Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
76.
Карпенко О.М. Розвиток інтервальних методів та підвищення точності оцінки результатів вимірювань з використанням концепції невизначенності [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Карпенко О.М. ; Нац. авіац. ун-т України. – Київ, 2009
77.
Шеліхова В.В. Розвиток селянських промислів Слобожанщини (60-80-ті рр. 19 ст.) [Автореферат] : автореф. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Шеліхова В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
78.
Оборська А.В. Розвиток художніх жанрів на сучасному українському телебаченні [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / Оборська А.В. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
79.
Грицюк Ю.В. Розрахунок і оптимізація параметрів джерел реактивної потужності та зособи керування ними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Грицюк Ю.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
80.
Будник М.М. Розробка біомедичних інформаційно-вимірювальних систем на основі сквід-магнітометрів та технології їх застосування [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.13.06 / Будник М.М. ; НАН України, Ін-т кіберн. ім. В. М. Глушкова. – Київ, 2009
81.
Вайсруб Н.В. Розробка способу автоматичного моделювання бінарних зображень, які сформовані відрізками прямих [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Вайсруб Н.В. ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2009
82.
Нєєжмаков С.В. Система автоматичного управління котлоагрегатом низькотемпературного киплячого шару шахтного автономного повітряпідігрівача [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Нєєжмаков С.В. ; Держ.вищ. навч. закл. "Донец. нац. техн. ун-т". – Донецьк, 2009
83.
Ткаченко А.Л. Системи автоматичного регулювання потужності передавача з нечітким та підрегуляторами в каналі радіоуправління [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Ткаченко А.Л. ; Держ. ун-т інформаційно-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
84.
Нікітіна В.М. Сіль Рейнеке (NH4[Cr(NCS)4(NH3)2]-H2O) у прямому синтезі комплексів мідь(2)/Хром(3) з N-донорними лігандами [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / Нікітіна В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2009
85.
Бондарева К.С. Способи організації паралельних обчислень в задачах математичного моделювання хіміко-технологічних процесів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Бондарева К.С. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
86.
Джалладова А І. Стабілізація та оптимізація динамічних систем з напівмарковськими коефіцієнтами [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.04 / Джалладова І.А. ; КНУТШ. – Київ, 2009
87.
Сахно В.І. Створення електрофізичних радіаційних установок та дослідження змін властивостей матеріалів при промислових радіаційних технологіях [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.04.16 / Сахно В.І. ; НАН України, Ін-т ядерних досліджень. – Київ, 2009
88.
Кеда Т.Є. Твердофазні аналітичні реагенти на основі адсорбованих на кремнеземі похідних дифенілкарбазону у комбінованих спектроскопічних і візуальних тест-методах аналізу [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Кеда Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
89.
Малецька О.Е. Теплові режими високотемпературних випарників натрійових теплових труб для сонячних енергоустановок та утилізації теплоти [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Малецька О.Є. ; НАН України, Ін-т технічної теплофізики. – Київ, 2009
90.
Пономарьов П.Є. Удосконалення засобу гідрофобізації ізоляційної поверхні високовольтного електроенергетичного обладнання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.13 / Пономарьов П.Є. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
91.
Суходольська Г.Б. Удосконалення систем теплохолодопостачання на базі теплових насосів з природними робочими речовинами [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Суходольська Г.Б. ; М-во освіти і науки України; Одеська держ. акад. холоду. – Одеса, 2009
92.
Римар А.П. Українські гроші як атрибут соціокультурної самоідентифікації національної держави [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Римар А.П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
93.
Ягольник А.М. Улоговинні зсуви та методи їх стабілізації [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.23.02 / Ягольник А.М. ; М-во освіти і науки України ; Полтавський нац. тех. ун-т ім. Юрія Кондратюка. – Полтава, 2009
94.
Томсон А.В. Ультразвуковий засіб контролю рівня рідинних середовищ зі змінним збуджуючим імпульсом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.11.13 / Томсон А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
95.
Башкатов О.М. Управління екологічною безпекою міських автотранспортних мереж (на прикладі м.Тираспіль) [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Башкатов О.М. ; НАН України, Ін-т пробл. моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова. – Київ, 2009
96.
Маслов В.П. Фізико-технологічні основи створення мікро- і нанорозмірних з"єднань прецизійних деталей оптико-електронних приладів [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.02.01 / Маслов В.П. ; НАН України, Ін-т монокристалів. – Харків, 2009
97.
Роменський О.В. Фізико-хімічні основи та розробка технологій синтезу і відновлення активності гетерогенних каталізаторів під впливом акустичного випромінювання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Роменський О.В. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
98.
Михайлова Р.Д. Художня культура Галицько-Волинської Русі [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Михайлова Р.Д. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
99.
Паскар А.Л. Цивільні процесуальні правовідносини: структурно-функціональний аналіз [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Паскар А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2009
100.
Радченко Л.І. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері житлового будівництва [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Радченко Л.І. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex