Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
651.
Сучасна українська мова: Фонетика. Фонологія. Орфоепія. Графіка [Книга] : практикум : навчальний посібник / Фащенко М.М. [та ін.] ; за ред.М.М. Фащенко. – Київ : Академія, 2010. – 176с. – (Альма-матер). – ISBN 978-966-580-308-9
Адресований студентам вищих навчальних закладів, буде корисним вчителям-філологам, працівникам засобів масової інформації, усім, хто дбає про рівень свого мовлення
652.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАНУ; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАНУ; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
653.
Схід [Журнал] = East : аналітично-інформаційний журнал / Ін-т ек. промислов. НАН України; Ін-т філософ. ім.Г.С.Сковороди НАН України; Укр. культурологічн. центр; Запоріз. нац. ун-т. – Донецьк, 1995-. – ISSN 1728-9343
654.
Схід /Захід [Журнал] : історико-культурологічний збірник. Спеціальне видання / Східний ін-т українознавства ім. Ковальських; Науково-дослідний центр українських студій ім. Д,І. Багалія; Харківський нац. ун. ім. В.Н. Каразіна та інш. – Харків : НТМТ. – ISBN 978-617-578-013-8
655.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
656.
США - Канада. Экономика, политика, культура [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / РАН, Ин-т США и Канады. – Москва : Наука, 1970-. – ISSN 0321-2068
657.
Смолка А.О. Т.Г. Шевченко [Книга] : хроніка життя і творчості / А.О. Смолка. – Київ : Віп прінт, 2010. – 415 с.
658.
Бахин В.П. Тактика преступников [Брошура] : тактические приемы противодействия преступников следствию / Бахин В.П. – Киев : Изд-во Семенко Сергея, 2009. – 44с. – (Библиотека криминалиста). – ISBN 966-8426-07-X
659.
Гонтар Н.І. Творча та громадська діяльність Панаса Саксаганського [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Гонтар Н.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
660.
Шеховцова Т.А. Творчество Л. Добычина в динамике эстетических поисков русского модернизма: контекст, онтология, поэтика [Дисертація] : дис. ... д-ра филолог. наук : 10.01.02 / Шеховцова Т.А. ; Харьков. нац. ун-т им. В.И. Каразина. – Харьков, 2010
661.
Творчество народов мира [Журнал]. – Москва : ТиО, 2005-
662.
Яковець А.В. Телевізійна журналістика [Книга] : теорія і практика : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за спец. "Журналістика" / А.В. Яковець. – 2-ге вид., допов. і переробл. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2009. – 262, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 257-262. – ISBN 978-966-518-525-3
663.
Теоретична електротехніка [Журнал] : збірник наукових праць / Львівський національний університет ім. Івана Франка. – Львів, 1966-. – ISSN 2078-6239
664.
Антипенко В. Теории мирового развития и антитеррористическое право [Книга] : логика сопрягаемости / Владимир Антипенко ; СБУ, Ин-т опреат. деят. и гос. безопасности. – Киев, 2007. – 440 с. – ISBN 5-88500-036-0
665.
Теорія і практика інтелектуальної власності [Журнал] : науково-практичний журнал / Н-д. ін-т інтелектуальної власності; Ак.правових наук України. – Київ, 2002-
666.
Ільєнко М.М. Теріологія [Книга] : посібник для студ. біол. спец. вищ. навч. закл. / М.М. Ільєнко ; МОНУ ; КНУТШ. – Київ : Фітосоціоцентр, 2003. – 166с. – ISBN 966-306-011-5
667.
Техника - молодёжи [Журнал] : научно-популярный и литературно-художественный журнал. – Москва, 1933-. – ISSN 0320-331Х
668.
Литвиненко Н.А. Технология программирования на С++ [Книга] : учебное пособие для студ. высш. учеб. заведений, обуч. по напр. 654600 "Информатика и вычислит. техника" / Н.А. Литвиненко. – Санкт-Петербург : БХВ-Петербург, 2005. – 288 с. – ISBN 5-94157-655-2
669.
Типологія мовних значень у діахронічному та зіставному аспектах [Журнал] : збірник наукових праць / Мін.осв. і науки України; Донецький національний університет. – Донецьк, 1998-. – ISSN 2075-2970
670.
Овсянников В.В. Точка зрения переводчика [Книга] : лекции по университетскому переводоведению : [учебное пособие сту. первод. отд. ун-тов] / В.В. Овсянников. – Запорожье, 2010. – 448 с. – ISBN 978-966-653-224-7
671.
Пількевич А.Л. Трансформація моделі соціально-економічного устрою збройних сил Риму (кінець II ст. до н.е. - 117 р.н.е.) [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 07.00.02 / Пількевич А.Л. ; КНУТШ. – Київ, 2010
672.
Эдельфельдт И. Удивительный хамелеон [Книга] = Den forunderliga kameleonten : рассказы / Ингер Эдельфельдт : пер. со швед. под. общ. ред. М.Людковской. – Москва : Текст, 2001. – 267 с. – ISBN 5-7516-0269-2
Ингер Эдельфельдт, известная шведская писательница и художница, родилась в Стокгольме. Она - автор нескольких романов и сборников рассказов, очень популярных в скандинавских странах. Ингер Эдельфельдт неоднократно удостаивалась различных литературных наград.
Сборник рассказов `Удивительный хамелеон` (1995) получил персональную премию Ивара Лу-Юхансона, литературную премию газеты `Гетерборгс-постен` и премию Карла Венберга.
673.
Україна: аспекти праці [Журнал] : науково-економічний та суспільно-політичний журнал / НДІ праці і зайнятості населення, Мінпраці та НАНУ. – Київ, 1995-
674.
Українознавство [Журнал] : науковий, громадсько-політичний, культурно-мистецький, релігійно-філософський, педагогічний журнал / НДІ українознавства МОНУ. – Київ, 2001-
675.
Сніжко В. Українознавство: природна психо-філософська концепція [Книга] : монографія / Валерій Сніжко ; МОНУ; Нац. науково-дослід. ін-т українознавства. – Київ : [Б.в.], 2010. – 528 с. – ISBN 978-966-7909-49-9
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,