Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за квітень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2012
527.
Третяк Д.Д. Місцеві бюджети у фінансовому зебезпеченні соціально-економічного розвитку регіонів України [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Третяк Діана Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; КНУТШ. – Київ, 2011
528.
Малишев О.О. Міські сирітські суди в Україні: історико-правове дослідження [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Малишев Олександр Олегович ; НАН України ; Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького. – Київ, 2012
529.
Могильницька Г.А. Міфотворчість як обгрунтування історичного мародерства [Книга] / Галина Могильницька ; [ред. М. Овдієнко]. – Броварі : Укр. ідея, 2010. – 184 с. : табл., карти. – Бібліогр.: с. 181-182. – ISBN 966-2928-07-3
530.
Зосімов В.В. Моделі і технології підвищення ефективності пошуку релевантної інформації в інтернеті з застосуванням індуктивних алгоритмів [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Зосімов В"ячеслав Валерійович ; НАН України ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем. – Київ, 2012
531.
Заруцька О.А. Моделі ісламської економіки: релігієзнавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Заруцька Олена Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту Украни ; КНУТШ. – Київ, 2011
532.
Гринченко М.А. Моделі та інформаційна технологія прогнозування процесів розвитку макроекономічних систем (на прикладі Харківської області) [Автореферат] : автореф. дис.... канд. техн. наук : 05.13.06 / Гринченко Марина Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". – Харків, 2011
533.
Моклячук О.М. Моделювання випадкових процесів з K[сигма] - просторів випадкових величин [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Моклячук Олександр Михайлович ; КНУТШ. – Київ, 2011
534.
Таланін В.І. Моделювання дефектоутворення під час вирощування бездислокаційних монокристалів кремнію [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Таланін Віталій Ігорович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова. – Київ, 2012
535.
Хусаінов Д.Я. Моделювання динамічних систем [Книга] : навч. посібник для ф-ту кібернетики спец. "Прикладна математика" / Д.Я. Хусаінов, І.І. Харченко, А.В. Шатирко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 135 с. : іл. – Бібліогр.: с. 129-131. – ISBN 978-966-439-483-0
536.
Казак О.В. Моделювання електровихрових течій в дугових сталеплавильних печах постійного струму з подовим електродом [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.05 / Казак Олег Вікторович ; НАН України ; Ін-т гідромеханіки. – Київ, 2012
537.
Добранюк Ю.В. Моделювання напружено-деформованого та граничного станів поверхні циліндричних зразків при торцевому стисненні [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.02.04 / Добранюк Юрій Володимирович ; Ін-т проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України. – Київ, 2012
538.
Збараз Л.Й. Моделювання теплообмінних процесів в пластинчатому випарнику системи теплопостачання [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Збараз Леонід Йосипович ; НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного. – Харків, 2011
539.
Самойленко В.М. Модельна ідентифікація берегових геосистем [Книга] / В.М. Самойленко, І.О. Діброва. – Київ : Ніка-Центр, 2012. – 328 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 310-326. – ISBN 978-966-521-598-1
540.
Модернізм після постмодерну [Книга] / НАН України, Ін-т л-ри ім. Т.Г. Шевченка ; за ред. Т.І. Гундорової. – Київ : Фоліант, 2008. – 318, [1] с. – Бібліогр.: с. 315-318 та в підрядк. прим. – (Теоретичні REвізії ; зб. 2). – ISBN 978-966-8474-69-9
541.
Мельник О.О. Модерністський феномен Михайла Яцкова: канон та інтерпретація [Книга] / Оксана Мельник ; [наук. ред. Є.К. Нахлік] ; НАН України, Ін-т І. Франка. – Київ : Наукова думка, 2011. – 292, [3] с. – Проект "Наукова книга" (молоді вчені). – ISBN 978-966-00-1096-3
542.
Москва [Журнал] : журнал русской культуры / Союз писателей России ; Российский Фонд Мира ; Трудовой коллектив журн. "Москва". – Москва, 1957-. – ISSN 0131-2332
543.
Качалуба М. Муза і стетоскоп [Книга] = La muse et stethoscope : до 100-ліття з дня народження / Михайло Качалуба ; Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині, Асоц. україністів Словаччини ; Спілка укр. письменників Словаччини, Центр антропол. дослідж. ; [упоряд. та вступ. ст.: М. Мушинка]. – Пряшів : Наук. т-во ім. Шевченка в Словаччині [та ін.], 2008. – 318, [1] c. : іл., портр. – Резюме словац., англ. та фр. мовами. – ISBN 978-80-969634-7-8
544.
Музеї України [Журнал] : науково-популярний журнал / Держ. ком. телебачення і радіомовлення України. – Київ, 2004-
545.
Ян І.М. Музична культура Харкова 20 - початку 30-х років XX століття [Автореферат] : автореф. дис. канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Ян Ірина Миколаївна ; Київський нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2011
546.
Долінська І.І. Н.Д. Полонська-Василенко як дослідник історії Росії [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Долінська Інна Іванівна ; КНУТШ. – Київ, 2011
547.
Банна О.Л. Наближення дробового броунівського руху гауссівськими мартингалами у певних класах підінтегральних функцій [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук. : 01.01.05 / Банна Оксана Леонідівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011
548.
Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теоретико-методологічні засади та практична реалізація [Автореферат] : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.12 / Даценко Людмила Миколаївна ; КНУТШ. – Київ, 2011
549.
Даценко Л.М. Навчальна картографія в умовах інформатизації суспільства: теорія і практика [Книга] / Л.М. Даценко ; КНУТШ. – Київ : Картографія, 2011. – 228 с., [9] л. іл. : іл., табл., карти. – Бібліогр.: с. 193-209. – ISBN 978-966-475-926-4
550.
Надзвичайна ситуація [Журнал] : центральне видання М-ва України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи / М-во надзвичайних ситуацій України ; Держ. п-во "Агентство інформ., міжнар. співробітництва та розвитку "Чорнобильінтерінформ". – Київ, 1997-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex