Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
51.
Панфілова О.Г. Мистецьке життя Кременеччини 20-30-х років 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Панфілова О.Г. ; М-во осіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009
52.
Льовін А.В. Міжнародно-правове регулювання передач ядерних матеріалів [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Льовін А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
53.
Сологуб Ю.І. Міське розселення столичного району : суспільно-географічне дослідження [Автореферат] : автореф. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Сологуб Ю.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
54.
Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро Моделі й алгоритми діагностування та забезпечення надійності гетерогенних комп"ютерних мереж [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Ясер Мох"д Абделрахім Альшаро. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
55.
Мельник Моделі та інформаційні технології скелетизації при попередній обробці бінарних зорбажень в системах електронного документообігу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Г-В.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
56.
Голованова М.А. Модель, метод та інструментальні засоби вибору технологічних рішень у машинобудівельному виробництві в умовах невизначеності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Голованова М.А. ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". – Харків, 2009
57.
Мороз О.В. Моно- та поліядерні координаційні сполуки РЗЕ та міді на основі фосфорильованих сульфамідів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
58.
Тріска О.О. Народна ікона на склі другої половини 18-19 століття: європейський контекст [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.06 / Тріска О.О. ; М-во освіти і науки України ; Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2009
59.
Касич А.О. Науково-методологічні засади розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Україні [Автореферат] : автореф. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Касич А.О. ; Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства економіки України. – Київ, 2009
60.
Лазоренко Д.І. Об"єднання циклів при автоматизації проектування вбудованих систем зі зниженим енергоспоживанням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Лазоренко Д.І. ; НАН України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
61.
Качкар Є.В. Обгрунтування параметрів тришарових перегородок з мінераловатними плитами для будівель та споруд з урахуванням їх вогнестійкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Качкар Є.В. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи ; Укр. НДІ пожеж. безпеки. – Київ, 2009
62.
Мороз Ю.С. Олігоядерні супрамолекулярні сполуки 3d- металів на основі полінуклеативних азотвмісних лігандів [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Мороз Ю.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
63.
Воронкін Є.Ф. Оптимізація умов отримання напівпровідникових кристалів CdTe, Cd(Zn)Te, ZnSe(Te) та детекторів на їх основі [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / Воронкін Є.Ф. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009
64.
Погребенник О.І. Організаційна структура як чинник функціонування політичних партій [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Погребенник О.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
65.
Похиленко І.С. Організаційно-правові форми суб"єктів малого підприємництва [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Похиленко І.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
66.
Безкровна М.В. Очищення стічних вод від мінерального азоту в проточних біореакторах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Безкровна М.В. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
67.
Прохоренко С.П. Очищення стічних вод від нафтопродуктів, барвників і важких металів донецьким природним мезопористим вугіллям [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Прохоренко С.П. ; М-во освіти і науки України ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
68.
Любченко Т.В. Перехідність як тип валентності дієслова в сучасній новогрецькій мові [Автореферат] : автореф. ...канд. філол. наук : 10.02.14 / Любченко Т.В. ; КНУТШ, Ін-т філології. – Київ, 2009
69.
Макаришкін Д.А. Покращення характеристик генератора зондуючих імпульсів надширокосмугових мобільних радіолокаторів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Макаришкін Д.А. ; М-во освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
70.
Євстігнєєв А.С. Правове забезпечення вимог екологічної безпеки в процесі приватизації земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Євстігнєєв А.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
71.
Повар П.О. Правове регулювання ліквідації підприємств в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Повар П.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
72.
Старостенко Д.М. Правове регулювання межування земель в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Старостенко Д.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
73.
Кіяшко Б.О. Прогнозуюче управління випрямлячем, що навантажений двигуном постійного струму [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Кіяшко Б.О. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
74.
Чечет П.Л. Программно-технологический инструментарий автоматизации имитационного моделирования технологических процессов производства с иерархической структурой [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Чечет П.Л. ; Учреждение образования "Гомель. ун-т им.Франциска Скорины". – Гомель, 2009
75.
Круглова Л.Б. Публікація джерел з історії України на сторінках наукового часопису "Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца" (1879-1914 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Круглова Л.Б. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex