Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
501.
Незалежний Аудитор [Журнал] : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-. – ISSN 2306-0050
502.
Незалежний Аудитор [Журнал] : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-
503.
Незалежний Аудитор [Журнал] : часопис для аудиторів, судових експертів, бухгалтерів та правників / ДВНЗ "Київський нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана" ; ТОВ "Вид-во "Сова" ; Фрегтон Партісіпейшн Лімітед. – Київ, 2012-
504.
Нескучный сад [Журнал] : украинский ежемесячный практикум садовода / НПП "ВИТ". – Киев, 2001-
505.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
506.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
507.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
508.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
509.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
510.
Нові видання України [Журнал] : видавничий бібліографічний покажчик книг та брошур / Держ. наук. установа "Книжкова палата України ім. І. Федорова". – Київ, 1958-. – ISSN 0136-0922
511.
Новый мир [Журнал] : ежемесячнный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
512.
Новый мир [Журнал] : ежемесячный журнал художественной литературы и общественной мысли / ЗАО "Редакция журн. "Новый мир". – Москва, 1925-. – ISSN 0130-7673
513.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
514.
Нумізматика і фалеристика [Журнал] : довідково-інформаційний журнал. – Київ, 1996-. – ISSN 1811-542X
515.
Домащенко А.В. Об интерпретации и толковании [Книга] : монография / А.В. Домащенко. – Донецк : ДонГУ, 2007. – 276, [1] с. – Библиогр. в подстроч. примеч. ; указ. имен: с. 273-276. – ISBN 966-639-281-Х
516.
Копей Б.В. Обладнання для попередження відкладень асфальтосмолистих речовин, парафіну та піску [Книга] : монографія / Б.В. Копей, О.О. Кузьмін, С.Ю. Онищук ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2014. – 215, [1] с. : іл. табл. – Бібліогр.: с. 192-215. – (Серія "Нафтогазове обладнання" / під заг. ред. Б.В. Копея ; т. 3). – ISBN 978-966-694-194-0
517.
Опір матеріалів [Книга] : зб. тестових завдань : навч. посібник для студ. вищ. навч. закл., які навч. за напрямом підготовки "Нафтогазова справа" / А.С. Величкович [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ. – ISBN 978-966-694-183-4
518.
Освітній імператив суспільного розвитку [Книга] : наукова монографія / [Каленюк І.С. та ін. ; за заг. ред. І.С. Каленюк] ; М-во освіти і науки України, Черніг. держ. ін-т економіки і управління. – Чернігів : ЧДІЕУ, 2014. – 171, [1] с. : іл., табл. – Авт. зазнач. на звороті тит. арк. – Бібліогр. в кінці розд. – ISBN 978-966-2188-49-3
519.
Білецька К.В. Основи менеджменту [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. III-IV рівнів акредитації / К.В. Білецька ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012. – 226, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр.: с. 224-226. – (Серія "Посібники та підручники ВНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-599-4
520.
Барабаш Ю.Г. Основи профорієнтаційної роботи [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Ю.Г. Барабаш, Р.О. Позінкевич ; М-во освіти і науки України, Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. – Луцьк : Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2013. – 217, [1] с. : табл. – Термінол. слов.: с. 204-207. - Сер. засн. у 2010 р. – Бібліогр. в кінці розд. – (Серія "Посібники та підручники СНУ імені Лесі Українки"). – ISBN 978-966-600-633-5
521.
Основи стандартизації та сертифікації [Книга] : [підруч. для студ. вищ. навч. закл.] / Величко О.М. [та ін.] ; за заг. ред. О.М. Величка ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 362, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 315-316. – ISBN 978-966-2393-82-8
522.
Васілевський О.М. Основи теорії невизначеності вимірювань [Книга] : навч. посібник / О.М. Васілевський, В.Ю. Кучерук ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Вінниц. нац. техн. ун-т. – Херсон : Олді-плюс, 2013. – 223, [1] с. : іл., табл. – Предм. покажч.: с. 221-223. – Бібліогр.: с. 208-210. – ISBN 978-966-2393-86-6
523.
Нездойминов С.Г. Основы круизного туроперейтинга [Книга] : учеб. пособие / С.Г. Нездойминов ; М-во образования и науки, молодежи и спорта Украины, Одес. нац. экон. ун-т. – Херсон : Издатель Гринь Д.С., 2013. – 318, [2] с. : рис., табл. – Библиогр.: с. 212-222. – ISBN 978-966-2660-72-2
524.
Філоненко Г.Г. Особливості розслідування ухилення від сплати податку на прибуток підприємств [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Філоненко Ганна Геннадіївна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
525.
Открытое образование [Журнал] : научно-практический журнал / МЭСИ. – Москва, 1997-. – ISSN 1818-4243
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex