Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Вижва З.О. Математичні моделі в природознавстві [Книга] : навчальний посібник для студ. мех.-мат. факультету / Вижва З.О. ; КНУТШ. – Київ : Обрії
652.
Андріяшик О.Р. Медитативне начало в українській романістиці другої половини 20 ст. [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.06 / Андріяшик О. Р.; КНУТШ, Ін-т філол. – Київ, 2010
653.
Между двумя юбилеями 1998-2003 [Книга] : писатели, критики и литературоведы о творчестве А.И. Солженицына : альманах. – Москва : Русский путь, 2005. – 554 с. – ISBN 5-85887-205-0
654.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
655.
Международная жизнь [Журнал] : проблемы внешней политики, дипломатии, национальной безопасности / МИД РФ. – Москва, 1954-. – ISSN 0130-9625
656.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-
657.
Международная экономика [Журнал] = World economy : научно-практический журнал / ИД "Панорама"; Российская ак. социальных наук. – Москва, 2005-. – ISSN 2074-6040
658.
Международное публичное и частное право [Журнал] : научно-практическое и информационное издание / Издательская группа "Юрист". – Москва, 2000-. – ISSN 1812-3910
659.
Буриан А. Международные отношения, внешняя политика и дипломатия [Книга] : курс лекций / Александр Буриан ; Ин-т истории, государства и права АН Молдовы ; Европейский ун-т Молдовы ; Ассоция международного права Республики Молдова. – Изд. 3-е, перераб. и доп. – Кишинев : [ Б. и. ], 2008. – 288 с. – (Alma mater). – ISBN 978-9975-70-755-8
660.
Полканов Ю.А. Мелкие алмазы песчаных отложений [Книга] : Распространение. Свойства. Происхождение. Значение / Ю.А. Полканов. – Симферополь : Барановский А.Э., 2009. – 228 с. – ISBN 966-2969-05-5
661.
Менеджмент и кадры: психология управления, соционика и социология [Журнал] : международный научно-практический журнал / Международный ин-т соционики. – Киев, 2002-
662.
Мельник І.М. Мерчандайзинг [Книга] : навчальний посібник / І.М. Мельник, Ю.М. Хом"як. – Київ : Знання, 2009. – 309 с. – ISBN 978-966-346-720-7
Систематизовано знання з мерчандайзінгу в роздрібній торгівлі. Розглянуто технології мерчандайзінгу на торговельних підприємствах, направлені на стимулювання роздрібного продажу через привернення уваги покупців до товарів
663.
Метаморфические и метасоматические комплексы Приазовья и Южного Донбасса [Книга] / Горяйнов С.В. [ и др. ] ; МОНУ ; ХНУ им. В.Н. Каразина. – Харьков, 2009. – 304 с. – ISBN 978-966-7655-44-0
664.
Лебідь Є.М. Метатекст поезії Т. Шевченка і українська література: давня та нова доба [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук: 10.01.01. / Лебідь Є. М.; КНУТШ. – Київ, 2010
665.
Базилевич В.Д. Метафизика экономики [Книга] / В. Базилевич, В. Ільин. – 2-е изд., испр. и доп. – Киев : Знання ; Рыбари, 2010. – 925 с. – (Киевскому национальному университету имени Тараса Шевченко 175 лет). – ISBN 978-966-346-751-1
Раскрытие соотношения между экономической теорией, философией экономики, этической экономией, философией хозяйства позволило выделить предмет и метод метафизики экономики
666.
Чернюк Г.В. Метеорологія і кліматологія [Книга] : [ навчальний посібник для географічних факультктів вищ. навч. закладів ] / Ганна Чернюк, Вероніка Лихолат. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. – 112 с. – ISBN 978-966-07-1392-5
667.
Гук Л.М. Метод явного рахунку роз"язання рівняння конвективної дифузії для задач динамічої метеорології [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук: 01.05.02 / Гук Л. М.; Мін-во освіти України, НАН України, Укр. н.-д. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2010
668.
Заяць В.М. Методи і засоби комп"ютерних інформаційних технологій [Книга] : методичні вказівки до виконання курсової роботи для студ. базового напряму 6.050101 "Комп"ютерні науки" / В.М. Заяць ; МОНУ ; Львівський державний ін-т новітніх технологій та управління ім. В.Чорновола. – Львів : ЛДІНТУ ім. В. Чорновола, 2009. – 72 с. – ISBN 978-966-199-002-8
669.
Безвербний І.А. Методи та засоби цифрового аналізу тональних сигналів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.13.05 / Безвербний І.А.: НАН України, Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова. – Київ, 2009
670.
Прохоренко Д.В. Методи та моделі автоматизованого управління розвитком промислового підприємства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Прохоренко Д.В.; Херсон. нац. техн. ун-т. – Херсон, 2009
671.
Методика картирования вулканических формаций [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 152с.
672.
Демидов В.П. Методика обучения решению задач на доказательство в курсе стереометрии среденей школы [Автореферат] : Автореф... канд. пед.наук: / Демидов В. П.; МП РСФСР, Моск. гос. пед. ин-т. – М., 1960
673.
Кузьменко П.М. Методика спеціалізованої обробки-інтерпретації сейсмічної інформації із застосуванням avo-аналізу та інверсії (на прикладі нафтогазопошукових задач) [Автореферат] : автореф. ... канд. геол. наук : 04.00.05 / Кузьменко П. М.; КНУТШ. – Київ, 2009
674.
Нестерова М.О. Методологічні засади постнекласичних стратегій менеджменту [Автореферат] : автореф. ... канд. філос. наук : 09.00.09 / Нестерова М.О. ; КНУТШ. – Київ, 2009
675.
Латишенко Л.А. Механізми впливів енкефалінів на зовнішньосекреторну функцію печінки [Дисертація] : дис. ... канд. біолог. наук: 03.00.13 / Латишенко Л.А.; КНУТШ. – Київ, 2009
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,