Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за жовтень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Слобожанський науково-спортивний вісник [Журнал] : науково-теоретичний журнал / М-во освіти і науки України ; Харк. держ. акад. фізичної культури. – Харків, 1997-. – ISSN 1991-0177
602.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / Нац. акад. наук України ; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
603.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
604.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Изд. дом журн. "Смена". – Москва, 1924-
605.
Пагутяк Г. Сни Юлії і Германа [Книга] : роман / Галина Пагутяк ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 297, [2] с. : іл. – В змісті також: Кенігсберзький щоденник. – ISBN 978-617-605-003-2
606.
Грин А.С. Собрание сочинений [Книга] : в 6 т. / А.С. Грин ; [под общ. ред. Вл. Россельса ; сост. В. Ковского, Вл. Россельса, Е. Прохорова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" ; Отечественная классика)
607.
Грин А.С. Собрание сочинений [Книга] : в 6 т. / А.С. Грин ; [под общ. ред. Вл. Россельса ; сост. В. Ковского, Вл. Россельса, Е. Прохорова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" ; Отечественная классика)
608.
Грин А.С. Собрание сочинений [Книга] : в 6 т. / А.С. Грин ; [под общ. ред. Вл. Россельса ; сост. В. Ковского, Вл. Россельса, Е. Прохорова]. – Москва : Правда. – (Библиотека "Огонек" ; Отечественная классика)
609.
Никсон Р. Создаем динамические веб-сайты с помощью PHP, MySQL и JavaScript [Книга] = Learning PHP, MySQL and JavaScript / Робин Никсон ; [пер. с англ. Н. Вильчинского]. – Москва ; Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 496 с. : ил., табл. – На обл.: Abode. Developer. Library. - Пер. с изд.: Learning PHP, MySQL and JavaScript / Robin Nixon. Beijing [etc.] : O"Reilly, 2009. – (Серия "Бестселлеры O"Reily"). – ISBN 978-5-459-01573-7
610.
Социально-экономическая география [Журнал] : вестник Ассоциации российских географов-обществоведов : научный журнал / Ассоциация рос. географов-обществоведов (АРГО). – Ростов-на-Дону, 2012-. – ISSN 2227-8249
611.
Орбан-Лембрик Соціальна психологія [Книга] : у 2 кн. : підручник для студ. ВНЗ / Л.Е. Орбан-Лембрик. – Чернівці : Книги - XXI. – ISBN 978-966-2147-76-6
612.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
613.
Соціальна робота в Україні: теорія і практика [Журнал] : науково-методичний журнал / Всеукр. громадська орг. "Ліга соціальних працівників України" ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова ; Благодійна орг. "Фонд соціальної роботи". – Київ
614.
Холод О.М. Соціальні комунікації: соціо- і психолінгвістичний аналіз [Книга] : [навч. посібник] / Олександр Холод ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Вид. 2-ге, допов. і перероб. – Львів : ПАІС, 2011. – 285, [1] с. : іл., табл. – На обкл. назва: Соціальні комунікації: соціо- та психологічний аналіз. – Бібліогр. наприкінці розд. – ISBN 978-966-1585-67-5
615.
Соціологія: теорія, методи, маркетинг [Журнал] : науково-теоретичний часопис / Ін-т соціології Нац. акад. наук України. – Київ, 1997-. – ISSN 1563-3713
616.
Чорній В.П. Спектроскопія і моделювання центрів люмінесценції в фосфатах та молібдатах з тривалентними катіонами [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Чорній Віталій Петрович ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
617.
Гужва В. Спроба жити [Книга] : роман, повісті / Валерій Гужва ; [худож. оформ. О.І. Івахненко ; вид. рада: М. Ватуляк та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2010. – 507, [3] с : іл. – ISBN 978-966-2151-38-1
618.
Сравнительное конституционное обозрение [Журнал] / Ин-т права и публичной политики. – Москва, 1993-. – ISSN 1812-7126
619.
Сталий розвиток економіки [Журнал] = Sustainable development of economy : міжнародний науково-виробничий журнал / Білоцерківський нац. аграрн. ун-т ; ПВНЗ "Ун-т економіки і підприємництва" ; ПП "Ін-т економіки, технологій і підприємництва". – Хмельницький. – ISSN 2308-1988
620.
Сергієнко В.Г. Становлення та діяльність православних церковних братств Лівобережної України (1864-1917 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Сергієнко Вікторія Григорівна ; М-во освіти та науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
621.
Стратегічні пріоритети [Журнал] = Strategic priorities : науково-аналітичний щоквартальний збірник / Нац. ін-т стратегічних досліджень. – Київ : НІСД, 2006-. – ISSN 2306-5664
622.
Студії мистецтвознавчі [Журнал] = Researches of the fine arts / Нац. акад. наук України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. – Київ : ІМФЕ, 2002-. – ISSN 1728-6875
623.
Вольвач П. Судинна пошта [Книга] : поезія / Павло Вольвач ; [вид. рада: В. Баранов та ін.]. – Київ : Ярославів Вал, 2011. – 91, [5] с. : іл., портр. – (Сучасна поезія). – ISBN 978-966-2151-99-2
624.
Судова практика [Журнал] : науково-практичний юридичний журнал : додаток до журналу "Право України" / Ред. журн. "Право України". – Київ, 2006-. – ISSN 2227-7048
625.
Глушков В.О. Судові та правоохоронні органи України [Книга] : навч. посібник / В.О. Глушков, С.А. Кузьмін, В.В. Михайленко ; Міжгалузева акад. управління. – Київ : Дакор, 2013. – 371, [2] с. – Бібліогр.: с. 367-371. – ISBN 978-617-7020-08-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex