Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
652.
Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с. – ISBN 5-94157-655-2
653.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
654.
Овсянников В.В. Точка зрения переводчика [Книга] : лекции по университетскому переводоведению : [учебное пособие сту. первод. отд. ун-тов] / В.В. Овсянников. – Запорожье, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-653-224-7
655.
Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р.н.е.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
656.
Эдельфельдт И. Удивительный хамелеон [Книга] = Den forunderliga kameleonten : рассказы / Ингер Эдельфельдт : пер. со швед. под. общ. ред. М.Людковской. – Москва : Текст, 2001. – 267 с. – ISBN 5-7516-0269-2
Ингер Эдельфельдт, известная шведская писательница и художница, родилась в Стокгольме. Она - автор нескольких романов и сборников рассказов, очень популярных в скандинавских странах. Ингер Эдельфельдт неоднократно удостаивалась различных литературных наград.
Сборник рассказов `Удивительный хамелеон` (1995) получил персональную премию Ивара Лу-Юхансона, литературную премию газеты `Гетерборгс-постен` и премию Карла Венберга.
657.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
658.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
659.
Сніжко В. Українознавство: природна психо-філософська концепція [Книга] : монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : [Б.в.], 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-7909-49-9
660.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
661.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
662.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
663.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
664.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
665.
Стельникович С.В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис [Книга] = The Ukrainian national resistance movement of Taras Bulba-Borovets historical essay / Сергій Стельникович. – 2-е вид., випр. і доп. – Житомир : Полісся, 2010. – 392 с. – ISBN 978-966-655-535-2
666.
Хавкіна Л.М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування [Дисертація] : дис. ... канд. д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Хавкіна Л.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
667.
Український транзит в політичному та соціокультурному вимірах [Брошура] : матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції 15 травня 2008 року / М-во фінансів України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжн. торгівлі ; [відп. ред. Н.А. Шип]. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 44с.
668.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
669.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
670.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
671.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
672.
Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
673.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
674.
Кандалинцев В. Учение Оптинских старцев [Книга] / Виталий Кандалинцев. – Москва : Маска, 2010. – 346 с. – ISBN 978-5-91146-445-5
675.
Виноградова Е.Н. Физиолого-биохимические реакции растений в условиях техногенно загрязненной среды в Донбассе [Дисертація] : дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.12 / Виноградова Е.Н. ; НАНУ, Донецк. ботанический сад. – Донецк, 2010
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex