Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
701.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Економіка [Журнал] : збірник наукових праць. Спецвипуск. – Ужгород
  Вип. 30. – 2010. – резюме - укр., англ. мовами
702.
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Фізика [Журнал] = Uzhhorod University scientific herald. – Ужгород : Ужгородський національний університет
  Вип. 25. – 2009. – резюме укр., англ. мовами
703.
Науковий світ [Журнал] : науково-популярний журнал-ревю / ВАК України і трудовий колектив редакції. – Київ, 1998-
704.
Наукові дослідження для потреб туризму [Книга] : матеріали "круглого столу". – Київ : Обрії, 2006. – 68 с. – ISBN 966-95774-0-4
705.
Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра [Книга] : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 50-річчю заснування Луганського відділу Українського Географічного товариства, 26-28 жовтня 2009 року, м. Луганськ / МОНУ ; Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка [та ін.] ; [ред. кол.: Шищенко П.Г., Доценко А.І. та ін.]. – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 213 с.
706.
Наукові праці НДФІ [Журнал] : науковий збірник. – Київ, 1996-
707.
Національна академія наук України. Анатований каталог книжкових видань 2009 року [Книга] / НАНУ; [уклад.-упор. А.І. Радченко, М.В. Язвинська]. – Київ : Академперіодика, 2010. – 432 с. – ISBN 978-966-360-149-6
708.
Національна безпека і оборона [Журнал] / Укр. центр економічних і політичних досліджень ім. Олександра Разумкова. – Київ, 2000-
709.
Козловець М.А. Національна ідентичність у контексті глобалізації: соціально-філософський аналіз [Дисертація] : дис. ... д-ра філософ. наук : 09.00.03 / Козловець М.А. ; КНУТШ. – Київ, 2010
710.
Жулинський М.Г. Нація. Культура. Література [Книга] : національно-культурні міфи та ідейно-естетичні пошуки української літератури / Микола Жулинський. – Київ : Наукова думка, 2010. – 556 с. – ISBN 978-966-00-0899-6
711.
Березин Б.И. Начальный курс С и С++ [Книга] / Б.И. Березин, С.Б. Березин. – Москва : Диалог ; МИФИ, 2008. – 288 с. – ISBN 5-86404-075-4
712.
Мигаль Й. Наш вибір - незалежна Україна [Брошура] / Йосип Мигаль. – [Б. м.], 2010. – 28 с.
713.
Вітка Ю.В. Недержавні пенсійні фонди: особливості цивільно-правового статусу [Книга] : монографія / Ю.В. Вітка. – Київ : Експрес-Поліграф, 2010. – 220 с. – ISBN 978-966-97118-3-0
714.
Незалежність України: історичні витоки та перспективи [Книга] : матеріали наук.-практичної конф. 22 серпня 1996 р. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 1997. – 228 с. – ISBN 966-02-0209-1
715.
Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань [Автореферат] : автореф. ... канд. фіз.- мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
716.
Катеринич Л.О. Нейромережеві методи побудови експертних систем з асоціативними моделями подання знань [Дисертація] : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.05.03 / Катеринич Л.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
717.
Островерхий О.В. Нейромережна обробка багатовимірних сигналів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Островерхий О.В. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
718.
Гаврилюк В.А. Неопределенное бытие - первая ступень развития [Брошура] / В.А. Гаврилюк ; Европ. ун-т. – Киев : Европейский университет, 2009. – 32 с. – (Библиотечка молодого философа. ; Вып. 5 ; Серия "Теория развития")
719.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
720.
Мускеєв А.О. Нерівноважні функції розподілу обмежених систем [Дисертація] : дис. ... фіз.-мат. наук : 01.04.02 / Мускеєв А.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
721.
Українка Л. Нехай мої струни лунають... [Книга] : вибрані поезії / Леся Українка [упоряд. і переднє сл. Н. Сташенко]. – Луцьк : Волинська обласна друкарня, 2009. – 224 с. – ISBN 978-966-361-453-5
722.
Нова Стратегічна Концеація для трансформованого НАТО. Роль "Вишеградської четвірки" у посиленні євроантлантичної інтеграціії Ураїнии [Книга] / [упоряд., керівник проекту О. Коломієць]. – Київ : [Б.в.], 2010. – 122 с.
723.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
724.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
725.
Новые ценности образования [Журнал] = New educational values : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2002-. – ISSN 1726-5304
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex