Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
577.
Охорона праці [Журнал] : науково-виробничий щомісячний журнал / Держ. комітет України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду ; Ред. журн. "Охорона праці". – Київ, 1994-
578.
Турчин-Кукаріна Оціночні поняття у цивільному процесуальному праві України [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Турчин-Кукаріна Ірина Вікторівна ; М-во освіти і науки України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2013
579.
Белічко Ю.В. Палітра століть [Книга] : вибрані твори живопису з музеїв України : [альбом] / Юрій Белічко, Анатолій Ізотов. – Одеса : Маяк, 2010. – 198, [1] с. : іл. – Текст парал. укр., англ. - Авт. на обкл. не зазнач. – ISBN 978-966-587-170-5
580.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
581.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
582.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Росс. акад. образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
583.
Пащенко М.І. Педагогіка [Книга] : навч. посібник для студентів вищ. навч. закл. / М.І. Пащенко, І.В. Красноштан ; М-во освіти і науки України, Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. – Київ : Центр учбової літератури, 2014. – 226, [1] с. : іл. – Термінол. словник: с. 186-223. – Бібліогр.: с. 224-226. – ISBN 978-617-673-239-6
584.
Педагогічна думка [Журнал] / Головне упр. освіти і науки Львів. облдержадміністрації ; Львів. обл. ін-т післядипломної пед. освіти. – Львів, 2003-
585.
Шумілова І.Ф. Педагогічне краєзнавство [Книга] : навч. посібник / Ірина Шумілова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Бердян. держ. пед. ун-т. – Донецьк : ЛАНДОН-XXI, 2012. – 326, [1] с. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 27-35 та в дод.: c. 221-326. – ISBN 978-966-2569-84-1
586.
Педагогічний процес: теорія і практика [Журнал] : збірник наукових праць : педагогіка, психологія / Київський ун-т ім. Б. Грінченка ; Благодійний фонд ім. А. Макаренка. – Київ : Едельвейс, 2002-. – ISSN 2078-1687
587.
Роздобудько І.В. Перейти темряву [Книга] / Ірен Роздобудько. – Харків : Фоліо, 2012. – 154, [2] с. – Сер. засн. у 2004 р. – (Графіті = Graffiti). – ISBN 978-966-03-6054-9
588.
Переслідування та вбивства ромів на теренах України у часи Другої світової війни [Книга] : зб. док., матеріалів та спогадів / Укр. центр вивч. іст. Голокосту, Міжнар. громад. орг. "Міжнар. фонд "Взаєморозуміння і толерантність" ; [авт.-упоряд. Михайло Тяглий]. – Київ : Укр. центр вивч. історії Голокосту, 2013. – 207, [1] с. : фотоіл., табл. – Бібліогр.: с. 173-174, 204-206 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2214-31-4
589.
Швець С.А. Переяславська Рада [Книга] : [1654] / С.А. Швець. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-1640-08-4
590.
Терещенко М. Перший олігарх. Михайло Іванович Терещенко (1886-1956) [Книга] : надзвичайна історія життя мого діда, як її розповіла б мені моя бабуся / Мішель Терещенко. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 255, [1] с. : портр., фотоіл. – Бібліогр.: с. 249. – ISBN 978-966-521-625-4
591.
Шнейдер В. Печать Ашшура. Восточносемитские заимствования в славянских языках [Книга] / Владимир Шнейдер. – Беэр-Шева : [б. и.], 2013. – 124, [2] с. – Библиогр.: c. 121-125. – ISBN 978-965-91996-0-0
592.
Ковальов О.О. Підвищення екологічної безпеки золовідвалів підприємств промислової енергетики шляхом вилучення та утилізації з відходів сполук ванадію [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Ковальов Олександр Олександрович ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
593.
Антропов І.І. Підвищення корозійної стійкості сталей при лазерній обробці [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / Антропов Іван Іванович ; М-во освіти і науки України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М.Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". – Харків, 2013
594.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Наук.-дослід. ін-т приватного права і підприємництва НАПрН України ; ТОВ "Гарантія". – Київ, 1996-
595.
Родрігес Заліпиніс Підсистеми екологічного моніторингу для доступу до даних дистанційного зондування Землі, їх візуалізації та аналізу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Родрігес Заліпиніс Рамон Антоніо ; М-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2013
596.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] : методологія, педагогіка, психологія, управління, досвід, нормативно-методична база / Центральний ін-т післядипломної пед. освіти АПН України. – Київ : ТОВ "Дорадо-Друк", 2001-
597.
Пластовий шлях [Журнал] : журнал пластової думки та інформації / Пласт - Національна скаутська організація України. – Львів, 1970-
598.
Євдіна А.К. Побудова реконфігуровних апаратно-програмних засобів посилення захисту інформації на основі алгоритмів блокового симетричного шифрування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Євдіна Алла Камілівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова. – Київ, 2013
599.
Конески Б. Поезиjа [Книга] = Poetry / Блаже Конески ; приредил Милан Гурчинов ; Макед.акад.на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко издание во редакциja на Милан Гурчинов ; т. 1). – ISBN 978-608-203-063-0
600.
Конески Б. Поезиjа [Книга] = Poetry / Блаже Конески ; приредил Милан Гурчинов ; Макед. акад.на науките и уметностите. – Скопjе : Македонска академиjа на науките и уметностите. – (Целокупни дела на Блаже Конески = The complete works of Blaze Koneski : критичко издание во редакциja на Милан Гурчинов ; т. 2). – ISBN 978-608-203-064-7
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex