Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за січень місяць 2011 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Заблоцька Л.Г. Політико-правові аспекти діяльності Ради Європи [Книга] : навчальний посібник / Л.Г. Заблоцька, А.Л. Федорова, Т.І. Шинкаренко. – Київ : Фенікс, 2007. – 224 с. – ISBN 978-966-651-504-2
527.
Польські рукописи та рідкісні книги у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна [Брошура] = Polskie ksiazki i rekopisy w zbiorach Centralney Biblioteki Naukowej Charkowskiego Narodowwego uniwersytetu sm. W.N. Karazina : каталог виставки. – Харків, 2005. – 28 с.
528.
Джемилева А.А. Поэтика повествования в крымскотатарском рассказе 70-80 годов XX века [Дисертація] : дисс. ... канд. филолог. наук : 10.01.10 / Джемилева А.А. ; МОНУ, Таврический нац. ун-т им. В.И. Вернадского. – Симферополь, 2010
529.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
530.
Права людини (ХПГ- інформ) [Журнал] : інформаційний бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
531.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
532.
Права людини. Громадянська освіта [Журнал] : бюлетень Харківської правозахисної групи / Харківська правозахисна група. – Харків, 1997-
533.
Правничий часопис Донецького університету [Журнал] = Donets`k university law journal : науковий журнал / Донецький національний університет. – Донецьк : ДонНУ, 1997-
534.
Право України [Журнал] : юридичний журнал. Науково-практичне фахове видання. Спецвипуск / Міністерство юстиції України; Конституційний Суд України. – Київ, 1922-. – ISSN 0132-1331
535.
Коляда Р.В. Практикум з теорії ймовірностей та математичної статистики [Книга] : навчальний посібник / Р.В. Коляда, Я.С. Пушак, І.О. Мельник ; МОНУ ; Укр. акад. друк. – Львів : Українська академія друкарства, 2010. – 162 с. – ISBN 978-966-322-181-6
536.
Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка [Книга] : ( для начинающих) / В.М. Завьялова, Л.В. Ильина. – Изд. исправл. и доп. – Москва : ЧеРо ; Юрайт, 2004. – 336 с. – ISBN 5-88711-002-3
537.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
538.
Практична філософія [Журнал] : український науковий журнал / Благодійна організація "Центр практичної філософії"; Ін-т філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України. – Київ, 1999-
539.
Дойль А.К. Приключения Шерлока Холмса. Собака Баскервилей. Этюд в багровых тонах. Знак четырех. Рассказы [Книга] : [пер. с англ.] / А.К. Дойл. – Москва : АСТ ; АСТ Москва, 2009. – 765 с. – (Золотая классика). – ISBN 978-5-17-059529-7
540.
Применение физиологии в селекции пшеницы [Книга]. – Киев : Логос, 2007. – 492с. – ISBN 978-966-581-892-2
541.
Онищенко І.І. Примхи долі [Книга] : оповідання, публіцистика, вірші / Іван Онищенко. – Київ : [Б.в.], 2010. – 212 с. – ISBN 978-966-439-274-4
542.
Розинка О.О. Природа функціонування і суперечності розвитку фондового ринку [Дисертація] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Розинка О.О. ; КНУТШ. – Київ, 2010
543.
Про результати здійснених Рахунковою палатою аудитів ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих на забезпечення екологічної безпеки та захисту населення від шкідливого впливу іонізуючого випромінювання [Брошура] / [відп. за вип. : Заремба І.М., Шулежко М.Я., Шах Г.А.]. – Київ : Рахункова палата України, 2009. – 48с.
544.
Попиашвили А.Д. Проблема индивида в философии С. Кьеркегора и Ф. Ницше [Книга] / Попиашвили Автандил Дмитриевич ; Ин. филос. им. Савле Церетели ; Ин-тут философии имени Савле Церетели. – Тбилиси : Универсал, 2008. – 232 с. – ISBN 978-9941-12-113-5
545.
Наумік К.Г. Проблеми державного управління: теорія і практика діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування контрольованих прикордонних районів [Книга] : монографія / Наумік К.Г., Коваль Т.О., Кукін І.В. – Харків : ХНЕУ, 2010. – 132 с. – Присвячено 80-річчю Харківського нац. економічного ун-ту. – ISBN 978-966-676-389-4
546.
Проблеми забезпечення ефективності діяльності органів кримінального переслідування в Україні [Книга] : монографія / НАНУ, Ін-т вивчення проблем злочинності Нац. акад. правових наук України ; [за заг. ред. : В.І. Борисова, В.С. Зеленецького]. – Харків : Право, 2010. – 400 с. – ISBN 978-966-458-186-5
547.
Проблеми освіти [Журнал] : науковий збірник / Мін. освіти і науки України; Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти. – Київ, 1995-
548.
Стахівський С.М. Проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства [Книга] : вибрані твори / С.М. Стахівський. – Київ : Бізнес Медіа Консалтинг, 2010. – 276с. – ISBN 978-966-2425-06-2
549.
Проблеми семантики слова, речення та тексту [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
550.
Проблеми семантики слова, речення та тексту [Журнал] : збірник наукових праць / Київський національний лінгвістичний університет. – Київ : Вид. Центр КНЛУ
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex