Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики [Книга] : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
552.
Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка [Книга] : ( для начинающих) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправл. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2004. – 336 с. – ISBN 5-88711-002-3
553.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
554.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
555.
Дойль А.К. Приключения Шерлока Холмса. Собака Баскервилей. Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Рассказы [Книга] : [пер. с англ.] / А.К. Дойл. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 765 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-059529-7
556.
Применение физиологии в селекции пшеницы [Книга]. – Киев : Логос, 2007. – 492с. – ISBN 978-966-581-892-2
557.
Онищенко І.І. Примхи долі [Книга] : оповідання, публіцистика, вірші / Іван Онищенко. – Київ : [Б.в.], 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-439-274-4
558.
Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
559.
Про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки та захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання [Брошура] / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 48с.
560.
Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше [Книга] / Попиашвили Автандил Дмитриевич ; Ин. филос. им. Савле Церетели ; Ин-тут философии имени Савле Церетели. – Тбилиси : Универсал, 2008. – 232 с. – ISBN 978-9941-12-113-5
561.
Наумік К.Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів [Книга] : монографія / Наумік К.Г., Коваль Т.О., Кукін І.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 132 с. – Присвячено 80-річчю Харківського нац. економічного ун-ту. – ISBN 978-966-676-389-4
562.
Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні [Книга] : монографія / НАНУ, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України ; [за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького]. – Харків : Право, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-458-186-5
563.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
564.
Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства [Книга] : вибрані твори / С.М. Стахівський. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276с. – ISBN 978-966-2425-06-2
565.
Проблеми семантики слова, речення та тексту [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
566.
Проблеми семантики слова, речення та тексту [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
567.
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
568.
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
569.
Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ : Логос, 2002-
570.
Проблеми української економіки: внутрішні суперечності чи результат світової фінансової кризи? [Брошура] : матеріали експертної дискусії 17 жовтня 2008 р. / [за заг. ред. : В.Є. Воротіна, Я.А. Жаліла ; у дискусії взяли участь : Акімова І.М., Бураковський І.В., Воротін В.Є. та ін]. – Київ : НІСД, 2008. – 48с. – ISBN 966-554-119-6
571.
Провісник [Журнал] : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2002. – ISBN 5-89354-154-5
572.
Провісник [Журнал] : Довженківський літературно-художній, науково-популярний і громадсько-політичний альманах. Незалежне видання українців Росії. – Москва, 2003. – ISBN 966-562-925-45
573.
Професійна освіта: педагогіка і психологія [Книга] = Ksyztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – 2-е вид. – Київ ; Ченстохова : ВІПОЛ, 2000. – 486 s. – Статті укр. та пол. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 2). – ISBN 83-7098-672-2
574.
Професійна освіта: педагогіка і психологія [Книга] = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Ченстохова ; Київ : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2003. – 294 s. – Статті пол. та укр. мовами. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 5). – ISBN 83-7098-537-8
575.
Професійна освіта: педагогіка і психологія [Книга] = Ksztalcenie zawodowe: pedagogika i psychologia. – Київ ; Ченстохова : Вид-во Вищ. пед. шк. у Ченстохові, 2004. – 355 s. – Статті укр. та пол. мовами. - На обкл.: за ред. Т. Левовицкого [тобто Левовицького]. – (Польсько-український, українсько-польський журнал = Polsko-ukrainski, ukrainsko-polski rocznik ; 6). – ISBN 83-7098-861-Х
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,