Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Незалежність України в глобалізованому світі: вектори XXI століття [Книга] : збірник матеріалів міжнародної наукової конференції (22 серпня 2011 р., м. Київ) : до 20-річчя незалежності України / Нац. ін-т стратегічних досліджень ; [упоряд. : Я.А. Жаліло, С.О. Янішевський]. – Київ : НІСД, 2011. – 192 с. : іл. – ISBN 978-966-554-142-4
577.
Неорганические материалы [Журнал] / РАН. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0002--337Х
578.
Мороз Д.К. Неспарована пара [Книга] / Данило Мороз ; [упоряд., переклади та примітки : М. Ткач, Н. Данилевська ; ред. М. Шудря]. – Київ : Просвіта, 2005. – 280 с. – Бібліогр.: с. 273-275. – ISBN 966-8547-44-6
579.
Резніченко Ю.С. Нечіткі моделі та методи прийняття рішень в автоматизованій системі підготовки оператора [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Резніченко Юлія Сергіївна ; Донец. нац. ун-т. – Донецьк, 2012
580.
Новий українсько-російський, російсько-український словник [Книга] = Новый украинско-русский, русско-украинский словарь : 60 000 слов. – Харьков : Див, 2007. – [576] с. – ISBN 978-966-8504-23-5
581.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
582.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
583.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
584.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Книжкова палата України ; Нац. бібліогр. України. – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
585.
Новый мир [Журнал] : журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Ред. журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
586.
Панасенко Є.В. Нормально розв"язні крайові задачі для звичайних диференціальних рівнянь у банаховому просторі [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.02 / Панасенко Євген Валерійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ ; Запоріз. нац. ун-т. – Київ, 2012
587.
Фурдичко О.І. Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище [Книга] : навч. посібник [для вищих навч. закл.] / О.І. Фурдичко, В.П. Славов, А.П. Войцицький ; за наук. ред. О.І. Фурдичка. – Київ : Основа, 2008. – 360 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-699-418-2
588.
Дякович М.М. Нотаріальне право України [Книга] : навч. посібник [для студ. вищих навч. закладів] / М.М. Дякович ; М-во освіти і науки України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; КНТ ; ЦУЛ, 2009. – 684 с. : табл. – ISBN 978-966-2183-59-7; 978-966-373-585-6; 978-966-364-984-9
Посібник підготовлений з метою формування різного теоретичного досвіду і навчального матеріалу, які б допомогли студентам, стажистам у процесі навчання опанувати основи нотаріальної діяльності, зрозуміти сутність нотаріату, його правову природу
589.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
590.
Гребенюк С.Д. Обгрунтування технології відновлення та підвищення стійкості заглиблених і підземних споруд в зонах інтенсивності фільтрації [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.15.09 / Гребенюк Сергій Дмитрович ; НАН України ; Ін-т геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова. – Дніпропетровськ, 2012
591.
Образование. Наука. Научные кадры [Журнал] : начный и информационно-публицистический журнал. – Москва. – ISBN 978-5-238-01653-5. – ISSN 2073-3305
592.
Образотворче мистецтво [Журнал] : часопис з питань історії, теорії, ідеології, методології, худ.націології, естетики, укр.образотв. мис / Національна Спілка художників України. – Київ, 1934-. – ISSN 0130-1799
593.
Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс [Книга] : учебник [для студ. вузов] / [Ю.Н. Оборотов и др. ; под ред. Ю.Н. Оборотова] ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Нац. ун-т "Одесская юридическая академия". – Одесса : Фенікс, 2011. – 436 с. – Библиогр.: с. 432. – ISBN 978-966-438-495-4
594.
Оже-спектроскопия. Автоматизация эксперимента [Книга] / А.П. Шпак, В.Л. Карбовский, В.В. Стонис, Р.В. Диденко, Н.А. Зуева, В.Х. Касияненко; А.П. Шпак [и др.] ; НАН Украины, Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова. – Киев : Ин-т металлофизики им. Г.В. Курдюмова, 2007. – 86, [2] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 84-86
595.
Бурбан А.Ф. Окисно-відновні реакції [Брошура] : навчально-методичний посібник / Анатолій Бурбан, Михайло Брик, Луція Забава. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 48 с. – Бібліогр.: с. 46-47. – ISBN 978-966-634-582-3
596.
Окреме провадження в цивільному процесі України [Книга] : навчальний посібник для студ. юрид. спеціальностей вищих навч. закладів / [Ківалов С.В. та ін.] ; під ред. Р.М. Мінченко ; Одеська нац. юридична академія. – Київ : КНТ, 2011. – 224 с. – Бібліогр.: с. 221-222. – ISBN 978-966-373-654-9
597.
Он создал первый университет [Книга] / под общ. ред. В.А. Садовничего. – Москва : Изд-во Московского университета, 2011. – 120 с. : фотогр., ил. – 300 лет М.В. Ломоносову. - Кн. без тит. листа. – ISBN 978-5-211-06300-6
598.
Єрмоленко В. Оповідач і філософ Вальтер Беньямін та його час [Книга] = Storyteller and philosopher Walter Benjamin and his age / Володимир Єрмоленко ; [Укр. наук. ін-т Гарвард. ун-ту ; Ін-т критики ; Центр міжкульт. комунікації "Києво-Могил. акад."]. – Київ : Критика, 2011. – 279, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. .- Покажч.: c. 268-273. – Бібліогр.: с. 255-267. – ISBN 978-966-8978-51-7
599.
Негуляєва Г.О. Опозиційний уряд як складова парламентської демократії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Негуляєва Ганна Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
600.
Юник Н.В. Оптимальні напрямки освоєння вуглеводнево-сировинної бази України за рахунок резервного фонду нафтогазоперспективних об"єктів (на прикладі Західного нафтогазоносного регіону) [Дисертація] : дис. ... канд. геолог. наук : 04.00.19 / Юник Наталія Володимирівна ; Львів. відділення Українського держ. геологорозвідувального ін-ту. – Київ, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex