Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
526.
Історія України [Книга] : науково-допоміжний бібліографічний покажчик за 2007 рік / Мін-во культури і туризму України ; Державний заклад "Державна історична бібліотека України" ; [ упоряд.: Т. Приліпко, Н. Вощевська, О. Марченко; ред.: А. Скорохватова, З. Мусіна ]. – Київ : Арістей, 2009. – 756 с. – ISBN 978-966-381-013-3
527.
Історія України. 11 клас [Книга] : навч. посібник для 11 кл. серед. загальноосвіт. школи. – Запоріжжя : Прем"єр, 2003. – 368 с. – ISBN 966-685-091-5
Викладені в практичному аспекті положення екологічного права, а саме - на законодавчому рівні конкретизує їхнє застосування до конкретних екологічних порушень з метою юридичного захисту навколишнього середовища України.
528.
" Ї " [Журнал] : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
529.
" Ї " [Журнал] : незалежний культурологічний часопис. – Львів, 1989-
530.
Чжу Хай-цин. К влиянию паразита на органы и ткани непарного шелкопряда. [Автореферат] : Автореф... канд. биол.наук: / Чжу Хай-цин.; МГУ им. М.В.Ломоносова. Биол.-почв. ф-тет. – М., 1961
531.
Мутт О.В. К вопросу о возникновении и развитии атрибутивного употребления существительных в английком языке [Автореферат] : Автореф. ... канд. филол. наук: / Мутт О.В.; Ленингр.ордена Ленина гос.ун-т. – Ленинград, 1960
532.
Ригина И.В. К теории применения зависимых координат в задаче о колебаниях в молекуле [Автореферат] : Автореф... канд. физ. мат.наук: / Ригина И. В.; Иван. хим. технол. ин-т. – Красноярск, 1960
533.
Каббала - это очень просто [Книга] : [книга для всех]. – Кировоград : КОД. – ISBN 978-966-8264-70-2
534.
Лайтман М. Каббала для начинающих [Книга] : [учеб. пособ. в 2 т.] / Михаэль Лайтман ; Международная академия каббалы. – Москва : АСТ; Астрель. – ISBN 978-5-17-046703-7
535.
Казахстан [Книга]. – Москва : Наука, 1969. – 484с.
536.
Календар знаменних і пам"ятних дат [Журнал] : довідкове видання / Нац. парлам. б-ка України, Кн. палата України ; авт.-уклад.: А.С. Боліла, О.І. Бохан, В.В. Патока [та ін.]. – Київ : Книжкова палата України, 1957-. – ISSN 0130-2043
537.
Календарь дат и событий [Журнал] : ежемесячное справочное издание / Информационное телеграфное агентство ИТАР ТАСС. – Москва, 2004-
538.
Коротченко А.Л. Капитал [Книга] : теоретические основы капитала / А.Л. Коротченко. – Киев : НТУУ "КПИ", 2008. – 96 с.
539.
Вегеш М.М. Карпатська Україна на шляху державотворення [Книга] / Микола Вегеш, МаріанТокар. – Ужгород : Карпати, 2009. – 448 с. – ISBN 978-966-671-201-4
540.
Грабовецький В. Кафедрі історії України - 15 років, її здобутки [Брошура] / Володимир Грабовецький ; Прикарпатський нац. ун-т ім. В. Стефаника, Кафедра іст. України. – Івано-Франківськ, 2005. – 24 с. – Присвячується членам професорсько-викладацького складу кафедри
541.
Каптаренко-Черноусова Киевский ярус и элементы его палеогеографии. [Дисертація] : Дис... наук: / Каптаренко-Черноусова О.К.; АН УССР. Ин-т геологических наук. – К., 1946
542.
Київська Русь [Журнал] : літературно-критичний часопис / ТОВ "Видавничий Дім" Факт". – Київ
543.
Красоха Л.М. Кількісні методи планування та оцінки результатів робіт із створення та застосування державних еталонів [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Красоха Л.М. ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". – Харків, 2009
544.
Казьмирчук М.Г. Кінофотофонодокументи в архівознавстві [Книга] : навчальний посібник для студ. історичного факультету за спец. "Архівознавство" / Казьмирчук М.Г. ; КНУТШ, Історичний факультет, Кафедра архівознавства та спеціальних галузей історичної науки. – Київ : Інформаційно-аналітичне агенство, 2009. – 230 с. – ISBN 978-966-2142-91-4
545.
Софронів-Левицький Кланялися вам три України [Книга] = Salute from three Ukraines : репортаж про туристичний маратон по українських поселеннях у Югославії, Чехословаччині і Польщі / Василь Софронів-Левицький. – Вінніпег ; Торонто : Новий шлях, 1970. – 175 с.
546.
Книга в Україні. 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-5239-4(Вип.12); 978-966-02-5240-0(Ч. 1)
547.
Книга в Україні. 1861-1917 [Книга] : матеріали до репертуару української книги / НАНУ, НБУ ім. В.І. Вернадського ; [зібрали: С.Й. Петров, С.С. Петров ; упоряд.: В.С. Гоїнець, О.В. Давидович та ін. ; наук. ред. В.Ю. Омельчук]. – Київ : Нац. б-ка України імені В.І. Вернадського. – (Національна бібліографія України / ред. кол. : О.С. Онищенко, Л.В. Бєляєва, А.Г. Бровкін та ін.). – ISBN 978-966-02-523-4(Вип.12); 978-966-02-5241-7(Ч. 2)
548.
Недайнова Т.Б. Книга для внеклассного и семейного чтения [Книга] : (5 класс) : навчальний посібник / Т.Б. Недайнова, М.В. Заремба ; МОНУ, Держ. заклад "Луганський нац. ун-т ім. Т. Шевченка". – Луганск : ЛНУ імені Тараса Шевченка, 2009. – 288 с. – ISBN 978-966-617-215-3
549.
Биковський Л. Книгарні - бібліотеки - Академія [Книга] = Bookstores - libraries - academy : спомини : (1918 - 1922) / Лев Биковський ; [літ. ред. К. Туркало]. – Мюнхен ; Денвер : Дніпрова хвиля, 1971. – 152, [1] с. : іл., портр. – Парал. тит. арк. англ. - Бібліогр. у прим.: с. 120-140 і на с. 149-151. - Покажч.: с. 141-148. – (Мемуаристика / Украънське історичне товариство ; Ч. 2)
550.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex