Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Рідна школа [Журнал] : науково-педагогічний журнал / Мін. освіти і науки України. – Київ, 1922-. – ISSN 0131-6788
602.
Ігнатюк А.І. Розвиток галузевих ринків в умовах глобалізації [Дисертація] : дис. ... д-ра економ. наук : 08.00.01 / Ігнатюк А.І. ; КНУТШ. – Київ, 2010
603.
Шевченко В.Е. Розрахункові таблиці та стандартні документи з дисципліни "художньо-технічне редагування" [Книга] / В.Е. Шевченко ; КНУТШ, Ін-т журналістики. – Київ : Ін-т журналістики, 2009. – 108 с.
604.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
605.
Российская история [Журнал] / Российская академия наук, Институт Российской истории РАН. – Москва : Наука, 1957-. – ISSN 0869-5687
606.
Лушников А.М. Российская школа трудового права и социального обеспечения : портреты на фоне времени [Книга] : (сравнительно-правовое исследование) : монография : [в 2-х т.] / Лушников А.М., Лушникова М.В. ; МОН Рос. Фед. ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0731-3
607.
Лушников А.М. Российская школа трудового права и социального обеспечения : портреты на фоне времени [Книга] : (сравнительно-правовое исследование) : монография : [в 2-х т.] / Лушников А.М., Лушникова М.В. ; МОН Рос. Фед. ; Яросл. гос. ун-т им. П.Г. Демидова. – Ярославль : ЯрГУ. – (Ярославская юридическая школа начала XXI века). – ISBN 978-5-8397-0733-7
608.
Российский экономический журнал [Журнал] / Гос. ун-т управления; НП "Издательский дом "Экономический журнал". – Москва : Финансы и статистика, 1958-. – ISSN 0130-9757
609.
Русистика [Журнал] : сборник научных трудов / Украинская ассоциация преподавателей русского языка и литературы ; КНУТШ ; МГУ им. М.В. Ломоносова. – Київ, 2001-. – ISBN 978-966-439-298-0
610.
Русистика и современность [Книга] : литературоведение : сборник научных статей по материалам XII Международной научной конференции посвященной 200-летию со дня рождения Николая Васильевича Гоголя : г.Одесса, 30 сентября - 3 октября 2009 г. / МОНУ ; Междунар. укр. ассоц. препод. русск. яз. и лит. ; Фонд "Русский мир" ; Одес. нац. ун-т им. И.И. Мечникова, Филол. фак. ; [отв. ред. Е.Н. Степанов]. – Одесса : Астропринт, 2010. – 424 с. – ISBN 978-966-190-282-3
611.
Русская словесность в школах Украины [Журнал] : научно-методический журнал / Мин. обр. и науки Укр; Ин-т педагогики АПНУ и др. – Киев : Педагогічна преса, 1996-
612.
Русский Мир. ru [Журнал]. – Москва, 2007-
613.
Русский Мир. ru [Журнал]. – Москва, 2007-
614.
Русский язык и литература в учебных заведениях [Журнал] : научно-методический журнал / Национальный пед. университет им. М. Драгоманова. – Киев
615.
Русский язык, литература, культура в школе и вузе [Журнал] : научно-методический журнал / УАПРЯЛ; Киевский национальный университет им. Тараса Шевченка. – Киев, 2005-
616.
Шилдт Г. С++:руководство для начинающих [Книга] = C++ a deginner"s guide / Герберт Шилдт ; пер. с англ. и ред. С.Н. Тригуб. – 2-е изд. – Москва ; Санкт-Петербург ; Киев : Вильямс, 2005. – 672c. – ISBN 5-8459-0840-X
617.
Іванова О. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності [Книга] : медіакомунікаціії з, для і про літературу / Олена Іванова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-190-253-3
618.
Мазуренко В.І. Світова фінансова криза 2007 - 2010 рр.: глобальний та національний виміри [Книга] : монографія / В.І. Мазуренко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-8050-65-7
619.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
620.
Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності [Книга] : монографія / Л.Є. Василик ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Черновецький нац. ун-т, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-423-098-5
621.
Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия [Брошура] / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
622.
Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) [Книга] = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
623.
Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу [Книга] : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
624.
Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади [Книга] : монографія / Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-676-370-2
625.
Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,