Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Педагогика [Журнал] : научно-теоретический журнал / Российская академия образования. – Москва, 1937-. – ISSN 0869-561Х
527.
Пенсія [Журнал] : народний журнал / ЗАТ Видавництво "Пенсія". – Київ, 2003-
528.
Передпроектні дослідження розробки та впровадження системи дистанційного навчання в Харківському національному економічному університеті [Книга] : монографія / Степанов В.П. [та ін.]. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 188 с. – ISBN 978-966-676-409-9
529.
Перші уряди України: становлення виконавчої влади у 1917-1920 роках [Брошура]. – Київ, 2007. – 36 с. + 1 СD-ROM. – ISBN 978-966-96853-0-8
530.
Сірий Є.В. Підприємництво як предмет соціологічного теоретизування [Дисертація] : дис. ... д-ра соціолог. наук : 22.00.01 / Сірий Є.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
531.
Підприємництво, господарство і право [Журнал] : науково-практичний, господарсько-правовий журнал / Ін-т приватного права і підпр-ва АПрН України та інш. – Київ, 1996-
532.
Післядипломна освіта в Україні [Журнал] / Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України. – Київ, 2001-
533.
Податкове планування [Журнал] : журнал для тих, хто хоче заощадити гроші / ТзОВ "Центр Бізнес-Сервісу". – Львів, 2000-
534.
Полєщук Г.Я. Поєтика прози Миколи Вінграновського [Дисертація] : дис. ... канд. філолог. наук : 10.01.01 / Полєщук Г.Я. ; КНУТШ. – Київ, 2010
535.
Покликання - журналіст [Книга] : нариси про ветеранів професії / Черкас. обл. орг., нац. спілки журналістів України ; [упоряд. С.А. Томіленко]. – Черкаси : Брама-Україна, 2010. – 160 с. – ISBN 978-966-453-082-5
536.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
537.
Политика и общество [Журнал] = Politics and society : научный журнал по вопросам социальных наук / РАН, Ин-т социально - политических исследований. – Москва, 2004-. – ISSN 1812-8696
538.
Полития. Анализ. Хроника. Прогноз [Журнал] = Politeia : журнал политической философии и социологии политики / Российский общественно-политический центр. – Москва, 1997-
539.
Штромайер Г. Політика і мас-медіа [Книга] = Politik und Massenmedien / Герд Штромайер : пер. з нім. Анастасії Орган. – Київ : Києво-Могилянська академія, 2008. – 303 с. – (Бібліотека журналіста). – ISBN 978-966-518-462-1
540.
Заблоцька Л.Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи [Книга] : навчальний посібник / Л.Г. Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І. Шинкаренко. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-651-504-2
541.
Польські рукописи та рідкісні книги у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна [Брошура] = Polskie ksiazki i rekopisy w zbiorach Centralney Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowwego uniwersytetu sm. W.N. Karazina : каталог виставки. – Харків, 2005. – 28 с.
542.
Джемилева А.А. Поэтика повествования в крымскотатарском рассказе 70-80 годов XX века [Дисертація] : дисс. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Джемилева А.А. ; МОНУ, Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2010
543.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
544.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
545.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
546.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
547.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
548.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
549.
Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики [Книга] : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
550.
Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка [Книга] : ( для начинающих) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправл. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2004. – 336 с. – ISBN 5-88711-002-3
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,