Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
1.
Сирота О.П. Автоматизація аналізу несуперечності в задачах верифікації при проектуванні автоматизованих систем обробки інформації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сирота О.П. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
2.
Головатий А.І. Автоматизація проектування мікроелектромеханічних давачів кутової швидкості [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.12 / Головатий А.І. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
3.
Бірюков Д.С. Аналіз та оптимізація надійності складних систем з багатьма станами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.04 / Бірюков Д.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
4.
Матійчин І.М. Василіянське піснярство кінця 19- першої половини 20 ст. як феномен галицької музичної культури [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознавства : 17.00.03 / Матійчин І.М. ; Львів. нац. музична акад. ім. М.В.Лисенка. – Львів, 2009
5.
Соболєва О.В. Весільна обрядовість кримських татар у другій половині 20 - на початку 21 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук 07.00.05 / Соболєва О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
6.
Борщенко Л.М. Витоки і шляхи формування художніх колекцій Луганщини (кін. 19-20 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.05 / Борщенко Л.М. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
7.
Шліхар Т.О. Відтворення домінантних мовленнєвих актів в українських перекладах англомовної драми [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Шліхар Т.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
8.
Половко А.П. Вогнестійкість енергоефективних стінових огороджуючих конструкцій житлових та громадських будівель [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.02 / Половко А.П. ; М-во України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорноб. катастрофи; Львів. держ. ун-т безпеки і життєдіяльності. – Львів, 2009
9.
Савелко Т.В. Вплив міжнародних платіжних карткових систем на розвиток ринку банківських послуг України [Автореферат] : автореф. ... канд. економ. наук : 08.00.02 / Савелко Т.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
10.
Тубальцева І.І. Вплив стресу на вроджену та набуту поведінку щурів за умов дії засобів з антиоксидантними властивостями [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.13 / Тубальцева І.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
11.
Політова О.А. Вторинна документальна інформація з історії України в бібліографічних посібниках і архівних довідниках 90-х рр. 20 ст.- поч. 21ст. [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Політова О.А.; М-во культури і туризму України ; Держ. акад. керівних кадрів культури і мистецтв. – Київ, 2009
12.
Становихіна О.С. Вторинна соціалізація як чинник динаміки соціальних здібностей особистості [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Становихіна О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
13.
Козлова О.С. Гендерні чинники сприйняття друкованої сексуально забарвленої реклами [Автореферат] : автореф. ... канд. психол. наук : 19.00.05 / Козлова О.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
14.
Митрохіна Т.В. Геологічна будова, речовинний склад та умови формування титаноносних габроїдних інтрузій Волинського мегаблоку Українського щита [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.01 / Митрохіна Т.В. ; КНУТШ, Геол. фак-т. – Київ, 2009
15.
Мочалін Є.В. Гідродинаміка закрученого потоку навколо обертового проникного циліндра і вдосконалення ротаційних фільтрів механічної очистки рідин [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.02.05 / Мочалін Є.В. ; Нац. техн. ун-т України " Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
16.
Аношина Н.-Т.Ю. Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа міжнародного правопорядку 19 - початку 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Аношина Н.-Т.Ю. ; КНУТШ. – Київ, 2009
17.
Лебедєва О.А. Громадсько-політична діяльність Сергія Єфремова (1897-1929 рр.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Лебедєва О.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
18.
Стратулат Н.В. Дериваційні та семантичні неологізми в лексичній системі української мови (на матеріалі тлумачного словника української мови в 20-ти томах) [Автореферат] : автореф. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Стратулат Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
19.
Заразовський М.М. Деформування і міцність шаруватих вуглепластиків при кімнатній та кріогенних температурах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Заразовський М.М. ; Ін-т проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН України. – Київ, 2009
20.
Фільченков О.С. Дослідження технології виплавки кальцієвих бабітів на основі вторинних сплавів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.16.02 / Фільченков О.С. ; М-во освіти і науки України ; Запорізька держ. інженерна акад. – Запоріжжя, 2009
21.
Гримська М.І. Еволюція зовнішньої політики КНР в умовах реалізації стратегії "чотирьох модернізацій" [Автореферат] : автореф. ... канд. політ. наук : 23.00.04 / Гримська М.І. ; КНУТШ, Ін-т міжнародних відносин. – Київ, 2009
22.
Трохименко Н.В. Експериментальне обгрунтування доцільності комбінованого застосування протипухлинної вакцини з інтерфероном різного походження (експериментальні дослідження) [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Трохименко Н.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
23.
Гуріна Д.П. Експертна профілактика: становлення та перспективи розвитку [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гуріна Д.П. ; КНУТШ. – Київ, 2009
24.
Сіріков О.І. Електричний контроль ступеня секторних забруднень високовольтних опорних ізоляторів під робочою напругою [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Сіріков О.І. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ун-т". – Харків, 2009
25.
Соколовський О.Ф. Електромеханічні системи автоматизації багатоагрегатних насосних установок при енерго- та ресурсоощадливому керуванні [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Соколовський О.Ф. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex