Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
601.
Іванова О. Сад літератури в журнальній оптиці сучасності [Книга] : медіакомунікаціії з, для і про літературу / Олена Іванова. – Одеса : Астропринт, 2009. – 368 с. – ISBN 978-966-190-253-3
602.
Мазуренко В.І. Світова фінансова криза 2007 - 2010 рр.: глобальний та національний виміри [Книга] : монографія / В.І. Мазуренко. – Дніпропетровськ : Нова ідеологія, 2009. – 216 с. – ISBN 978-966-8050-65-7
603.
Світогляд [Журнал] : науково-популярний журнал / НАН України, Головна астрономічна обсерваторія НАН України. – Київ : Логос, 2006-. – ISSN 1819-7329
604.
Василик Л.Є. Світоглядна публіцистика сучасних літературно-художніх видань: концептосфера національної ідентичності [Книга] : монографія / Л.Є. Василик ; МОНУ, Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Черновецький нац. ун-т, 2010. – 416 с. – ISBN 978-966-423-098-5
605.
Калениченко А.Г. Свойство гравитонов образовывать явления и формировать физические системы материального мира в рамках фундаментального единого закона взаимодействия [Брошура] / А.Г. Калениченко. – Київ : Техніка, 2008. – 40с. – ISBN 978-966-575-139-7
606.
Голубець М.А. Середовищезнавство (інвайронментологія) [Книга] = Environmentology / М.А. Голубець ; Ін-т екології Карпат НАНУ. – Львів : Манускрипт, 2010. – 176 с. – ISBN 978-966-02-5771-9
607.
Сигнали і коди. Алгебраїчні методи синтезу [Книга] : монографія / Кузнецов О.О. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 384 с. – ISBN 978-966-676-364-1
608.
Кавун С.В. Система економічної безпеки: методологічні та методичні засади [Книга] : монографія / Кавун С.В. – Харків : ХНЕУ, 2009. – 300 с. – ISBN 978-966-676-370-2
609.
Система фінансового контролю в Україні: сучасний стан організації та перспективи розвитку [Книга] : монографія / Дікань Л.В. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 96 с. – ISBN 978-966-676-406-8
610.
Городенко Л. Системи верстки [Книга] : практ. посібник для студ. ін-в і ф-тів журналістики та відділень видав. справи і редагування / Леся Городенко. – Київ : Центр Вільної Преси, 2006. – 520 с. – без CD-ROM. – ISBN 966-7181-91-1
611.
Славяноведение [Журнал] / РАН, Ин-т славяноведения. – Москва : Наука, 1965-. – ISSN 0132-1366
612.
Слово і час [Журнал] : науково-теоретичний журнал / НАН України; Ін-т літератури ім. Т.Г.Шевченка; Національна спілка письменників України. – Київ : Фенікс, 1957-. – ISSN 0236-1477
613.
Полтава Л. Смак сонця [Брошура] = A taste of sun : збірка віршів із Аляски : (8-ма збірка поезій) / Леонід Полтава. – Нью-Йорк ; Адук ; Торонто : [Гомін України], 1981. – 48 с.
614.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
615.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
616.
Смена [Журнал] : литературно-художественный журнал / ООО "Издательский дом журнала "Смена". – Москва, 1924-
617.
Скопенко В.В. Современные проблемы координационной химии. Химические формы комплексов металлов в газовой фазе и растворах [Книга] / В.В. Скопенко В.В., Савранский. – Київ : Лыбидь, 2010. – 288 с. – ISBN 978-966-06-0581-7
618.
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. Серия 11. Социология [Журнал] : реферативный журнал / ИНИОН РАН. – Москва
  № 4. – 2010. – До 2005 р. дивись: Реферативный журнал
619.
Социологические исследования [Журнал] : научный и общественно-политический журнал / Российская академия наук. – Москва : Наука, 1974-. – ISSN 0132-1625
620.
Социология образования [Журнал] : дайджест российской и зарубежной прессы / Современный гуманитарный университет. – Москва, 1999-. – ISSN 1561-2465
621.
Хутка С.В. Соціальна стратифікація і соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. соціолог. наук : 22.00.03 / Хутка С.В. ; Нац. ун-т "Києво-Могилянська акад.". – Київ, 2010
622.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ : Соцінформ, 1992-
623.
Соціальний захист [Журнал] : інформаційний та науково-виробничий журнал / Міністерство праці та соціальної політики України; ДП " Видавництво " Соцінформ". – Київ, 1992-
624.
Амінова О.В. Соціально-ціннісний зміст економічної діяльності людини [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Амінова Ольга В"ячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010
625.
Лубкович І. Соціологія і журналістика [Книга] : підручник / Ігор Лубкович. – Вид. 2-ге, переробл. та доп. – Львів : ПАІС, 2009. – 232 с. – ISBN 966-7651-29-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex