Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних
Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Книги Российской Федерации [Журнал] : ежегодник 2008 Государственный библиографический указатель / Российская книжная палата. – Москва : БУК ЧЕМБЭР ИНТЕРНЭШЛ, 1927-. – ISSN 0201-6354
552.
Мельник О.Я. Книжкова графіка Роберта Лісовського в контексті розвитку українського образотворчого мистецтва 20 століття [Автореферат] : автореф. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / Мельник О. Я. ; Львів. нац. акад. мистецтв. – Львів, 2009
553.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
554.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
555.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
556.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
557.
Книжная летопись /Основной выпуск/ [Журнал] : гос. библиограф. указатель РФ / Российская книжная палата. – Москва : Бук Чембэр Интернэшнл, 1907-. – ISSN 0869-5962
558.
Маслова В.А. Когнитивная лингвистика [Книга] : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по филологическим специальностям / В.А. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с. – ISBN 978-985-470-780-8
559.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
560.
ВикснеВ.П Колебания балки на упруго-массивном основании. [Автореферат] : Автореф... канд. техн.наук: / ВикснеВ.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954
561.
Головченко Г. Коледж преси та телебачення [Книга] : 15 років перші! : хронограф подій : 1993-2008 навчальні роки / Гліб Головченко, Вікторія Веселовська, Олена Фібіх. – Миколаїв : Тетра, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-7149-35-2
562.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
563.
Савєльєва О.В. Комп"ютерне проектування спряжених криволінійних поверхонь в багатозахідних кулькових гвинтових передачах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Савєльєва О.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2009
564.
Мінухін С.В. Комп"ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп"ютерних мереж [Книга] : навчальний посібник / С.В. Мінухін, С.В. Кавун, С.В. Знахур ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-676-287-3
565.
Петров К.Е. Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Петров К.Е. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
566.
Мурашкин М.Г. Компенсаторная реакция на опосредованность сознания [Книга] : (на примере состояния НЕМРИ) : монография / М.Г. Мурашкин ; Мин. финансов Украины ; Днепропетровская гос. финанс. акад. – Днепропетровск : Лира ЛТД, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-383-199-2
567.
Композитные материалы [Журнал] : международный научно-технический сборник. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-11
568.
Композитные материалы [Журнал] = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спецвыпуск / Украинская технологическая академия; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-14
569.
Композитные материалы [Журнал] = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спец. выпуск. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2360-03-5
570.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
571.
Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
572.
Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК [Книга]. – Київ : Політвидав України
573.
Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК [Книга]. – Київ : Політвидав України
574.
Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / Т.А. Костишина ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра управління персоналом і економіки праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-184-035-4
575.
Конкуренция [Журнал] : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha,