою. – ISBN 978-964-2911-39-1
60.
Zemach D. Writers at work [Книга] : the essay / Dorothy E. Zemach, Lynn Stafford-Yilmaz. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2008. – XV, 167 p. : ill. – На обкл.: Cambridge. – ISBN 978-0-521-69302-8
61.
Zemach D. Writers at work [Книга] : the essay : teacher"s manual / Dorothy E. Zemach, Lynn Stafford-Yilmaz. – 3rd print. – Cambridge : Cambridge univ. press, 2010. – VI, 74 p. : ill., tab. – 1st publ.: 2008 .- На обкл. зазнач.: Cambridge. – ISBN 978-0-521-69303-5
62.
Стопакевич А.О. Автоматизація процесів багатомірного керування брагоректифікаційними установками [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Стопакевич Андрій Олексійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
63.
Голик О.П. Автоматизація процесу керування електропостачанням фермерського господарства від автономних джерел енергії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Голик Олена Петрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. – Кіровоград, 2012
64.
Купчак М.І. Адаптивне перетворення часової структури мовного сигналу для задач сповільнення темпу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Купчак Марія Іванівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
65.
Адвокат [Журнал] : загальнодержавний професійний журнал / Спілка адвокатів України ; Акад. адвокатури України ; Укрінюрколегія. – Київ, 1996-
66.
Демський Е.Ф. Адміністративне процесуальне право України [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / Е.Ф. Демський ; М-во освіти і науки України. – Київ : Юрінком Інтер, 2008. – 496 с. – Бібліогр.: с.488-450 та в підрядк. примітках. – ISBN 978-966-667-308-7
67.
Сігов Ю. Азербайджан. Між Заходом і Сходом (нотатки російського журналіста) [Книга] / Юрій Сігов. – Харків : Форт, 2010. – 288 с., [44] с. фотоіл. : фотогр. – ISBN 978-966-8599-798
68.
Азия и Африка сегодня [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Российская акад. наук ; Ин-т востоковедения ; Ин-т Африки. – Москва, 1957-. – ISSN 0321-5075
69.
Конотоп Є.О. Азот у адаптаційних реакціях сої (Glycine max (L.) Merr.) за дії іонів кадмію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.12 / Конотоп Євгенія Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
70.
Академік Борис Євгенович Патон [Брошура]. – [,. м.] : Академперіодика. – 35, [1] с.
71.
Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
72.
Яременко М.І. Акретивні оператори та нелінійні напівгрупи стиску [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Яременко Микола Іванович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2011
73.
Яремчук О.В. Актуалізація етнокультурного міфотворчого потенціалу студентів-гуманітаріїв [Книга] : навч.-метод. посібник для студ. вищ. навч. закл. / О.В. Яремчук. – Одеса : Астропринт, 2011. – 229, [3] с. : іл., табл. – Покажч.: с. 191-192 .- Дод.: с. 193-229. – Бібліогр.: с. 180-190. – ISBN 978-966-190-467-4
74.
Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання [Книга] : збірник статей : [матеріали Всеукр. конф.] / [Ботнаренко Н.М. та ін. ; відп. ред. В.Г. Матвіїшин ; редкол. : Голод Р.Б., Голянич М.І., Грещук В.В. та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, Ін-т філології, Каф. світової літератури. – Івано-Франківськ : Симфонія форте. – ISBN 978-617-7009-62-6
75.
Актуальні проблеми економіки [Журнал] = Actual problems of economics : науковий економічний журнал / Нац. акад. управління. – Київ, 2000-. – ISSN 1993-6788
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,