Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури [Журнал] : збірник наукових праць / Мін. культури і туризму України ; Нац. ак. керівних кадрів культури і мистецтв ; КНУТШ. – Київ : Міленіум, 1999-. – ISSN 2225-7586
77.
Борисенко К.І. Акумуляційні системи децентралізованого теплопостачання зі змінним гідравлічним режимом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Борисенко Кристина Ігорівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2012
78.
Бицюра Ю.Р. Акціонерна власність як фактор сталого економічного зростання в Україні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Бицюра Юрій Васильович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
79.
Альманах цивилистики [Книга] = Almanah of civil law : сборник статей / КНУТШ, Юридический ф-т, Каф. гражданского права ; под ред. Майданика Р.А. ; [редкол. : Майданик Р.А. (отв. ред.), Боднар Т.В., Дзера А.В., Кузнецова Н.С., Кохановская Е.В.]. – Киев : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ. – ISBN 978-617-566-094-2; 978-611-01-0314-5
80.
Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
81.
Спектор О.М. Альтернативні способи вирішення цивільно-правових спорів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Спектор Ольга Михайлівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
82.
Жмихова Т.В. Аналіз діяльності та вибір оптимальних стратегій для страхової компанії, що працює на фінансовому ринку [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Жмихова Тетяна Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
83.
Мамедов Р.С. Аналіз стійкості до атак протоколів квантової криптографії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Мамедов Рахман Салман Огли ; Держ. служба спец. зв"язку та захисту інформації України ; Одес. нац. акад. зв"язку ім. О.С. Попова. – Одеса, 2012
84.
Коляденко Г.І. Анатомія людини [Книга] : підручник для студентів природничих спец. вищих пед. навч. закладів / Г.І. Коляденко ; [ред. Т.В. Кацовенко]. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2009. – 381 c. : іл. – Бібліогр.: с. 380. – ISBN 978-966-06-0559-6
85.
Бутковська Н.О. Англійські та американські свята й традиції [Книга] / Н.О. Бутковська, Н.І. Маслова. – Харків : Основа, 2012. – 128 с. – Бібліогр.: с. 124. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література ; Вип. 3 (111)). – ISBN 978-617-00-1247-0
86.
Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2012
87.
Ігнатьєва О.С. Англіканство: генеза, віросповідна сутність, місце в соціокультурному житті Англії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Ігнатьєва Ольга Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
88.
Андрій Володимирович Недзвідський [Книга] : біобібліографічний покажчик / М-во культури і туризму України ; Одеська нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О.Г. Нуньєс ; [ред. М.Л. Десенко]. – Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2011. – 125, [3] с. – (Серія біобібліографічних покажчиків "Письменники Одеси" / відп. ред. Г.Д. Зленко ; вип. 29)
89.
Жалдак Н.Н. Антидебилизатор [Брошура] : (философия в стихах) / Н.Н. Жалдак. – [Изд. 3-е, испр. и доп.]. – Белгород : [б. и.], 2011. – 47, [3] с. – ISBN 978-902113-39-3
90.
Бардина Н.В. Античная матрица нашей души [Книга] / Н.В. Бардина. – Одесса : Астропринт, 2009. – 287, [1] с. – Библиогр. в конце разд. – ISBN 978-966-190-252-6
91.
Мальський М.М. Арбітражна угода як умова розгляду спорів у міжнародному комерційному арбітражі [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Мальський Маркіян Маркіянович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2012
92.
Археологічні дослідження Львівського університету [Журнал] = Lviv university archaeology studies : збірник наукових праць / Мін. освіти і науки України; Львівський нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка, 1996-. – ISSN 2078-6093
93.
Археологія [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т археології. – Київ, 1989-. – ISSN 0235-3490
94.
Новак І.Г. Асимптотична поведінка та коливність розв"язків стохастичних рівнянь Іто [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Новак Ірина Григорівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
95.
Шатковська К.В. Асимптотичне інтегрування вироджених сингулярно збурених систем лінійних диференціальних рівнянь із запізненням аргументу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Шатковська Катерина Валеріївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
96.
Репетацька Г.С. Асимптотичні властивості оцінки ортогональної регресії в нелінійних моделях з похибками вимірювань [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Репетацька Галина Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
97.
Козій М.С. Атлас гістології і ембріології промислових риб [Книга] : навч. посіб. для підготовки фахівців напрямку 1303 "Водні біоресурси" у вищих навч. закл. III-IV рівнів акредитації / М.С. Козій, І.М. Шерман, О.В. Лянзберг ; за ред. І.М. Шермана. – Київ : Грінь Д.С. ; Ліра-К, 2012. – 403, [1] с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 402-403. – ISBN 978-966-2609-21-9
98.
Редько О.Ю. Аудиторські докази [Брошура] : практичний посібник по застосуванню положень МСА № 500-580 / О.Ю. Редько ; Наукова школа аудиту Нац. центру обліку та аудиту Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. – Київ : НЦОА, 2012. – 32 с.
99.
Гудзь С.П. Бактеріальний фотосинтез [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закл.] / С.П. Гудзь, М.Б. Горішний, С.О. Гнатуш ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. І. Франка, 2011. – 178, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 166-179. – (Серія "Біологічні Студії", ISSN 978-966-613-752-7). – ISBN 978-966-613-752-7 (серія) ; 978-966-613-909-5
100.
Барикади театру [Журнал] : факсимільне видання (до 125-ліття від дня народження Леся Курбаса) / Львівський нац. ун. ім. Івана Франка. – Львів : Львівський національний університет ім. Івана Франка
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex