Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за лютий місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : научный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
552.
Образотворче мистецтво [Журнал] : сучасний стан, історія, теорія, образотворча освіта, інформація / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-0199
553.
Гладка К.О. Обсесивно-компульсивна симптоматика в контексті психологічного захисту та копінгу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. псих. наук : 19.00.04 / Гладка Крістіна Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
554.
Обычное международное гуманитарное право [Книга] = Customary international humanitarian law : пер. с англ. – Женева : МККК
555.
Одеський лінгвістичний вісник [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-138-760-3
556.
Одеський лінгвістичний вісник [Журнал] : збірник наукових праць / М-во освіти і науки України ; Нац. ун-т "Одеська юрид. акад.". – Одеса : Фенікс. – ISBN 978-966-438-763-4
557.
Мельник О.О. Одноетапні задачі теорії розкладів у багаторівневій системі планування [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Мельник Олена Олексіївна ; М-во освіти і науки України, Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2013
558.
Дмитренко М.К. Олександр Потебня як фольклорист [Книга] : монографія / Микола Дмитренко ; Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильского, Від. фольклористики. – Київ : Сталь, 2012. – 535, [1] с. : іл., фотогр., ноти. – Імен. покажч.: с. 530-535. – Бібліогр.: с. 502-529. – ISBN 978-966-1555-97-5
Шановній Ніні Федорівні Клименко - Хай Потебня надихає ! Щастя ! Микола Дмитренко. 28.03.12 р.
559.
Онкология [Журнал] = Oncology : научно-практический журнал : (прилож. к журналу "Experimental oncology") / Нац. акад. наук Украины, Ин-т эксперимент. патологии, онкологии и радиобиологии им. Р.Е. Кавецкого НАН Украины ; ООО "Морион". – Киев. – ISSN 1562-1774
560.
Оперативний облік в органах ДПС України [Книга] : посібник-довідник / [Дюрядін В.П. та ін. ; за заг. ред. В.Ф. Дейнеки] ; Держ. податк. служба України, Нац. ун-т Держ. податк. служби України, НДІ фін. права. – Київ : Алерта, 2012. – 124, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 122-124. – ISBN 978-617-566-188-8
561.
Оптоэлектроника и полупроводниковая техника [Журнал] = Optoelectronics and semiconductor technics : сборник научных трудов / Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики и полупроводников им. В.Е. Лашкарева. – Киев : Наукова думка, 1982-. – ISSN 0233-7577
562.
Дзюбик С.Д. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник [для студ. вищ. навч. закл., аспірантів, викладачів] / С.Д. Дзюбик, О.С. Ривак. – 3-тє вид., переробл. і доповн. – Київ : Знання, 2014. – 423, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0160-2
563.
Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера [Книга] : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 287, [1] с. : іл., фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр.: c. 277-287, в кінці тренінгових вправ та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0138-1
564.
Нестуля О.О. Основи лідерства. Тренінг лідерських якостей та практичних навичок менеджера. Уроки видатних підприємців [Книга] : навч. посібник / О.О. Нестуля, [С.І. Нестуля, В.В. Карманенко]. – Київ : Знання, 2013. – 358, [1] с. : фотогр. – На тит. арк. зазнач. лише один авт. О.О. Нестуля. – Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-07-0154-1
Зміст: Воррен Баффет ; Річард Бренсон ; Сергій Брін ; Лінда Вачнер ; Джек Велч ; Опра Вінфрі ; Сем Волтон ; Білл Гейтс ; Майкл Делл ; Стів Джобс ; Волт Дісней ; Джек Дорсі ; Мері Кей Еш ; Інгвар Кампрад ; Дейл Карнегі ; Ендрю Карнегі ; Роберт Лутц ; Коносуке Мацусіта ; Денні Мейєр ; Руперт Мердок ; Акіо Моріта ; Індра Нуйї ; Аристотель Онасіс ; Соломон Прайс ; Джон Рокфеллер ; Дональд Трамп ; Генрі Форд ; Соїчіро Хонда ; Говард Шульц ; Лі Якокка
565.
Мироненко В.О. Особливості мистецтва фотографії Києва доби незалежності [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мироненко Вікторія Олександрівна ; М-во культури України, Нац. акад. образотв. мистецтва і архітектури. – Київ, 2013
566.
Ухань О.О. Особливості формування хімічного складу та якості поверхневих вод басейну р. Сіверський Донець [Дисертація] : дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.07 / Ухань Ольга Олександрівна ; Держ. служба з надзвичайних ситуацій України, Нац. акад. наук України, Укр. гідрометеоролог. ін-т. – Київ, 2013
567.
Коляда І.А. Отаман Сірко [Книга] / І.А. Коляда, [Биба Є.В.]. – Харків : ПЕТ, 2012. – 126, [2] с. – На тит. арк. та обкл. зазнач. авт.: Коляда І.А. - Сер. засн. в 2009 р. – (Знамениті українці). – ISBN 978-966-03-5804-1
568.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
569.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
570.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
571.
Офіційний вісник Президента України [Журнал] : інформаційний бюлетень / Держ. управління справами. – Київ : Пріоритети, 2007-
572.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
573.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
574.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
575.
Офіційний вісник України [Журнал] : збірник нормативно-правових актів / М-во юстиції України ; Державне підприємство "Українська правова інформація". – Офіційне вид. – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,