Головна сторiнка
eng
Наукова бібліотека ім. М. Максимовича UNDP in Ukraine
Про бiблiотеку
Iнформацiя
Бази даних







Електроннi ресурси
 
Loading
     НБ ім. М. Максимовича в facebook      telegram-logo      Serbin_Sitnicki_Ya_v_poloni

Перелік нових надходжень до бібліотеки

за пїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅпїЅ місяць 2015 року.

Увага! Документи відсортовано за НАЗВОЮ.
26.
Позняков С.П. Адміністративно-правове сприяння соціально-економічному розвитку в Україні: теоретико-методологічні засади [Книга] : монографія / Позняков Спартак Петрович. – Київ : НУБіП України, 2014. – 424 с. – Бібліогр.: с. 373-399 та в підрядк. прим. – ISBN 978-617-7189-65-6
27.
Калита А.А. Актуалізація емоційно-прагматичного потенціалу висловлення [Книга] / Алла Андріївна Калита. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2007. – 319, [1] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 204-220. – ISBN 978-966-07-0973-7
28.
Актуальні питання державотворення в Україні [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 22 травня 2015 р. : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців, Наукове т-во студентів ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін. ; верстка: О.О. Гром та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2015. – 575, [1] с. – Загол. обкл.: Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. День науки юридичного факультету. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання державотворення в Україні". 22 травня 2015 року. - Ст. укр. та англ. – ISBN 978-617-7069-28-6
29.
Актуальні питання державотворення в Україні [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. Дню науки юридичного ф-ту : 23 трав. 2014 р. : до 180-річчя Київського нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т, Рада молодих науковців ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 534 с. – Загол. обкл.: День науки юридичного факультету. До 180-річчя Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. "Актуальні питання державотворення в Україні". 23 травня 2014 року. - Ст. укр. та англ. – ISBN 978-617-7069-15-6
30.
Актуальні питання державотворення в Україні [Книга] : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (24 квіт. 2013 р.) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 429, [1] с. – Загол. обкл.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання державотворення в Україні". - Ст. укр. та рос. – ISBN 978-617-7069-14-9
31.
Актуальні питання державотворення в Україні [Книга] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених (30 берез. 2012 р) : [зб. наук. праць] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Юрид. ф-т ; [уклад.: І.С. Сахарук (голова) та ін. ; редкол.: І.С. Гриценко (голова) та ін.]. – Київ : Прінт-Сервіс, 2014. – 472, [1] с. – Загол. обкл.: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених "Актуальні питання державотворення в Україні". - Ст. укр. та рос. – ISBN 978-617-7069-17-0
32.
Албанский фактор кризиса на Балканах [Книга] : сб. науч. тр. – Москва : ИНИОН РАН, 2004. – 192 с. – Библиогр. в конце ст. и в подстроч. примеч. – (Серия "Проблемы глобальной и региональной безопасности"). – ISBN 5-248-00139-0
33.
Мельник Р.А. Англійська для міжнародного маркетингу [Книга] : навч. посібник для студентів ВНЗ / Р.А. Мельник, Т.В. Свиридюк ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2013. – 303, [1] с. : табл. – Текст укр., англ. – Бібліогр.: с. 303. – ISBN 978-966-439-624-7
34.
Антропология власти [Книга] : хрестоматия по политической антропологии : [в 2 т.]. – Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета. – ISBN 978-5-288-04197-6(Т.1)
35.
Антропология власти [Книга] : хрестоматия по политической антропологии. – Санкт-Петербург : Издательство С.-Петербургского университета. – ISBN 978-5-288-04198-3(Т.2)
36.
Даян М. Арабо-Израильские войны 1956, 1967 [Книга] / Моше Даян, Шабтай Тевет ; [науч. ред. Д. Жантиев ; пер. с англ. : А. Колин, Я. Колиной]. – Москва : Изографус ; ЭКСМО, 2003. – 491, [3] с., [8] л. фот. : ил., фот. – Содерж.: Дневник Синайской кампании / М. Даян. Танки Таммуза / Ш. Тевет. - Вых. дан. ориг.: New York: Harper & Row, 1966 и Tel Aviv : Schocken Publishing House, 1968. – (Колониальные войны и локальные конфликты). – ISBN 5-94661-052-X
37.
Ближний Восток: война и политика [Книга] = Middle East: war and politics : [очерки] / под ред. Г.Г. Исаева и А.А. Сотниченко. – Москва : Издательский дом Марджани, 2010. – 276, [3] с. – Парал. тит. л. англ. – Библиогр. в конце глав и в подстроч. примеч. – (Мусульманский мир = The muslim world series / редкол.: И.Л. Алексеев (отв. ред.) [и др.]). – ISBN 978-5-903715-27-5
38.
Лозко Г.С. Боги і народи етносоціальний вимір [Книга] : курс релігієзнавства / Галина Лозко. – Тернопіль : Мандрівець, 2015. – 620, [2] с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 618-620 та наприкінці частин. – ISBN 978-966-634-859-6
У пр. № 1696310 надпис: Вельмишановному професору Володимиру Івановичу Сергійчуку на добру згадку від Галини Лозко. 28.04.2015. Підпис. Миколаїв, ЧДУ
39.
Уткин А.И. Большая восьмерка [Книга] : цена вхождения / Анатолий Уткин. – Москва : Алгоритм, 2006. – 477, [3] с. – Библиогр. в примеч. : с. 458-478. – (Путин+7). – ISBN 5-9265-0271-3
40.
Ланьков А.Н. Быть корейцем... [Книга] / Ланьков А.Н. – Москва : АСТ ; Восток-Запад, 2006. – 542,[1] с. – ISBN 5-17-032481-2
41.
Карасьов М.В. В пошуках українського героя [Книга] : літ.-крит. ст. / Михайло Карасьов. – Київ : Задруга, 2013. – 126, [2] с. – ISBN 978-966-432-133-1
Чергова книга прозаїка, поета, критика, історика та краєзнавця Михайла Карасьова. В ній зібрані літературно-критичні статті автора, котрі друкувалися в газетах та журналах України з 2011 по 2013 рік. Поряд з нарисами про великих письменників світу в книзі аналізуються твори відомих і менш відомих українських авторів. Червоною ниткою через книгу проходить думка про важливість появи в нашій літературі харизматичного, сильного духом героя, який би міг дати читачеві точку опри в цьому житті
42.
Карпенко М.І. Військові злочини: характеристика, методика розслідування та запобігання [Книга] : посібник / М.І. Карпенко ; за заг. ред. В.К. Матвійчука. – Київ : Дакор, 2013. – 471, [1] с. – Бібліогр.: с. 459-467. – ISBN 978-617-7020-16-4
43.
Губарев О.И. Воздушный террор [Книга] : хроника преступлений / О.И. Губарев. – Москва : Вече, 2006. – 313, [3] с., [8] л. фот. : табл. – (Военные тайны XX века). – ISBN 5-9533-1142-7
44.
Нетаньяху Б. Война с терроризмом [Книга] = Fighting terrorism : как демократии могут нанести поражение сети международного терроризма / Беньямин Нетаньяху ; пер. с англ. [Е. Бучацкая ; ред. Е. Харитонова]. – Москва : Альпина Паблишер, 2002. – 206, [1] с. : ил. – Пер. изд.: Fighting terrorism / B. Netanyahu. New York : Ferrar, Straus a. Giroux, 2001. - Парал. тит. л. ориг. – Библиогр. в примеч.: с. 199-206. – ISBN 5-94599-051-5
45.
Примаков Е.М. Восемь месяцев плюс... [Книга] / Евгений Примаков ; [Нац. обществ.-науч. фонд.]. – Москва : Мысль, 2001. – 238, [2] с., [16] л. цв. ил. : ил. – ISBN 5-244-00990-7
46.
Павленко В.О. Вступ до хімії [Книга] : навч. посібник / В.О. Павленко, Ю.М. Давиденко ; М-во освіти і науки України, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Київський університет, 2014. – 319, [1] с. : іл., табл. – ISBN 978-966-795-4
47.
Перская В.В. Глобализация и государство [Книга] / В.В. Перская ; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос. Федерации. – Москва : РАГС, 2005. – 207, [1] с. : табл. – Библиогр. в подстроч. примеч. – ISBN 5-7729-0244-X
48.
Глушковські читання [Книга] : матеріали конф. до 90-річчя з дня народж. акад. В.М. Глушкова, 10-11 верес. 2013 / Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т", Ф-т соціології і права Ін-ту приклад. систем. аналізу, Ф-т інформатики та обчислюв. техніки, Київ. нац. ун-т ім. Т.Г. Шевченка, Ф-т кібернетики ; [уклад.: Новіков та ін.]. – Київ : НТУУ "КПІ", 2013. – 222 с. : іл., табл. – Ст. укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст. – ISBN 978-966-622-589-7
49.
Примаков Е.М. Годы в большой политике [Книга] / Евгений Примаков. – Москва : Коллекция "Совершенно секретно", 1999. – 445, [7] с., [40] л. ил. : ил. – ISBN 5-89048-066-9
50.
Кологойда О.В. Господарсько-правове регулювання фондових відносин в Україні [Книга] : монографія / О.В. Кологойда ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ : Ліра-К, 2015. – 702, [2] с. – Бібліогр.: с. 611-702 та в підрядк. прим. – ISBN 978-966-2609-97-4
Цей сайт створено за спiльною програмою UNDP та
Київського нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
проект УКР/99/005

© 2000-2010 yawd, irishka, levsha, alex