Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за листопад місяць 2012 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
576.
Голод А.П. Політична поведінка населення регіону [Книга] / Андрій Голод ; Держ. вищ. навч. заклад "Ужгород. нац. ун-т". – Ужгород, 2012. – 210, [1] с. : іл., табл., кольор. мапи. – Бібліогр.: с. 144-158. – ISBN 978-966-397-160-8
577.
Сніжко А.С. Політична пропаганда як засіб формування громадської думки [Дисертація] : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Сніжко Андрій Сергійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
578.
Рудич Ф.М. Політологія [Книга] : підручник для студ. вищих навч. закладів / Ф.М. Рудич ; [гол. ред. В.М. Куценко ; ред. : Д.В. Петік, Н.А. Симоненко]. – Вид. 3-тє, переробл., допов. – Київ : Либідь, 2009. – 478, [2] с. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-06-0550-3
579.
Стрілець С.І. Порівняльна педагогіка [Книга] : навчально-метод. посібник для студ. спец. 7.010101 "Дошкільна освіта" / Стрілець С.І., Кисла О.Ф. ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Каф. дошкільної та початкової освіти. – Чернігів : Чернігівський національний педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка, 2012. – 88 с. – Бібліогр.: с. 69-85. – ISBN 978-611-507-003-9
580.
Школик А.М. Порівняльне адміністративне право [Книга] : навч. поібник для студ. юрид. ф-тів та факультетів міжнар. відносин / Андрій Школик ; [літ. ред. Кекляк А.Р. ; Центр політико-правових реформ]. – Львів : ЗУКЦ, 2007. – 307, [1] с. – Бібліогр. в підрядк. прим. – ISBN 978-966-8445-62-0
581.
Порівняльне судове право [Книга] : навчальний посібник / [І.Є. Марочкін та ін.] ; за ред. : І.Є. Марочкіна, Л.М. Москвич ; Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого. – Харків : Право, 2008. – 110, [2] с. – Бібліогр.: с. 108-109. – ISBN 978-966-458-086-8
582.
Довлатов С. ...Последняя книга... [Книга] : [рассказы, статьи] / Сергей Довлатов ; [сост. А. Арьев ; пер. А. Гузман]. – Санкт-Петербург : Азбука ; Азбука-Аттикус, 2011. – 607, [1] с., [16] c. ил. : фотоил. – ISBN 978-5-389-02233-1
Сергей Довлатов - один из наиболее популярных и читаемых русских писателей конца XX - начала XXI века.
В 1989 году он отобрал пятнадцать своих лучших рассказов для юбилейного сборника - через год писателю должно было исполниться пятьдесят лет. Жизнь распорядилась иначе. Довлатов не дожил до своего юбилея и не увидел составленную им книгу вышедшей из печати.
В 2011 году Сергею Довлатову исполнилось бы семьдесят лет. Настоящее издание, приуроченное к этому юбилею, носит необычный характер: кроме пятнадцати произведений, которые, по мнению автора, наиболее точно отражают его стиль и, как мы знаем теперь, подводят итог его замечательному творчеству, в него вошли воспоминания современников, критические статьи, рецензии из американской прессы, фотографии и рисунки Довлатова.
583.
Постанови Пленуму Верховного Суду України в кримінальних справах [Книга] : станом на 3 вересня 2012 року / [упоряд. Руснак Ю.І.]. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 449, [1] с. – ISBN 978-611-01-0395-4
584.
Постанови Пленуму Верховного Суду України у кримінальних справах [Книга] / [відп. за вип. Толстінов П.Л.]. – 4-те вид., змін. і допов. – Київ : Скіф, 2009. – 533, [3] с. – (Кодекси і закони України). – ISBN 978-966-8894-64-0
585.
Польова Ю.С. Постмодерні модифікації " Празького тексту" романи М. Айваза та Д. Годрової [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.03 / Польова Юлія Сергіївна ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
586.
Поэзия скальдов [Книга]. – Ленинград : Наука, Ленинградское отделение, 1979. – 182, [2] с. – Приложения: с. 77-130. – (Литературные памятники / редкол. : М.П. Алексеев, Н.И. Балашов, Г.П. Бердников и др.)
587.
Прусенко Г.Е. Поэтика метапрозы А. Белого [Дисертація] : дисс. ... канд. филол. наук : 10.01.02 / Прусенко Галина Евгеньевна ; Киев. нац. ун-т им. Т. Шевченка, Ин-т филологии. – Киев, 2012
588.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання / Національна академія правових наук України; Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 1026-9932
589.
Правове письмо [Книга] : навч. посібник / [Стефанчук Р.О., Монастирський Д.А., Рогожа В.Г., Ватрас В.А.] ; за ред. Р.О. Стефанчука ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України. – Київ : Правова єдність ; Алерта ; ЦУЛ, 2011. – 147, [1] с. – ISBN 978-611-01-0221-6
590.
Правові умови розвитку громадянського суспільства в Україні. Що потрібно зробити? [Книга] / [М.В. Лациба та ін.] ; Український незалежний центр політ. дослідж. – Київ : Агентство "Україна", 2011. – 132 с. – ISBN 978-966-2157-62-8
591.
Пілецький Є.А. Православна аскеза як психологічне явище: релігієзнавчий аспект [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.11 / Пілецький Євген Анатолійович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2012
592.
Захарова О.О. Практикум з історії Стародавнього Сходу [Книга] : [навчально-методичний посібник] / О.О. Захарова ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 247, [1] с. : табл. – Бібліогр. на початку тем. – ISBN 978-966-2482-43-0
593.
Гринь О.В. Практикум з історії України литовсько-польської доби [Книга] : [навч. посібник] / О.В. Гринь ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігівський нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 423, [1] с. – Бібліогр.: с. 414-423 та в кінці тем. – ISBN 978-966-2482-71-3
594.
Притулик Н.В. Практикум з українського фольклору [Книга] : навч.-метод. посібник / Н.В. Притулик ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Чернігів. нац. педагогічний ун-т ім. Т.Г. Шевченка. – Чернігів : Лозовий В.М., 2011. – 295, [1] с. – Додатки: с. 171-282. – Бібліогр. наприкінці тем. – ISBN 978-966-2482-94-2
595.
Практична психологія та соціальна робота [Журнал] = Практическая психология и социальная работа = Applied psychology and social work : науково-практичний та освітньо-методичний журнал / Компанія "Социс-прес" ; Ін-т психології ім. Г.С. Костюка АПНУ ; Акад. пед. наук України. – Київ, 1997-
596.
Праці Наукового товариства ім. Шевченка [Журнал] = Proceedings of the Shevchenko scientific society. – Львів. – ISSN 1563-3569
597.
Праця і закон [Журнал] / ТОВ "Маркет Консалтінг". – Київ, 2003-
598.
Цимбалюк В.І. Привіт тобі, зеленокудра Сквиро... [Книга] / В.І. Цимбалюк, К.В. Плівачук. – Сквира : [Сквирська друкарня], 2006. – 56, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 52-53
599.
Во И. Пригоршня праха [Книга] : [роман] ; Незабвенная : [повесть] / Ивлин Во ; [пер. с англ. : Л. Беспаловой, Б. Носика ; отв. ред. Л.Ю. Зайцева]. – Москва ; Владимир : АСТ ; ВКТ, 2010. – 413, [3] с. – (Серия "Классика"). – ISBN 978-5-17-056617-4
600.
Муха Т.О. Прикладні програмні засоби моделювання процесу тепловідведення кипінням і випаровуванням в електронних пристроях [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.03 / Муха Тарас Орестович ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". – Львів, 2012
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex