Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази данихЕлектроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за липень місяць 2014 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
376.
Кудрявцева О.М. Конституційно-правові основи захисту прав дитини в Україні [Дисертація] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Кудрявцева Олена Миколаївна ; М-во освіти і науки, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
377.
Контрольні запитання і завдання з якісного аналізу [Брошура] : навч. посібник для підгот. до практ. занять з нормат. курсу "Фундаментальні основи аналіт. хімії" для студ. хім. ф-ту / М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [упоряд.: Т.Є. Кеда]. – Київ : Видавництво Українського фітосоціологічного центру
378.
Озерський І.В. Конфлікти в діяльності органів прокуратури (шляхи їх діагностики та нейтралізації) [Книга] : лекція / Озерський І.В. ; Київ. ін-т бізнесу та технологій. – Київ : Копі-центр, 2014. – 88 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 73-85
379.
Пасічник Д.С. Концепти "нація" та "національна ідея" у творчості Ях"ї Кемаля Беятли [Дисертація] : дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Пасічник Дар"я Сергіївна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
380.
Кармаза О.О. Концепції охорони та захисту житлових прав у цивілістичному процесі [Дисертація] : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.03 / Кармаза Олександра Олександрівна ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013
381.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад.наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
382.
Координационная химия [Журнал] / Рос. акад. наук. – Москва : Наука, 1975-. – ISSN 0132-344Х
383.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
384.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
385.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
386.
Корреспондент [Журнал] : журнал новой эпохи Украины / ООО "Корреспондент". – Киев, 2002-. – ISSN 2305-3364
387.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
388.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
389.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
390.
Країна [Журнал] : тижневий журнал по-українськи / ТОВ "Вид. дім "Нова інформація". – Київ, 2009-
391.
Божидарнік Т.В. Креативний менеджмент [Книга] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.В. Божидарнік, Н.М. Василик. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 496, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 455-467. – ISBN 978-966-289-022-8
392.
Днепров А.В. Креативный социализм. (Контуры посткапиталистического общества) [Книга] : монография / Александр Днепров, Сергей Казаков. – Киев : Институт "Стратегические альтернативы", 2013. – 316, [4] с. : ил., табл. – Резюме парал. рус., англ. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 978-966-8983-23-8
393.
Ємельянов М.В. Кримінальна відповідальність за шахрайство [Книга] : монографія / М.В. Ємельянов. – Харків : Право, 2014. – 173, [3] с. – Бібліогр.: с. 156-174. – ISBN 978-966-458-616-7
394.
Ворошилов Ю.В. Кристаллография в лицах [Книга] : этюды по истории науки / Ю.В. Ворошилов, С.А. Довгий, В.И. Павлишин ; Ин-т телекоммуникаций и глоб. информ. пространства НАН Украины, Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. – Киев : Информационные системы, 2013. – 396, [2] с. : портр., ил. – Указ.: с. 332-337. – Библиогр.: с. 338-339. – ISBN 978-966-2249-75-0
Підпис автора
395.
Ущаповська Г.В. Критичне мислення: історія та сучасний стан розвитку [Дисертація] : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.06 / Ущаповська Ганна Володимирівна ; М-во освіти і наук України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014
396.
Ксенобіотики: накопичення, детоксикація та виведення з живих організмів [Книга] : монографія / Цудзевич Б.О. [та ін.] ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Київ ; Тернопіль : Видавництво ТНТУ ім. І. Пулюя, 2012. – 383, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 306-381. – ISBN 978-966-305-041-6
Вельмишановному ректору Київського університету Леоніду Васильовичу Губерському з вдячністю і найкращими побажаннями від авторів. 9.10.2012 р. Підписи.
397.
Герберт З. Лабіринт біля моря [Книга] = Labirynt nad morzem / Збігнєв Герберт ; [пер. з пол. А. Павлишина]. – Київ : Дух і Літера, 2008. – 215, [1] с. – Парал. тит. арк. пол. - Пер. за вид. : Labirynt nad morzem / H. Zbigniew. Warszawa: Zeszyty Literackie, 2000. - Дарунок Вахтанга Кіпіані. – ISBN 978-966-378-084-9
398.
Гродзинський М.Д. Ландшафтна екологія [Книга] : підручник / М.Д. Гродзинський. – Київ : Знання, 2014. – 550, [1] с. : іл., табл. – Сер. засн. у 2012 р. - Назва сер. зазнач. на обкл. – Бібліогр.: с. 550 та в підрядк. прим. – (Серія "Університетський підручник"). – ISBN 978-617-07-0163-33
Висвітлено теоретико-методологічні засади ландшафтної екології. Розглянуто основні проблеми сучасної ландшафтної екології: аналіз структур ландшафту, процесів у ньому, динаміки та еволюції ландшафту, його стійкість до антропогенних навантажень, соціальні функції ландшафтів, їх проектування та оптимізація.
Підручник для студентів вищих навчальних закладів.
399.
Латинская Америка [Журнал] : ежемесячный научный и общественно-политический журнал / Росс. акад. наук, Ин-т Латинской Америки РАН. – Москва : Наука, 1969-. – ISSN 044-748Х
400.
Антонюк В.О. Лектини та їх сировинні джерела [Книга] / Антонюк В.О. – Львів : Кварт, 2005. – 554 с. : іл., табл., портр. – Рез. англ. мовою. – Бібліогр.: с. 460-540. – ISBN 966-8792-12-2
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex