Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Владимирова Н.В. Естетико-художні засади реформаторів західноєвропейського театру межі 19-20 століть (Е. Г. Крег, Г. Фукс, А. Аппіа) [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Владимирова Н.В. ; Нац. музична акад. України ім. П. І. Чайковського. – Київ, 2009
27.
Бугаєнко О.М. Знешкодження нафтових забруднень компонентів геосфери сорбентами та біодеструкторами, що транспортуються багатофазовими потоками [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Бугаєнко О.М. ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. – Миколаїв, 2009
28.
Попова Е.О. Имитационное моделирование технологии ремонта и изготовления изделий сложной структуры [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Попова Е.О. ; Учреждение образования "Гомельский гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
29.
Позур В.В. Імуномодуляторні ефекти пептидоглікану Staphylococcus aureus Wood 46 при пухлинному рості [Автореферат] : автореф. ... канд. біол. наук : 03.00.09 / Позур В.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
30.
Кулько А.В. Інституційні та договірні механізми регламентації міжнародного співробітництва з використання ресурсів ріки Дунай [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Кулько А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2009
31.
Єфіменко С.М. Інструментальні засоби для дослідження та застосування методів моделювання за статистичними даними [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Єфіменко С.М. ; НАН України ; М-во освіти і науки України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем НАН України та МОН України. – Київ, 2009
32.
Козуб Н.О. Інформаційна технологія моделювання модифікованих дискретних елементів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Козуб Н.О. ; М-во освіти і науки України ; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
33.
Олєйнікова Т.Ю. Інформаційна технологія протиризикового планування навчального процесу в умовах модульно-рейтингової системи навчання [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Олєйнікова Т.Ю. ; Черкас. держ. технолог. ун-т. – Черкаси, 2009
34.
Малець І.О. Інформаційно-системні моделі діалогового управління в термінальних ієрархічних системах в умовах надзвичайних ситуацій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Малець І.О. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
35.
Малина В.В. Кам"яні хрести в Україні. 18-20 ст.: Онтологія. Типологія. Символіка. Функція [Автореферат] : автореф. ... д-ра мистецтвознав. : 26.00.01 / Малина В.В. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
36.
Близнюк О.М. Каталітичні процеси в технології нітроген оксидів та нітратної кислоти [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.01 / Близнюк О.М. ; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". – Харків, 2009
37.
Шевченко А.Б. Квантові та структурнорозмірні ефекти в сегнетоелектричних і феромагнітних наносистемах [Автореферат] : автореф. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Шевченко А.Б. ; НАН України, Ін-т металофізики ім. Г. В. Курдюмова. – Київ, 2009
38.
Мішан В.В. Керовані п"єзорезонансні пристрої з низькодобротним навантаженням [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Мішан В.В. ; М-во. освіти і науки України ; Хмельниц. нац. ун-т. – Хмельницький, 2009
39.
Гадай А.В. Компенсація реактивної потужності в пускових режимах асинхронних та синхронних електроприводів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Гадай А.В. ; Вінниц. нац. техн. ун-т. – Вінниця, 2009
40.
Скрипник О.В. Композиційно-драматургічні параметри алеаторики в симфонічній творчості українських композиторів другої половини 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.03 / Скрипник О.В. ; Львів. нац. музична акад. ім. М. В. Лисенка. – Львів, 2009
41.
Мриглод О.І. Компоненти інформаційної системи підтримки рішень для наукових періодичних видань [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мриглод О.І. ; М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
42.
Поджаренко К.Є. Криміналістичне забезпечення розкриття і розслідування злочинних порушень прав інтелектуальної власності [Автореферат] : автореф. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Поджаренко К.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2009
43.
Овчаренко Т.С. Культурологічні аспекти еволюції єврейського театру в Україні [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Овчаренко Т.С. ; Харк. держ. акад. культури. – Харків, 2009
44.
Лучко В.С. Лієво нільпотентні і характеристичні нільпотентні ідеали асоціативних кілець [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Лучко В.С. ; КНУТШ. – Київ, 2009
45.
Давидов М.В. Математичне та програмне забезпечення комп"ютерної системи ідентифікації елементів української жестової мови [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Давидов М.В. ; Нац. ун-т "Львівська політехніка". – Львів, 2009
46.
Колганова О.О. Метод зберігання та передачі графічної інформації у базах даних на основі сплайнового багатомасштабного розкладу [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Колганова О.О. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
47.
Галушко В.Н. Метод и средства имитационного моделирования динамики организации обслуживания пассажиропотоков городским транспортом [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.18 / Галушко В.Н. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
48.
Маслович С.Ф. Метод и средства имитационного моделирования многопроцессорных вычислительных систем и локальных вычислительных сетей [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.13. / Маслович С.Ф. ; Учреждение образования "Гомель. гос. ун-т им. Франциска Скорины". – Гомель, 2009
49.
Бабенко В.Г. Метод підвищення швидкодії систем захисту інформації на основі використання спеціалізованих логічних функцій [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.21 / Бабенко В.Г. ; Нац. авіац. ун-т. – Київ, 2009
50.
Погрібний С.О. Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України [Автореферат] : автореф. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Погрібний С.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex