Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за серпень місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. н.-д. ін-т українознавства та всесвітньої історії. – Київ, 2001-
527.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
528.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
529.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
530.
Українська культура [Журнал] : культурно-освітній та літературно-мистецький ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1921-. – ISSN 0868-9644
531.
Українська література ( XX століття ). Усний іспит. Конспект лекцій [Книга]. – Київ : Віпол, 2005. – 192 с. : фотоіл. – Бібліогр.: с. 2
532.
Українська література. Тести. 5-12 класи [Книга] : посібник / авт.-уклад. : Н.І. Бернадська, Г.О. Усатенко. – 2-ге вид., стереот. – Київ : Академія, 2011. – 334, [2] с. – ISBN 978-966-580-375-1
533.
Українська мова й література в сучасній школі [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
534.
Українська мова. Тестові завдання 5-11класи [Книга] : посібник для використання у навчальному процесі / за ред. Н.В. Гуйванюк ; [авт.-уклад. Н.В. Гуйванюк та ін.]. – 2-ге вид., перероб. – Київ : Академія, 2012. – 501, [3] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-580-379-9
535.
Павличко Д.В. Українська національна ідея [Книга] : статті, виступи, інтерв"ю. Документи : [у 2-х томах] / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-332-8
536.
Павличко Д.В. Українська національна ідея [Книга] : статті, виступи, інтерв"ю. Документи / Дмитро Павличко. – Київ : Основи. – ISBN 978-966-500-333-5
У пр. №1663617 напис: Київському університетові ім. Т. Шевченка. Підпис автора
537.
Мусієнко О.С. Українське кіно: тексти і контекст [Книга] / О.С. Мусієнко. – Вінниця : Глобус-Прес, 2009. – 416 с., [48] арк. іл. : іл. – ISBN 978-916-830-474-1
538.
Український ботанічний журнал [Журнал] = Украинский ботанический журнал = Ukrainian botanical journal / НАН України, Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного. – Київ, 1921-. – ISSN 0372-4123
539.
Український театр [Журнал] : науково-популярний журнал з питань театрального мистецтва / М-во культури України ; Нац. спілка театральних діячів України. – Київ, 1936-. – ISSN 0207-7159
540.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
541.
Український тиждень [Журнал] / ЕСЕМ Медіа ГмбХ ; ТОВ "Український тиждень". – Київ, 2007-. – ISSN 1996-1561
542.
Українці та Петербург [Журнал] = Украинцы и Петербург. – Санкт-Петербург
543.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва, 1996-. – ISSN 1726-6726
544.
Універсум [Журнал] : журнал політології, футурології, економіки, науки та культури / ТзОВ "Універсум". – Львів, 1993-
545.
Управление компанией [Журнал] / АА Плюс. – Киев, 1995-
546.
Швиданенко Г.О. Управління капіталом підприємства [Книга] : навч. посібник / Г.О. Швиданенко, Н.В. Шевчук ; М-во освіти і науки України, Держ. вищ. навч. заклад "Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана". – Київ : КНЕУ, 2007. – 435, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 431-435. – ISBN 966-574-882-3
547.
Вовчак О.Д. Факторинг [Книга] : навчальний посібник / О.Д. Вовчак, Г.Є. Шпаргало, Т.Я. Андрейків. – Київ : Знання, 2012. – 247, [1] с. : іл., табл. – Додатки: с. 205-247. – Бібліогр.: с. 196-204. – ISBN 978-966-346-998-0
548.
Гете И.В. Фауст [Книга] : трагедия / Иоганн Вольфганг Гете ; [пер. с нем. Н.А. Холодковского ; послесл. и примеч. Б.Б. Шалагинова]. – Харьков : Фолио, 2012. – 539 с., [3] с. – На обл. сер.: Школьная библиотека. Зарубежная литература. – (Школьная библиотека украинской и зарубежной литературы / [общ. Совет серии : В.С. Бакиров, А.Ю. Вилкул, А.Н. Герман и др.]). – ISBN 978-966-03-5826-3
549.
Физиология и биохимия культурных растений [Журнал] = Фізіологія та біохімія культурних рослин = Physiology and biochemistry of cultivated plants : научно-теоретический журнал / НАН Украины, Ин-т физиологии растений и генетики. – Киев, 1969-. – ISSN 0522-9310
550.
Четыркин Е.М. Финансовая математика [Книга] : [учебник по спец. "Финансы и кредит", ""Бухгалтерский учет", "Анализ и аудит" и "Мировая экономика"] / Е.М. Четыркин. – 6-е изд. испр. – Москва : Акад. нар. хоз-ва при правительстве Рос. Федерации ; Дело, 2006. – 396, [4] с. : ил., табл. – Приложение: с. 377-397. - На авантит.: Дело 15 лет. – Библиогр. в конце гл. – ISBN 5-7749-0193-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex