Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
726.
Новая и новейшая история [Журнал] / РАН, Ин-т всеобщей истории. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0130-3864
727.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
728.
Новые ценности образования [Журнал] = New educational values : серия научно-методических изданий / Межрегиональная общественная организация содействия созданию школ с дем. укладом "Школа и демократия". – Москва, 2002-. – ISSN 1726-5304
729.
Новый англо-русский словарь [Книга] = New English-Russian dictionary : около 22 000 слов. – Москва : АСТ ; Астрель, 2005. – 800, [672] с. – Книга-переверт: Новый русско-английский словарь. – ISBN 5-17-027150-6
730.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
731.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли. – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
732.
Войтенко В. Ночной дневник [Книга] : стихи : поэма / Владимир Войтенко. – Киев : Феникс, 2010. – 130 с.
733.
Мойсеїв І. Нульосфера або небо всередині нас [Книга] : філософсько-культурологічна експедиція за межі світу / Ігор Мойсеїв. – Київ : Дніпро, 2010. – 300 с. : іл. – Бібліогр.: с. 291-300. – ISBN 978-966-578-203-2
734.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
735.
Колосов О.Є. Обгрунтування процесів та обладнання для одержання виробів з композицій епоксиполімерів ультразвуковою модифікацією [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 05.17.08 / Колосов О.Є. ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". – Київ, 2010
736.
Маланюк Л.Б. Обгрунтування режимів рухової активності чоловіків 18-25 років з різним рівнем фізичного здоров"я [Автореферат] : автореф. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Маланюк Л.Б. ; Львів. держ. ун-т фізичної культури. – Львів, 2010
737.
Гурчинов М. Облик и смисла [Книга] : критики и огледи : (1990-2000) / Милан Гурчинов ; Макед. акад. на науките и уметностите. – Скопjе : [МАНУ], 2000. – 371, [3] c. – Библиогр.: c. 361-371. – ISBN 9989-649-80-4
738.
Хамрай О.О. Обмеження структури арабської граматики [Книга] / О.О. Хамрай ; НАНУ ; Ін-тут сходознавства ім. А.Ю. Кримського. – 2-е вид., виправ. й доп. – Київ : Ін-тут сходознавства НАНУ, 2010. – 231 с. – ISBN 978-966-02-5777-1
739.
Хамрай О.О. Обмеження структури арабської граматики [Книга] / О.О. Хамрай ; НАНУ ; Ін-тут сходознав. ім. А.Ю. Кримського. – Київ : [Б.в.], 2009. – 229 с. – Бібліогр.: Быблыогр.: с. 211-228. – ISBN 978-966-02-4882-3
740.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
741.
Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика [Книга] : учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. 510600 Биология и спец.: 011600 Биология, 012100 Генетика / И.Ф. Жимулев; И.Ф. Жимулёв ; СО РАН, Ин-т цитол. и генетики ; МО РФ ; Новосиб. гос. ун-т ; отв. ред.: Е.С. Беляева, А.П. Акифьев. – Новосибирск : Новосиб. ун-т, 2002. – 459 с. – ISBN 5-7615-0509-6
742.
Чудновский А.-А. Общая история еврейского просвещения в Одессе (1799-2009) [Книга] : кн. в 2 ч. / Аркадий-Арье Чудновский. – Иерусалим : [б. и.]
743.
Общественные науки и современность. ОНС [Журнал] : журнал издаётся под руководством Президиума РАН / Российская академия наук. – Москва, 1976-. – ISSN 0869-0499
744.
Общество и экономика [Журнал] : международный научный и общественно-политический журнал / Международная ассоциация академий наук. – Москва : Наука, 1999-. – ISSN 0207-3676
745.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
746.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
747.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
748.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
749.
Огонёк [Журнал] : общенациональный еженедельный иллюстрированный журнал / ЗАО "Издательский дом "Огонёк". – Москва, 1928-. – ISSN 0131-0097
750.
Грабовецький В. Олекса Довбуш - легендарний лицар Карпат [Книга] : збірник основних документів : наукові записки музею Олекси Довбуша / Володимир Грабовецький ; Івано-Франк. держ. іст.-мемор. музей Олекси Довбуша. – 3-тє вид., доп. – Івано-Франківськ, 2010. – 350 с. – До 310-річчя уродин національного героя
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,