Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Івченко В.Д. Очищення стічних і поверхневих вод від іонів амонію та феруму глинистими мінералами Сумської області [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Івченко Вікторія Дмитрівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Сумський держ. ун-т. – Суми, 2012
552.
Гаврилів О. Пам"яті товариша [Книга] / Орест Гаврилів. – Львів : Вид-во Тараса Сороки, 2011. – 49, [3] с. – ISBN 978-966-8460-87-6
553.
Ієвлева В.П. Пам"ятки індустріального розвитку Києва кінця XIX - першої третини XX століття [Книга] / Валерія Ієвлева ; М-во культури і туризму України ; Держ. служба з питань нац. культурної спадщини ; Н.-д. ін-т пам"яткоохоронних досліджень. – Київ : Прес-КІТ, 2008. – 244, [5] с. : іл. – Бібліогр. : с. 236-241. – ISBN 978-966-96973-1-8
554.
Пам"ятки України: історія та культура [Журнал] : науково-популярний ілюстрований журнал / М-во культури України. – Київ, 1969-. – ISSN 0131-2685
555.
Пам"ять століть. Планета [Журнал] : історичний науковий та літературний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. пед. ун-т ім. М. Драгоманова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". – Київ, 1996-. – ISSN 0869-3595
556.
Зюскинд П. Парфюмер [Книга] : история одного убийцы / Патрик Зюскинд ; [пер. с нем. Э. Венгеровой]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2012. – 297, [7] с. – (Прочесть обязательно!). – ISBN 978-5-389-03195-1
557.
Педагогічна комунікація та ідентичність педагога [Книга] : монографія / [Балл Г.О. та ін. ; наук. ред. В.Л. Зливков] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т психології ім. Г.С. Костюка. – Київ : Педагогічна думка, 2011. – 158, [2] с. – Бібліогр.: с. 152-158. – ISBN 978-966-644-202-7
558.
Виан Б. Пена дней [Книга] : роман / Борис Виан ; [пер. с фр. Л. Лунгиной]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 249, [7] с. – (Азбука-классика). – ISBN 978-5-389-02538-7
559.
Назаров В.В. Первое слово о началах эконатурологии [Книга] / В.В. Назаров. – Первое отдельное изд. – Хмельницкий : ХНУ, 2012. – 140, [2] с. – ISBN 978-966-330-154-9
560.
Пересопницьке Євангеліє 1556-1561 [Книга] : дослідження, транслітерований текст, словопокажчик / [Онищенко О.С. та ін. ; наук. ред. В.В. Німчук ; редкол. : О.С. Онищенко (гол.), Л.А. Дубровіна, Г.В. Боряк та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка Укр. ім. В.І. Вернадського ; Ін-т укр. мови ; Укр. мовно-інформаційний фонд. – Вид. 2-ге, допов. – Київ : [Літтон], 2011. – 699, [3] с., [48] c. іл. : іл. – На авантит.: 450-річчю від часу створення Пересопницького Євангелія присвячується. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-02-6014-6
561.
Персонал [Журнал] : науково-популярний журнал, журнал інтелектуальної еліти / ДП "Видавничий дім "Персонал". – Київ, 1991-. – ISSN 0868-8893
562.
Белый А. Петербург [Книга] : роман / Андрей Белый. – Санкт-Петербург : Азбука : Азбука-Аттикус, 2011. – 435, [13] с. – Комментарии Л.К. Долгополова: с. 385-436. – (Азбука - классика). – ISBN 978-5-389-02645-2
563.
Белый А. Петербург [Книга] : роман / Андрей Белый. – Москва : АСТ : АСТ Москва : Хранитель, 2007. – 349, [3] с. – (Мировая классика). – ISBN 978-5-17-041999-9
564.
Південний захід. Одесика [Журнал] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
565.
Південний захід. Одесика [Журнал] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
566.
Південний захід. Одесика [Журнал] = Юго-Запад. Одессика : історико-краєзнавчий науковий альманах. – Одеса : Друкарський дім. – ISBN 978-966-389-291-8
567.
Юрченко А.А. Підвищення екологічної безпеки масових вибухів в залізорудних кар"єрах за пиловим чинником [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Юрченко Аннета Анатоліївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірничий ун-т". – Дніпропетровськ, 2012
568.
Фаткуліна Г.В. Підвищення екологічної безпеки техногенних регіонів за рахунок застосування технологій очищення води в установках з фазовим і без фазового переходу [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Фаткуліна Ганна Василівна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2012
569.
Колченко В.О. Підвищення ефективності функціонування мережі мобільного зв"язку на базі демодуляторів OFDM [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Колченко Володимир Олександрович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технол. – Київ, 2012
570.
Ібноезер А.Х. Після інтервенції. Управління суспільною безпекою в постконфліктних суспільствах: від втручання до стійкого місцевого самоврядування [Книга] : робоча група консорціуму ПЗМ "Реформа сектора безпеки" : [інформація дослідн. комісії] / Аня Х. Ібноезер, Філіпп Х. Флурі ; [пер. з англ.: Л. Компанцева, О. Заруба ; Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії ; Нац. Акад. оборони, Відень ; Женев. центр демократ. контролю над збройн. силами, Женева та ін.]. – Відень ; Женева : Бюро політики безпеки при М-ві оборони Австрії [та ін.], 2005. – 268 с. : іл., табл. – На звороті тит. арк. та в кінці кн. авт. зазнач. як ред. – Бібліогр. в підрядк. прим. та в кінці розд.
571.
Пустовалов В.В. Пластическая деформация кристаллов при низких температурах [Книга] : [монография] / В.В. Пустовалов, В.С. Фоменко ; НАН Украины ; Физико-технический ин-т низких температур им. Б.И. Веркина. – Киев : Наукова думка, 2012. – 356, [3] с. : табл. – Проект "Наукова книга". – Библиогр.: с. 331-351. – ISBN 978-966-00-1153-3
572.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
573.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
574.
Политическая наука [Журнал] : сборник научных трудов / РАН. ИНИОН. Центр социал.науч-информ .исслед. Отд.полит.науки; Рос ассоц.полит. науки. – Москва, 2000-. – ISSN 1998-1775
575.
Булгач С.В. Поліпшення надійності функціонування систем мобільного радіозв"язку [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Булгач Сергій Вікторович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Держ. ун-т інформ.-комунікаційних технол. – [Київ], 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex