Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Філологічні науки [Журнал] : збірник наукових праць / Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка. – Полтава, 2009-. – ISSN 2075-1486
552.
Бацевич Ф.С. Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень [Книга] : підручник / Ф.С. Бацевич. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 240 с. – Бібліогр.: с. 230-239. – (Серія "Альма-матер"). – ISBN 978-966-580-369-0
553.
Кремень О.І. Фінанси [Книга] : навчальний посібник для студентів вищ. навч. закл. / О.І. Кремень, В.М. Кремень. – Київ : Центр учб. л-ри, 2012. – 412, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 411-412. – ISBN 978-611-01-0348-0
554.
Фінанси (теоретичні основи) [Книга] : підручник для студентів вищих навчальних закладів / М.В. Грідчіна, В.Б. Захожай, Л.Л. Осіпчук, Ю.Л. Субботовіч, К.М. [та ін.] Темчишина; [Грідчіна М.В. та ін.] ; під кер. і за наук. ред. М.В. Грідчіної, В.Б. Захожая ; МАУП. – 2-ге вид., випр. і допов. – Київ : МАУП, 2007. – 305, [7] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 299-303. – ISBN 966-608-448-1
555.
Фінанси. Бюджет. Податки [Книга] : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр." ; за ред. Т.І. Єфименко. – Київ : ІСЕМВ НАНУ ; ДННУ "Акад. фін. управління". – ISBN 978-966-2380-10-1(Т.1)
556.
Фінанси. Бюджет. Податки [Книга] : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр." ; за ред. Т.І. Єфименко. – Київ : ІСЕМВ НАНУ ; ДННУ "Акад. фін. управління". – ISBN 978-966-2380-11-8 (Т.2)
557.
Фінанси. Бюджет. Податки [Книга] : національна та міжнародна термінологія : у 3 т. / Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України, Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. упр." ; за ред. Т.І. Єфименко. – Київ : ІСЕМВ НАНУ ; ДННУ "Акад. фін. управління". – ISBN 978-966-2380-12-5 (Т.3)
558.
Фінансове право [Журнал] : щоквартальний науковий журнал / НДІ фінансового права Нац. ун-ту ДПС України. – Ірпінь, 2007-
559.
Созанський Л.Й. Фінансове регулювання формування і використання капіталу будівельних підприємств [Книга] : монографія / Созанський Л.Й. – Київ : Вид-во Європейського університету, 2012. – 219 с. : табл. – Додатки: с. 165-218. – Бібліогр.: с. 153-164. – ISBN 987-966-301-235-3
560.
Тютюнник Ю.М. Фінансовий аналіз [Книга] : навчальний посібник / Ю.М. Тютюнник. – Київ : Знання, 2012. – 815, [1] с. : табл. – Бібліогр.: с. 813-815. – ISBN 978-966-346-616-3
561.
Фінансовий простір [Журнал] = Financial space : міжнародний науково-практичний журнал / Черкаський ін-т банківської справи Ун-ту банківської справи Нац. банку України. – Черкаси
562.
Єфименко Т.І. Фіскальний простір антикризового регулювання [Книга] / Т.І. Єфименко ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фін. управління". – Київ : ДННУ "Акад. фін. управління", 2012. – 225, [1] с. : табл. – Додатки: с. 197-225. – ISBN 978-966-2380-33-0
563.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
564.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
565.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
566.
Фокус [Журнал] : еженедельник / ООО "Изд-во Фокус". – Киев, 2006-. – ISSN 2075-7093
567.
Боярська Л.В. Фольклор [Книга] : навчальний посібник / Л.В. Боярська ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2011. – 176 с. – Бібліогр. в кінці тем. – ISBN 978-966-439-484-7
568.
Малярець Л.М. Формалізація задач у контролінгу логістичної діяльності підприємства [Книга] : монографія / Малярець Л.М., Матвієнко-Біляєва Г.Л. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 228 с. : табл. – Додатки: с. 209-226. – Бібліогр.: с. 184-208. – ISBN 978-966-676-405-1
569.
Формування ринкових відносин в Україні [Журнал] : збірник наукових праць / Науково-дослідний екон. ін-т Міністерства екон. та з питань європейської інтеграції України. – Київ, 1999-
570.
Карпенко-Карий (Тобілевич) Хазяїн [Книга] : драматичні твори / Іван Карпенко-Карий. – Харків : Фоліо, 2012. – 315, [5] с. – (Українська класика). – ISBN 978-966-03-5932-1
571.
Химико-фармацевтический журнал [Журнал] : ежемесячный научно-технический и производственный журнал / Изд-во "Фолиум". – Москва : Фолиум, 1967-. – ISSN 0023-1134
572.
Химия и жизнь - 21 век [Журнал] : научно-популярный журнал / Изд-во научно-популярной лит. "Химия и жизнь". – Москва, 1996-. – ISSN 1727-5903
573.
Шевченко Т.Г. Художник [Книга] : повісті, автобіографія, щоденник / Тарас Шевченко ; [прим. та комент. Л.В. Ушкалова]. – Харків : Фоліо, 2012. – 826, [4] с. – В кн. також: Княгиня ; Музыкант ; Несчастный ; Капитанша ; Близнецы и др. - Сер. засн. у 2010 р. - На обкл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – Бібліогр. в прим. та комент.: с. 751-827. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури). – ISBN 978-966-03-5888-1
574.
Кобилянська О.Ю. Царівна [Книга] : повісті / Ольга Кобилянська ; [передм. та коментарі Т.І. Гундорової]. – Харків : Фоліо, 2012. – 700 с. – На обл. сер.: Шкільна бібліотека. Українська література. – (Шкільна бібліотека української та світової літератури / [громадська Рада серії : В.С. Бакіров, О.Ю. Вілкул, Г.М. Герман та ін.]). – ISBN 978-966-03-5623-8
575.
Романишин В.О. Центральний банк і грошово-кредитна політика [Книга] : навчальний посібник / Володимир Романишин, Юрій Уманців. – Київ : Атіка, 2005. – 478, [2] с. : табл. – Бібліогр.: с. 477-479. – ISBN 966-326-055-6
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,