Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Мішина М.М. Оптимізація діагностики та терапії гнійно-запальних процесів, спричинених Streptococcus pyogenes [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра мед. наук : 03.00.07 / Мішина Марина Митрофанівна ; М-во охорони здоров"я України ; Нац. мед. ун-т ім. О.О. Богомольця. – Київ, 2012
602.
Зареченський Д.О. Оптимізація складу та зварювально-технологічних властивостей порошкової стрічки з екзотермічною сумішшю для зносостійкого наплавлення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Зареченський Денис Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищий навч. заклад "Приазовський держ. техн. ун-т". – Маріуполь, 2011
603.
Самер Мохамед Мустафа Аввад Оптимізація транспортних мереж і їх навантаження у системах мобільного зв"язку наступного покоління [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Самер Мохамед Мустафа Аввад ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
604.
Єщенко О.А. Оптична спектроскопія електронних збуджень в метал-діелектричних та напівпровідникових наноструктурах [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Єщенко Олег Анатолійович ; КНУТШ. – Київ, 2011
605.
Манько Д.Ю. Оптичні і магнітотранспортні властивості Со-вмісних аморфних металевих сплавів і шаруватих структур [Автореферат] : автореф. дис. ...канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Манько Дмитро Юрійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
606.
Головинський С.Л. Оптичні переходи і механізм фотопровідності в гетероструктурах InxCa1-xAs/CaAs та Si1-x Cex/Si з наноострівцями [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Головинський Сергій Леонідович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
607.
Шибіріна С.О. Організаційні та методичні засади статистики ринку нерухомості [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.10 / Шибіріна Світлана Олександрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України; КНУТШ. – Київ, 2012
608.
Хавар Ю.С. Організаційно-технічне зебезпечення функціонування кадастру земель лісогосподарського призначення [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.24.04 / Хавар Юлія Степанівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
609.
Сенько Є.І. Організація, планування та управління на підприємствах лісового і садово-паркового господарств [Книга] : навчальний посібник / Є.І. Сенько. – Київ : Знання, 2012. – 487 с. – Бібліогр.: с. 453-457. – ISBN 978-966-346-958-4
610.
Освітні коментарі [Журнал] / "Освітні коментарі". – Київ : Світоч, 2011-
611.
Ажнюк М.О. Основи економічної теорії [Книга] : навч. посібник / М.О. Ажнюк, О.С. Передрій. – Київ : Знання, 2008. – 368 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 364-365. – (Серія "Вища освіта XXI століття"). – ISBN 978-966-346-574-6
612.
Мезенцев К.В. Основи зовнішньоекономічної діяльності [Книга] : навчальний посібник / Мезенцев К.В., Мезенцева Н.І. ; Федерація профспілок України ; Ін-т туризму. – Київ : [ФПУ], 2003. – 160 с. – Бібліогр.: с. 157-159. – ISBN 966-7849-10-4
613.
Куценко О.Г. Основи методу граничних елементів [Книга] : навчальний посібник / О.Г. Куценко, О.Я. Григоренко, Т.Ю. Кепич ; КНУТШ ; Нац. акад. наук України. – Київ : Логос, 2011. – 138, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 137-138. – ISBN 978-966-171-351-1
614.
Столярова А.А. Основи новогрецького юридичного перекладу [Книга] : навчальний посібник / А.А. Столярова ; КНУТШ, Ін-т філології, Каф. елліністики. – Київ : Логос, 2012. – 198, [2] с. : табл. – Парал. тит. арк. новогрец. – Бібліогр.: с. 164-165. – ISBN 978-966-171-509-6
615.
Тюріна О.В. Основи права Європейського Союзу [Книга] : навч. посібник / О.В. Тюріна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Київ : ФОП О.С. Ліпкан, 2012. – 98, [2] с. – Бібліогр.: с. 93-98. – (Серія "Студент XXI століття"). – ISBN 978-966-2439-26-7
616.
Козак Л.В. Основи фізики планет [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Козак ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2007. – 205 с. : іл. – Бібліогр.: с. 201-202. – ISBN 966-439-010-0
617.
Ворошилов Ю.В. Основы кристаллографии и кристаллохимии. Рентгенография кристаллов [Книга] : учебник для студ. геолог., горных, физических и химических спец. высших учеб. заведений / Ю.В. Ворошилов, В.И. Павлишин ; М-во образования и науки Украины ; Ин-т телекоммуникаций и глобального информационного пространства НАН Украины. – Киев : КНТ, 2011. – 568 с. : табл. – ISBN 978-966-373-656-3
618.
Основы теории твердения, прочности, разрушения и долговечности портландцемента, бетона и конструкций из них [Книга] : в 3-х т. / под ред. А.Н. Плугина ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины ; Украинская гос. акад. железнодорожного транспорта. – Киев : Наукова думка. – ISBN 978-966-00-1160-1
619.
Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
620.
Янчук С.Я. Особливості перекладу військової документації миротворчих місій ООН та НАТО [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Янчук Сергій Ярославович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
621.
Віннічук О.В. Особливості політичних ризиків в умовах демократичної трансформації суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.02 / Віннічук Ольга Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
622.
Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК [Дисертація] : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколіївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
623.
Левченко С.М. Особливості спектральних властивостей РНК [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Левченко Світлана Миколаївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
624.
Андрущенко М.О. Особливості сучасних концепцій хронополітики [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук : 23.00.01 / Андрущенко Максим Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
625.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ; МАОО. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex