Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за грудень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Мови та культури у новій Європі: контакти і самобутність [Книга] : збірник доповідей на Міжнар. наук. читан., присвяч. 70-річчю від дня народж. чл.-кор. НАНУ, д-ра філол. наук, проф. Ніни Федорівни Клименко / КНУТШ, Ігфілол. ; НАНУ [та ін.] ; [ред. кол.: П.ОБех, В.М. Бріцин та ін.]. – Київ : ВД Дмитра Бураго, 2009. – 672 с. – ISBN 978-966-489-040-0
652.
Побережный С.Н. Модели и методы обеспечения банковской безопасности [Книга] : монография / С.Н. Побережный, Б.А. Дадашев, А.Л. Пластун. – Сумы : ГВУЗ УАБД НБУ, 2010. – 239 с. – ISBN 978-966-8958-58-8
653.
Старкова О.В. Моделі і методи оптимізації ТСР-сеансів у мультисервісних телекомунікаційних мережах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Старкова О.В. Харк. нац. ун- т радіоелектроніки. – Харків, 2010
654.
Гоголєва М.О. Моделі та метод розподілу каналів в багатоканальних mesh-мережах стандарту 802.11 [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Гоголєва М.О. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2010
655.
Волошин О.Ф. Моделі та методи прийняття рішень [Книга] : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. що навч.за напрямом "прикладна математика" та " інформатика" / О.Ф.Волошин, С.О. Мащенко ; КНУТШ. – 2-ге вид., перероб. та доп. – Київ : Київський університет, 2010. – 336 с. – ISBN 978-966-439-267-6
656.
Довгай Б.В. Моделювання випадкових процесів у фізичних системах [Книга] : навч. посібник для студ. університетів, навчаются за спец. " Системний аналіз", "Статистика" / Б.В. Довгай, Ю.В. Козаченко, І.В. Розора ; МОНУ. – Київ : Задруга, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-432-071-6
657.
Молоді науковці - географічній науці [Книга] : тези Міжнар. конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського нац. ун-ту імені Тараса Шевченка, (22-23 квітня 2004 року). – Київ : Обрії, 2004. – 128 с.
658.
Петасюк О.І. Морально-психологічні аспекти голодомору як тоталітарного методу [Брошура] / Олена Петасюк. – Київ : Науковий світ, 2008. – 20 с. – ISBN 978-966-675-568-4
659.
Московский Кремль в годы Великой Отечественной войны [Книга] / ФСО Рос. Федерации ; Е.А. Муров [и др.] ; [ред. совет : Е.А. Муров, А.Н. Беляков, А.И. Лащук [и др.]. – Москва : Кучково поле, 2010. – 304 с. – ISBN 978-5-9950-0075-4
Предлагаемое издание представляет собой сборник материалов международного круглого стола на тему "Коллаборационизм и предательство во Второй мировой войне. Власов и власовщина", состоявшегося 12 ноября 2009 года в Москве, организованного Российским институтом стратегических исследований и Комиссией при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России при поддержке Фонда содействия актуальным историческим исследованиям "Историческая память", группы компаний "ТЕЛРОС" (Санкт-Петербург) и Екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора.

660.
Моя політехніка [Електронний ресурс] = My Lviv Polytechnic University. Meine universitat "Lvivska polytechnika" / ідея проекту Ю. Бобало, сцен. і реж. Л. Сорокіна та [ та ін. ] ; перекл. В. Задорожний, М. Весна [ та ін. ]. – Львів : НУ "Львівська політехніка", 2009. – 1 DVD. – Заголовок з етикетки диску
Про 165-літню історію найдавнішої технічної школи, її традиції та наукові здобутки, про її всесвітньовідомих викладачів, науковців і випускників поважно й жартома розповідає фільм "Моя політехніка"
661.
Сташевська І.О. Музична педагогіка Німеччини: історія, теорія, практика [Книга] : монографія / І.О. Сташевська ; МОНУ ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 560 с. – ISBN 978-966-617-237-5
662.
Івасюк В. Музичні твори (до 60-річчя від дня народження) [Книга] / Володимир Івасюк. – Чернівці : Букрек, 2009. – 292 с. – ISBN 978-966-399-233-4
663.
Дімаров А. На коні й під конем [Книга] : повість / Анатолій Дімаров. – Харків : Фоліо, 2009. – 320 с. – (Українська література). – ISBN 978-966-03-5008-3
664.
На крутосхилах історії - 2 [Книга] : "Час збирати каміння". – Київ : Європейський університет, 2005. – 260 с.
665.
Білокінь С.І. На шляхах інституціоналізації [Брошура] : до соціальної історії гуманітарних наук в Україні, XX ст. / Сергій Білокінь ; за ред. Остапа Ханка. – Київ : Видавець Остап Ханко, 2009. – 40 с. – ISBN 978-966-2922-47-9
666.
Шестопалова Т.П. На шляхах синтези думки [Книга] : (теоретичні засновки спадщини Юрія Лавріненка) : монографія / Т.П. Шестопалова ; М-во освіти і науки Укр. ; Держ. заклад "Луганськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2010. – 320 с. – Бібліогр.: с. 284-319. – ISBN 978-966-617-229-0
Висвітлюються найвиразніші явища літературного процесу в кон-тексті світового літературознавства з урахуванням його новітніх досягнень.
Підручник для студентів філологічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
667.
Стом О.Ю. Навчальні ігри в початковій і середній школі [Книга] / О.Ю. Стом, С.В. Рудь. – Харків : Основа, 2010. – 128 с. – (Бібліотека журналу "Англійська мова та література" ; Вип. 07(91)). – ISBN 978-617-00-0627-1
668.
Набока С.В. Навчально-методична розробка (практикум) з курсу "Політологія" [Брошура] : для студ. істор. ф-ту КНУТШ / С.В. Набока ; КНУТШ, Істор. ф-к., Каф. історії для гуман. ф-тів. – Київ : Логос, 2010. – 32 c. – ISBN 978-966-171-264-4
669.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання Мін. України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / Державне підприємство "Агентство інформації, міжнародного співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
670.
Косовець-Скавронська Надходження хімічних речовин з атмосферними опадами на територію України та оцінка їх ролі у формуванні хімічного складу річкових вод [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.07 / Косовець-Скавронська О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
671.
Захарова Т.М. Нанесені на Si-вмісні сполуки Cu-Co-Fe оксидні каталізатори в реакції окиснення CО [Дисертація] : дис. ... канд. хімічних наук : 02.00.04 / Захарова Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
672.
Захарова Т.М. Нанесені на Si-вмісні сполуки Cu-Co-Fe оксидні каталізатори в реакції окиснення CО [Автореферат] : автореф. ... канд. хім. наук : 02.00.04 / Захарова Т.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
673.
Глинчук М.Д. Наноферроики [Книга] = Nanoferroics / М.Д. Глинчук, А.В. Рагуля ; НАНУ, Ин-т проблем материаловедения им. И.Н. Францевича. – Київ : Наукова думка, 2010. – 312 с. – (Проект "Наукова думка"). – ISBN 978-966-00-0858-9
674.
Народна творчість та етнографія [Журнал] = Folk art and ethnography : спецвипуск / НАН України, Ін-т мистецтвозн., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ, 1925-. – ISSN 0130-6936
675.
Народний депутат [Журнал] : часопис депутатського клубу "Парламент". Спецвипуск / ТОВ "Видавничий дім "ПАРЛАМЕНТ-КЛУБ". – Київ, 2004-. – ISSN 1812--514Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,