Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
676.
Українська література в загальноосвітній школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Інститут педагогіки АПН України. – Київ, 1999-
677.
Українська мова [Журнал] : науково-теоретичний журнал інституту української мови НАН України / Ін-т укр. мови НАНУ. – Київ : Академперіодика, 2001-. – ISSN 1682-3540
678.
Українська мова і література в школі [Журнал] : науково-методичний журнал / Ін-т педагогіки АПН України. – Київ, 1997-
679.
Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах [Журнал] : науково-методичний та літературно-мистецький журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ : Педагогічна преса, 1999-
680.
Український історичний журнал [Журнал] : науковий журнал / НАН України, Ін-т історії України, Ін-т політич. і етнонаціон. досліджень. – Київ, 1957-. – ISSN 0130-5247
681.
Стельникович С.В. Український національний рух опору Тараса Бульби-Боровця: історичний нарис [Книга] = The Ukrainian national resistance movement of Taras Bulba-Borovets historical essay / Сергій Стельникович. – 2-е вид., випр. і доп. – Житомир : Полісся, 2010. – 392 с. – ISBN 978-966-655-535-2
682.
Хавкіна Л.М. Український рекламний міф: шляхи творення, основні компоненти та особливості функціонування [Дисертація] : дис. ... канд. д-ра наук із соціальних комунікацій: 27.00.06 / Хавкіна Л.М. ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ, 2010
683.
Український транзит в політичному та соціокультурному вимірах [Брошура] : матеріали засідання Дискусійного клубу української науково-педагогічної інтелігенції 15 травня 2008 року / М-во фінансів України, Укр. держ. ун-т фінансів та міжн. торгівлі ; [відп. ред. Н.А. Шип]. – Київ : [УДУФМТ], 2008. – 44с.
684.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
685.
Український юрист [Журнал] : журнал сучасного правника / ЗАТ "Юридична практика". – Київ, 2003-. – ISSN 1726-3077
686.
Университетская книга. Universitas [Журнал] : информационно-аналитический журнал / Издательский дом "Университетская книга". – Москва : Академия, 1996-. – ISSN 1726-6726
687.
Университеты. Наука и просвещение [Журнал] = Universitates : научно-популярний журнал / Ассоциация выпускников, преподавателей и друзей Харьковского нац. ун-та им. В.Н.Каразина. – Харків, 2000-
688.
Хіхлач Б.М. Уніатська церква на Поділлі в українському соціокультурному процесі XVIII ст. [Дисертація] : дис. ... канд. історичних наук : 09.00.12 / Хіхлач Б.М. ; КНУТШ. – Київ, 2010
689.
Управление компанией [Журнал] / Агентство "Стандарт". – Киев, 1995-
690.
Кандалинцев В. Учение Оптинских старцев [Книга] / Виталий Кандалинцев. – Москва : Маска, 2010. – 346 с. – ISBN 978-5-91146-445-5
691.
Виноградова Е.Н. Физиолого-биохимические реакции растений в условиях техногенно загрязненной среды в Донбассе [Дисертація] : дисс. ... канд. биолог. наук : 03.00.12 / Виноградова Е.Н. ; НАНУ, Донецк. ботанический сад. – Донецк, 2010
692.
Сохань И. Философия благотворительности. Счастье и грех [Книга] / Игорь Сохань. – Киев : Наукова думка, 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-00-1054-3
Книга содержит две работы: "Философия благотворительности" и "Счастье и грех". В первой работе автор детально анализирует смысл понятия "благотворительность", проводит интересные сведения о благотворителях разных времён, о деятельности их фондов в разных странах.
Во второй работе автор исследует два вечных философских понятия: "счастье" и "грех", основываясь как на взглядах классиков философской мысли, так и на собственном к ним отношении.
Для руководителей благотворительных фондов, меценатов, доноров благотворительных фондов, а также для всех, кто интересуется новыми формами социальной активности и социальным предпринимательством.
693.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
694.
Философские науки [Журнал] : научный образовательный просветительский журнал / Мин. образования РФ; Академия гуманитарных исследований. – Москва : Гуманитарий, 1958-. – ISSN 0235-1188
695.
Финансы и развитие [Журнал]. – Вашингтон : Международный Валютный Фонд. – ISSN 1020-8151
696.
Філософія [Брошура] : програма, плани семінарських занять, завдання для самостійної роботи та модульно-рейтингова система оцінки знань (для студ. гуманіт. факультетів) / Гончаренко М.М. [ та ін.] ; за ред. Л.В. Губерського ; КНУТШ. – Київ : Киевский университет, 2009. – 57с.
697.
Вітер Д.В. Філософська парадигма християнського суспільного вчення другої половини XX ст. (критичний аналіз) [Книга] : монографія / Д.В. Вітер ; Нац. педагог. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : [НАКККіМ], 2010. – 478 с. – ISBN 978-966-452-047-5
698.
Фільми України 2005-2008 [Книга] : анотований каталог. – [Б.м.] : [Б.в.]. – 288 с.
699.
Фінанси України [Журнал] : науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал МФУ / Міністерство фінансів України. – Київ, 1995-
700.
Фінансова справа [Журнал] : всеукраїнський фінансовий журнал / "Фінансова справа". – Київ, 2000-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,