Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
627.
Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
628.
Мазуренко В.П. Статистика [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
629.
Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі [Книга] : монографія / Марія Бутиріна ; МОНУ ; КНУТШ. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-334-274-0
630.
Гриньова В.М. Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Тараненко А.А. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-390-0
631.
Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Книга] : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6
632.
Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
633.
Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
634.
Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
635.
Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Книга] : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9
Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
636.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
637.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
638.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-617-578-013-8
639.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
640.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
641.
Смолка А.О. Т.Г. Шевченко [Книга] : хроніка життя і творчості / А.О. Смолка. – Київ : Віп прінт, 2010. – 415 с.
642.
Бахин В.П. Тактика преступников [Брошура] : тактические приемы противодействия преступников следствию / Бахин В.П. – Киев : Изд-во Семенко Сергея, 2009. – 44с. – (Библиотека криминалиста). – ISBN 966-8426-07-X
643.
Гонтар Н.І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Гонтар Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
644.
Шеховцова Т.А. Творчество Л. Добычина в динамике эстетических поисков русского модернизма: контекст, онтология, поэтика [Дисертація] : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.02 / Шеховцова Т.А. ; Харьков. нац. ун-т им. В.И. Каразина. – Харьков, 2010
645.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
646.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика [Книга] : теорія і практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А.В. Яковець. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 262, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-966-518-525-3
647.
Теоретична електротехніка [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 2078-6239
648.
Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право [Книга] : логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
649.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
650.
Ільєнко М.М. Теріологія [Книга] : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex