Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
101.
Безпека життєдіяльності [Журнал] : всеукраїнський науково-популярний журнал / Міжнародна академія безпеки життєдіяльності; Вид-во "Основа". – Київ : Основа, 2003-
102.
Библиотековедение [Журнал] = Library and Information Science : научно-практический журнал / Российская гос. б-ка. – Москва, 1952-. – ISSN 0869-608Х
103.
Макогон И.В. Биолого-популяционные аспекты интродукции двух видов рода Picea A. Dietr. на юго-востоке Украины [Дисертація] : дисс. ... канд. биол. наук : 03.00.05 / Макогон Инна Владимировна ; НАН Украины ; Донец. ботанический сад. – Донецк, 2012
104.
Черняк В.К. Битва за Україну [Книга] : репортаж із зашморгом на серці / Володимир Черняк. – Київ : Геопринт, 2012. – 122 с. – ISBN 978-617-674-000-1
105.
Бойовий статут сухопутних військ [Книга] : введений у дію наказом Міністра оборони України від 2 вересня 1994 р. № 232. – [Б. м. : б. в.]
106.
Бюджетна система [Книга] = Budget system : підручник / [В.В. Бабіченко та ін.] ; за наук. ред. В.М. Федосова, С.І. Юрія. – Київ ; Тернопіль : Центр учбової літератури ; Економічна думка, 2012. – 871, [1] с. : іл., табл. – Парал. тит. арк. англ. - Авт. зазнач. на звороті тит. арк. - Предм.-імен. покажч.: с. 862-871. – Бібліогр.: 826-836 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-674-088-0
107.
Чімишенко С.М. Бюджетний механізм фінансування особового складу Збройних Сил України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Чімишенко Сергій Миколайович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
108.
Бюлетень Міністерства юстиції України [Журнал] : загальнодержавне науково-практичне фахове видання. – Київ, 1999-
109.
Юган Н.Л. В.И. Даль и русская литература 30-60-х гг. XIX в. [Книга] : монография / Н.Л. Юган ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Гос. учреждение "Луган. нац. ун-т им. Т. Шевченко". – Луганск : ГУ "ЛНУ им. Т. Шевченко", 2011. – 399, [1] с. – Библиогр.: с. 348-399. – ISBN 978-966-617-283-2
110.
Романовський В.Є. Ваба Забав [Книга] : паліндроми, зорові вірші, орфоепіки / В"ячеслав Романовський. – Харків : Федорко М.Ю., 2011. – 94, [2] с. : іл. – ISBN 978-966-2920-62-8
111.
Зборовець І.В. Василь Зборовець: життя і наукова діяльність [Книга] / І.В. Зборовець, В.П. Мацько. – Хмельницький : Цюпак, 2011. – 93, [1] с. : фотогр. – Бібліогр.: с. 82. – ISBN 978-671-513-113-8
112.
Волох А.В. Вдосконалення методів обробки сигналів систем радіоакустичного зондування атмосфери [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Волох Андрій Вікторовіч ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2012
113.
Філатова О.О. Вербалізація концепту "комфорт", в англійській мові XX - XXI століть [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Філатова Олена Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
114.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 22. Теория перевода [Журнал] : научный журнал / Московский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова. – Москва
  № 4. – 2011. – мова резюме англ.рос.
115.
Вестник Московского университета им. М.В. Ломоносова. Серия 9. Филология [Журнал] = Moscow state university bulletin : научный журнал / Молковский гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак. МГУ. – Москва
  № 1. – 2012. – резюме англ.,рос.
116.
Гаращенко В.В. Взаємодія потужного лазерного випромінювання із невпорядкованими конденсованими середовищами, активованими світлопоглинальними мікрочастинками [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Гаращенко Віктор Володимирович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
117.
Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів [Дисертація] : дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; КНУТШ. – Київ, 2012
118.
Колодяжна А.В. Взаємозв"язок компонентів самоставлення з емоційними властивостями особистості залежно від її творчих проявів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / Колодяжна Алла Володимирівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
119.
Прокопович П.І. Вибрані твори [Книга] : у 3-х томах / П.І. Прокопович ; [редкол. : М.Л. Горніч, В.Д. Зуй, В.М. Корж та ін. ; пер. з рос., упоряд. В.Д. Зуй]. – Харків : Фактор. – ISBN 978-966-180-161-4
120.
Вивчаємо українську мову та літературу [Журнал] : науково-методичний журнал / ТОВ "Вид. група "Основа". – Харків : Основа, 2003-
121.
Пипка О.О. Вивчення впливу узагальнено пронормальних підгруп на будову деяких класів груп [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Пипка Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. – Дніпропетровськ, 2012
122.
Черниш Н.І. Видавничий доробок Миколи Бажана [Книга] : [монографія] / Наталія Черниш. – Львів : Піраміда, 2012. – 280 с. : фотоіл. – Додатки : с. 253-278. – Бібліогр.: с. 239-246. – ISBN 978-966-441-246-6
123.
Ганжа О.Б. Визначення радіочутливості організму за показниками неспецифічної резистентності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Ганжа Олена Борисівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
124.
Вища школа [Журнал] = Vyscha shkola : науково-практичне видання / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ, 2001-. – ISSN 1682-2366
125.
Від депортації до депортації [Книга] = Od deportacji do deportacji = От депортации до депортации = From deportation to deportation =Von Deportation bis Deportation : cуспільно-політичне життя холмсько-підляських українців (1915-1947) : Дослідження. Спогади. Документи : у 3 т. / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Букрек. – ISBN 978-966-399-360-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex