Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Мельник О.З. Міжнародно-правове регулювання несудноплавного використання транскордонних водних ресурсів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Мельник О. З.; КНУТШ, Ін-т міжнар. відносин. – Київ, 2010
677.
Селезень П.О. Міжнародно-правове співробітництво держав у сфері оподаткування [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11 / Селезень П. О.; Нац. ун-т держ. подат. служби України. – Ірпінь, 2009
678.
Цацу І. [Мій брат Йоргос Сеферіс [Книга] / Іоанна Цацу. – 4-е вид. – Афіни : Естія, 1973. – 371, [1] с. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-05-0081-9
679.
Патика М.В. Мікробіологічні основи підвищення родючості підзолистих і дерново-підзолистих грунтів [Автореферат] : автореф. ... канд. с.-г. наук: 03.00.07 / Патика М. В.; Уман. держ. аграр. ун-т. – Умань, 2009
680.
Мікроекономіка: практикум [Книга] : практикум : навчальний посібник / В.Д. Базилевич [та ін.] ; за ред. В.Д. Базилевича. – 2-е вид., переробл. і доп. – Київ : Знання, 2010. – 491c. – (Київському національному університету імені Тараса Шевченка 175 років). – ISBN 978-966-346-669-9
681.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
682.
Міліція України [Журнал] : інформаційно-популярний та науково-практичний ілюстрований журнал / Часопис Міністерства внутрішніх справ України. – Київ, 1997-
683.
Баколас Н. [Міфологія [Книга] : дванадцять взаємопов"язаних оповідань / Нікос Баколас. – Салоніки : Паратирітис, 1989. – 89 с. : іл. – Видання новогрецькою мовою. – ISBN 960-256-183-1
684.
Мовознавство [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Ін-т мовознавства ім.Потебні О.О.; Укр.мовно-інформ. фонд НАН України. – Київ : Академперіодика, 1967-. – ISSN 0027-2833
685.
Неізвестний О.С. Моделі і методи об"єктного представлення та інтеграції реляційних баз даних [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Неізвестний О.С.: Одес. нац. політех. ун-т. – Одеса, 2009
686.
Данилова О.В. Моделі та інформаційна технологія підтримки самостійного навчання, що базується на компетеннісному підході [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Данилова О. В.; НАН України, Мін-во освіти і науки України, Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2009
687.
Мартиновець С.М. Моделі та інформаційна технологія планування та оптимізації бюджету міста в умовах розвитку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мартиновець С.М.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
688.
Кірхар Н.В. Моделі та інформаційні технології підвищення ефективності автоматизованих інформаційних бібліотечних систем [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук :05.13.06 / Кірхар Н. В.; Кірхан Н.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
689.
Ус М.Ф. Моделі, методи та засоби адаптації інформаційних технологій підтримки прийняття рішень і навчання до когнітивних можливостей користувачів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук: 05.13.06 / Ус М. Ф.; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса, 2009
690.
Баженова Ю.В. Моделювання впливів монетарної та фіскальної політик на макроекономічну стабільність держави [Дисертація] : дис. ... канд. економ. наук: 08.00.11 / Баженова Ю. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
691.
Терейковський І.А. Моделювання процесів нападу на інформацію та її захисту з використанням методів теорії нейронних мереж та марківських процесів [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.21 / Терейковський І.А.; Держ. ком. зв"язку та інформатизації України, Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технологій. – Київ, 2009
692.
Диняк О.В. Моделювання рівнів грунтових вод у долинах малих річок м. Києва із застосуванням геоінформаційних технологій [Автореферат] : автореф. ... канд. геолог.наук : 04.00.05 / Диняк О. В.; КНУТШ. – Київ, 2009
693.
Черниш Р.І. Модифіковане адитивно-усереднене розщеплення, його паралельна реалізація та застосування до задач метеорології [Дисертація] : дис. ... канд фіз.-мат. наук: 10.05.02 / Черниш Р. І.; НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін. – Київ, 2010
694.
Ніка О.І. Модусні смисли у староукраїнській літературній мові другої половини 16 - першої половини 17 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ніка О. І.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2009
695.
Молодая русистика: традиции и перспективы [Книга] : материалы Международной научной конференции, 21-22 мая 2009 года / МОНУ ; Горловский государственный педагогический ин-т иностранных языков ; [ редкол.: В.И. Теркулов ( гл. ред.), Т.М. Марченко, О.В. Жарикова и др. ]. – Горловка : ГГПИИЯ, 2009. – 160 с.
696.
Садовской Б. Морозные узоры [Книга] / Б. Садовской. – Пб., 1922. – 79с.
697.
Петлюра С. Московська воша [Книга] : оповідання дядька Семена про те, як московські воші їдять Україну та що з ними треба робити / Симон Петлюра. – Париж : Бібліотека ім. С. Петлюри : Націоналістичне вид-во в Європі, 1966. – 100, [ 1 ] c.
698.
Семикіна М.В. Мотивація ефективної зайнятості: проблеми, тенденції, вибір стратегії [Книга] : монографія / Семикіна М.В., Іщенко Н.А., Радіонова М.О. – Кіровоград : КОД, 2009. – 200 с. – Присвячується 80-річчю Кіровоградського національного технічного університету. – ISBN 978-966-1508-11-7
699.
Псіхаріс Я. [Моя подорож [Книга] / Псіхаріс ; за ред. Алкіса Ангелоса. – Афіни : Естія, 1993. – 263, [ 1 ] с. – Видання новогрецькою мовою. – ([Новогрецька бібліотека]). – ISBN 960-05-0540-3
700.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал. – Київ, 2004-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex