Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
702.
Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
703.
Ус М.Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус М. Ф.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
704.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
705.
Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
706.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
707.
Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології [Дисертація] : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010
708.
Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009
709.
Молодая русистика: традиции и перспективы [Книга] : материалы Международной научной конференции, 21-22 мая 2009 года / МОНУ ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; [ редкол.: В.И. Теркулов ( гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 160 с.
710.
Садовской Б. Морозные узоры [Книга] / Б. Садовской. – Пб., 1922. – 79с.
711.
Петлюра С. Московська воша [Книга] : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Париж : Бібліотека ім. С. Петлюри : Націоналістичне вид-во в Європі, 1966. – 100, [ 1 ] c.
712.
Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Книга] : монографія / Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Радіонова М.О. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200 с. – Присвячується 80-річчю Кіровоградського національного технічного університету. – ISBN 978-966-1508-11-7
713.
Псіхаріс Я. [Моя подорож [Книга] / Псіхаріс ; за ред. Алкіса Ангелоса. – Афіни : Естія, 1993. – 263, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0540-3
714.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
715.
Урекян С.А. Муниципальный менеджмент в крупном городе [Книга] / С.А. Урекян ; под ред. Е.И. Хрищева ; Молдавская экономическая академия. – Кишинэу : [ Б. и. ], 2002. – 116 с. – ISBN 9975-75-153-9
716.
Політіс Лінос [Навколо Соломоса [Книга] : дослідження та статті (1938-1982) / Лінос Політіс. – 3-є вид. – Афіни : Відділ освіти Національного Банку, 1995. – 536 с. : портр. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-250-109-Х
717.
Даценко Л.М. Навчальні карти для школи [Книга] : навчальний посібник для студ. геогр. факультету зі спеціальності "картографія" / Даценко Л.М. ; КНУТШ, Географічний факультет, Каф-ра геодезії та катрографії. – Київ : Обрії, 2008. – 108 с. – ISBN 966-95774-3-9
718.
Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Рекреаційна географія" [Книга] : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О. Бейдик ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 159 с.
719.
Бейдик О.О. Навчально-методичний комплекс дисципліни "Туристсько-рекреаційні ресурси" [Книга] : для студентів спеціальності "Туризм" спеціалізації "Міжнародний туризм" / О.О Бейдик . ; КНУТШ, Географічний ф-тет, Кафедра країнознавства і туризму. – 2-е вид., доп. і розширене. – Київ : Обрії, 2008. – 167 с.
720.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
721.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
722.
Додд К. Наперекор всем [Книга] : роман / Кристина Додд ; [ пер. с англ. Т.А. Перцевой ]. – Москва ; Владимир : АСТ; АСТ Москва ; ВКТ, 2008. – 320с. – ISBN 978-5-17-048431-7
723.
Селіванова О. Нариси з української фразеології (психокогнітивний та етнокультурний аспекти) [Книга] / Олена Селіванова ; Черкаський нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. – Київ ; Черкаси : Брама, 2004. – 276с. – ISBN 966-8021-69-X
724.
Попович К. Нариси українського фольклору та художньої літератури Молдови [Книга] / Костянтин Попович ; Інститут Культурної Спадщини АН Молдавської Республики. – Кишинів : Бизнес-Элита, 2007. – 609 с. – ISBN 978-9975-9606-7-0
725.
[Народна пісня [Книга] : паралоги. – Афіни : Естія, 1996. – 207 с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька біблотека]). – ISBN 960-05-0702-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,