Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних

Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
626.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
627.
Скопенко В.В. Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах [Книга] / В.В. Скопенко В.В., Савранский. – Київ : Лыбидь, 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-06-0581-7
628.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
629.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
630.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
631.
Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010
632.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
633.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
634.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Амінова Ольга В"ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
635.
Лубкович І. Соціологія і журналістика [Книга] : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
636.
Стандарты и мониторинг в образовании [Журнал] : научно-методический и информационный журнал / Национальный центр стандартов и мониторинга образования. – Москва, 1998-. – ISSN 1998-1740
637.
Христова Т.Є. Становлення та розвиток фізіології рослин в Україні (кінець XVIII - початок XX ст.) [Дисертація] : дис. ... д-ра біолог. наук : 03.00.23 / Христова Т.Є. ; КНУТШ. – Київ, 2010
638.
Мазуренко В.П. Статистика [Книга] : навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / В.П. Мазуренко ; КНУТШ. – Київ : Київський університет, 2006. – 315 с. – ISBN 966-594-838-5
639.
Бутиріна М.В. Стереотипи масової свідомості: особливості формування та функціонування у медіасередовищі [Книга] : монографія / Марія Бутиріна ; МОНУ ; КНУТШ. – Дніпропетровськ : Слово, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-334-274-0
640.
Гриньова В.М. Стимулювання праці в інноваційній діяльності підприємств машинобудування [Книга] : монографія / Гриньова В.М., Тараненко А.А. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 164 с. – ISBN 978-966-676-390-0
641.
Коваленко В.В. Стратегічне управління фінансовою стійкістю банківської системи: методологія і практика [Книга] : монографія / В.В. Коваленко. – Суми : УАБС НБУ, 2010. – 228 с. – ISBN 978-966-8958-65-6
642.
Раєвська І.В. Субдіалект міста Перуджі в системі умбрійських діалектів італійської мови [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.02.05 / Раєвська І.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
643.
Ковтун А.В. Суспільно-географічне дослідження ринку праці педагогічних кадрів сільської місцевості регіону (на прикладі Київської області) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Ковтун А.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
644.
Луць В.М. Суспільно-географічні аспекти стратегічного планування розвитку регіону (на прикладі Вінницької області) [Дисертація] : дис. ... канд. географ. наук : 11.00.02 / Луць В.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
645.
Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Книга] : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9
Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
646.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
647.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
648.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-617-578-013-8
649.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
650.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
Бібліотечний інформаційно-освітній портал  Polpred.com Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,