Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
602.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал / Даниленко В.И. ; Рос. акад. наук ; Ин-т социально-политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
603.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
604.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформ. бюлетень Харк. правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
605.
Право интеллектуальной собственности [Журнал] : специализированное информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Республиканский НИИ интеллектуальной собственности (РНИИИС) ; ИГ "Юрист". – Москва. – ISSN 2072-4322
606.
Право США [Журнал] : науково-практичний фаховий журнал : додаток до юридичного журналу "Право України" / Редакція журн. "Право України". – Київ, 2011-
607.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
608.
Право України [Журнал] : юридичний журнал : науково-практичне фахове вид. / Нац. акад. правових наук України ; Конституційний Суд України [та ін.]. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
609.
Толстенко В.Л. Правова ідеологія і демократизація сучасної України: теоретично-правові аспекти [Книга] : монографія / В.Л. Толстенко ; [наук. ред. О.В. Скрипнюк]. – Київ : Логос, 2012. – 282, [2] с. – Бібліогр.: с. 252-281 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-171-687-1
610.
Максименко М.І. Правове забезпечення оптимізації структури землекористування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Максименко Максим Ігорович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
611.
Биков А.В. Правове регулювання випробування при прийнятті на роботу в сучасних умовах [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Биков Артем Вячеславович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
612.
Юдіцький О.Л. Правове регулювання закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Юдіцький Олександр Леонідович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
613.
Шкільова Н.В. Правове регулювання оподаткування нерухомості в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шкільова Наталія Володимирівна ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013
614.
Іншин М.І. Правове регулювання службово-трудової діяльності державних службовців як особливої категорії зайнятого населення України [Книга] : навч. посібник / Іншин Микола Іванович ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ МВС України. – Харків : ФІНН, 2010. – 671, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 604-669 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8030-50-5
615.
Зуб Г.А. Правове регулювання соціального захисту суддів [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Зуб Геннадій Анатолійович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
616.
Щотова Ю.М. Правовий механізм реалізації функцій профспілок як суб"єктів трудового права [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.05 / Щотова Юлія Миколаївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
617.
Чинчин М.М. Правові основи податкового адміністрування в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Чинчин Микола Миколайович ; М-во доходів і зборів України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України. – Ірпінь, 2013
618.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 2307-5880
619.
Практична філософія [Журнал] : науковий журнал / Благодійна орг-ція "Центр практичної філос." ; Ін-т філос. ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
620.
Праці Інституту електродинаміки Національної академії наук України [Журнал] : збірник наукових праць / Відділення фізико-техніч. проблем енергетики Нац. акад. наук України, Ін-т електродинаміки. – Київ, 1999-. – ISSN 1727-9895
621.
Таврійський Праці Таврійського державного агротехнологічного університету [Журнал] / М-во аграрної політики та продовольства України. – Мелітополь. – ISSN 2078-0877
622.
Праці Теріологічної школи [Журнал] = Proceedings of the Theriological School / Теріологічна школа; Нац. акад. наук України ; Нац. наук.-природничий музей ; Укр. теріолог. т-во ; М-во екології та природн. ресурсів України. – Київ. – ISBN 966-02-0692-5 (сер.) ;966-02-2476-1 (вип. 3)
623.
Зуєва О.А. Представники родини Vitaceae Juss.: ритміка росту та анатомо-морфологічні особливості в умовах оранжерейної культури [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 03.00.05 / Зуєва Ольга Анатоліївна ; Нац. акад. наук України, Нац. ботан. сад ім. М.М. Гришка. – Київ, 2013
624.
Приватне право [Журнал] : науковий журнал : додаток до журналу "Право України" / Редакція журналу "Право України". – Київ, 2012-
625.
Прилози [Журнал] = Contributions. – Cкoпje. – ISSN 0350-1914
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex