Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за червень місяць 2010 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
551.
Маслова В.А. Когнитивная лингвистика [Книга] : учебное пособие для студ. учреждений, обеспечивающих получение высшего образования по филологическим специальностям / В.А. Маслова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с. – ISBN 978-985-470-780-8
552.
Кодекси України [Журнал] / Міністерство юстиції України. – Київ : Форум
553.
ВикснеВ.П Колебания балки на упруго-массивном основании. [Автореферат] : Автореф... канд. техн.наук: / ВикснеВ.П.; Латв. гос. ун-т. – Рига, 1954
554.
Головченко Г. Коледж преси та телебачення [Книга] : 15 років перші! : хронограф подій : 1993-2008 навчальні роки / Гліб Головченко, Вікторія Веселовська, Олена Фібіх. – Миколаїв : Тетра, 2009. – 228 с. – ISBN 978-966-7149-35-2
555.
Коментар до Інформаційного збірника Міністерства освіти і науки України [Журнал]. – Київ : Освіта України, 2006-
556.
Савєльєва О.В. Комп"ютерне проектування спряжених криволінійних поверхонь в багатозахідних кулькових гвинтових передачах [Автореферат] : автореф. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Савєльєва О.В. ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т будівництва і архітектури. – Київ, 2009
557.
Мінухін С.В. Комп"ютерні мережі. Загальні принципи функціонування комп"ютерних мереж [Книга] : навчальний посібник / С.В. Мінухін, С.В. Кавун, С.В. Знахур ; МОНУ ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2008. – 208 с. – ISBN 978-966-676-287-3
558.
Петров К.Е. Компараторна структурно-параметрична ідентифікація моделей скалярного багатофакторного оцінювання [Автореферат] : автореф. ... д-ра техн. наук : 01.05.04 / Петров К.Е. ; Харк. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2009
559.
Мурашкин М.Г. Компенсаторная реакция на опосредованность сознания [Книга] : (на примере состояния НЕМРИ) : монография / М.Г. Мурашкин ; Мин. финансов Украины ; Днепропетровская гос. финанс. акад. – Днепропетровск : Лира ЛТД, 2008. – 328 с. – ISBN 978-966-383-199-2
560.
Композитные материалы [Журнал] : международный научно-технический сборник. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-11
561.
Композитные материалы [Журнал] = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спецвыпуск / Украинская технологическая академия; Днепропетровский гос. аграрный ун-т. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2267-09-14
562.
Композитные материалы [Журнал] = Composite materials : международный научно-технический сборник ; спец. выпуск. – Днепропетровск : ДГАУ, 2007-. – ISBN 978-966-2360-03-5
563.
Компьютерное обозрение [Журнал] : новости, технологии, рынок / Издательский Дом ITC. – Киев, 1999-
564.
Дячук В.П. Комунікативна культура прямого телевізійного ефіру [Автореферат] : автореф. ... канд. культурології : 26.00.01 / Дячук В. П. ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. – Київ, 2009
565.
Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з їздів, конференцій і пленумів ЦК [Книга]. – Київ : Політвидав України
566.
Комуністична партія Радянського Союзу в резолюціях і рішеннях з"їздів, конференцій і пленумів ЦК [Книга]. – Київ : Політвидав України
567.
Костишина Т.А. Конкурентоспроможна система оплати праці: проблеми теорії та практики [Книга] : монографія / Т.А. Костишина ; УКООПСПІЛКА ; Полтавський ун-т споживчої кооперації України, Каф-ра управління персоналом і економіки праці. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 389 с. – ISBN 978-966-184-035-4
568.
Конкуренция [Журнал] : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
569.
Конкуренция [Журнал] : вестник Антимонопольного комитета Украины. – Киев, 2002-
570.
Чиркин В.Е. Конституционное право зарубежных стран [Книга] : учебник для студ. высш. учеб. зав. / В.Е. Чиркин ; Ин-т гос-ва и права РАН ; Академический правовой ун-т. – 4-е изд., переработанное и доп. – Москва : Юристъ, 2005. – 669 с. – ISBN 5-7975-0759-5
571.
Толчеєва Т.С. Контенсивна типологія сигніфікативних артефактів у різносистемних мовах [Дисертація] : дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.15 / Толчеєва Т.С. ; Мін-во освіти і науки України, Київ. нац. лінгв. ун-т. – Київ, 2009
572.
Бєлоусова Н.Б. Концепт національної безпеки в політичній культурі суспільства [Автореферат] : автореф. дис. ... канд. політ. наук: 23.00.03 / Бєлоусова Н. Б.; КНУТШ. – Київ, 2009
573.
Рудюк О.В. Концептуальні засади політики адміністрацій Р. Рейгана відносно СРСР (1981-1989 рр.) [Дисертація] : дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Рудюк О.В. ; КНУТШ. – Київ, 2010
574.
Коротка історія Православної Церкви [Книга] : підручник для православних учнів українських народніх шкіл. – Штутгарт, 1948. – 111 с.
575.
Жаліло Я.А. Корпоративні інтереси і вибір стратегічних пріоритетів економічної політики [Книга] / Я.А. Жаліло, В.С. Лупацій, А.Ю. Сменковський ; Нац. ін-т стратегічних дослід. ; Центр антикризових досліджень ; Центр соціальних досліджень. – Київ : НІСД, 1999. – 60 с. – ISBN 966-554-027-0
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex